خرید دریاسر محمودآباد

منطقه دریاسر محمودآباد در 12 کیلومتری شهر قرار دارد. منطقه دریاسر به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می شود که شهرک معروف قصر دریا در 3 فاز آپارتمانی و ویلایی در این منطقه قرار دارد.در قسمت جنوبی هم شهرک های همچون داریوش. هخامنش که همگی ویلایی هستند قرار دارد.منطقه دریاسر محمودآباد فاصله 900 متری تا ساحل داردو شما در کمترین زمان می توانید در کنار ساحل باشید و از فضای آن لذت ببرید. منطقه دریاسر کاملا ویلایی نشین است و سبک شهرک سازی هم در این منطقه کاملا مرسوم می باشد. منطقه ای کاملا دنج و امن مناسب سکونت و خرید و سرمایه گذاری در شمال کشور می باشد. جهت خرید در منطقه دریاسر محمودآباد از فایل های این منطقه دیدن کنید.


زمین محمودآباد  دریاسر  کد 5596
محمودآباد
مساحت:
230 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 5596

نقدی

ویلا در محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
520 متر
3 خواب
3 حمام

9.100 میلیارد

کد: 7488

نقدی

خرید ویلا دریاسر
محمودآباد
مساحت:
220 متر
6 خواب
3 حمام

6 میلیارد

کد: 7801

نقدی

زمین دریاسر محمودآباد کد 1741
محمودآباد
مساحت:
144 متر
0 خواب
0 حمام

1.440 میلیارد

کد: 1741

نقدی

زمین پلاک اول دریا محمودآباد کد 3121
محمودآباد
مساحت:
3,200 متر
0 خواب
0 حمام

112 میلیارد

کد: 3121

نقد و اقساط

فروش ویلا در محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
355 متر
4 خواب
3 حمام

8.700 میلیارد

کد: 7777

نقدی

خرید زمین محمودآباد رودپشت
محمودآباد
مساحت:
218 متر
0 خواب
0 حمام

1.950 میلیارد

کد: 7785

نقدی

خریدزمین محمودآباد دریاسر
محمودآباد
ویژه
مساحت:
30,000 متر
0 خواب
0 حمام

250 میلیارد

کد: 4507

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد 2318
محمودآباد
مساحت:
245 متر
3 خواب
1 حمام

4.500 میلیارد

کد: 2318

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد 1693
محمودآباد
مساحت:
214 متر
3 خواب
1 حمام

4.500 میلیارد

کد: 1693

نقد و اقساط

عمارت لوکس محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
387 متر
3 خواب
1 حمام

6.600 میلیارد

کد: 1677

نقد و اقساط

خرید ویلا ساحلی محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
387 متر
3 خواب
3 حمام

6.550 میلیارد

کد: 3233

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 399
محمودآباد
مساحت:
5,000 متر
0 خواب
0 حمام

35.050 میلیارد

کد: 399

نقد و اقساط

زمین محمودآباد دریاسر کد 5554
محمودآباد
مساحت:
600 متر
0 خواب
0 حمام

12 میلیارد

کد: 5554

نقد و اقساط

زمین محمودآباد دریاسر کد 4461
محمودآباد
مساحت:
6,500 متر
0 خواب
0 حمام

130 میلیارد

کد: 4461

نقد و اقساط

خرید زمین در محمودآباد دریاسر
محمودآباد
مساحت:
2,000 متر
0 خواب
0 حمام

16 میلیارد

کد: 4660

نقد و اقساط

زمین محمودآباد دریاسر
محمودآباد
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

6 میلیارد

کد: 4485

نقدی

زمین دریاسر محمودآباد کد 4707
محمودآباد
مساحت:
265 متر
0 خواب
0 حمام

1.988 میلیارد

کد: 4707

نقدی

ویلا دوبلکس شهرکی سنددار محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
210 متر
6 خواب
4 حمام

5.550 میلیارد

کد: 3738

نقدی

خرید ویلا مدرن در محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
200 متر
4 خواب
3 حمام

5.300 میلیارد

کد: 7480

نقدی

خرید زمین میانکلمرز
محمودآباد
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

2.050 میلیارد

کد: 7071

نقد و اقساط

خرید زمین تجاری سنددار محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
1,400 متر
0 خواب
0 حمام

28 میلیارد

کد: 7330

نقد و اقساط

خرید زمین دریاسرمحمودآباد
محمودآباد
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 7331

نقد و اقساط

فروش ویلا ساحلی محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
160 متر
2 خواب
2 حمام

5.500 میلیارد

کد: 7738

نقدی

زمین دریاسر محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
230 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 5590

نقد و اقساط

ویلا دریاسر محمودآباد کد 4093
محمودآباد
مساحت:
283 متر
3 خواب
1 حمام

4.500 میلیارد

کد: 4093

نقد و اقساط

ویلا دریاسر محمودآباد کد 4348
محمودآباد
مساحت:
430 متر
4 خواب
2 حمام

12 میلیارد

کد: 4348

نقدی

خرید ویلا در دریاسر محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
387 متر
3 خواب
4 حمام

5 میلیارد

کد: 7057

نقدی

خرید ویلادر محمودآباد دریاسر
محمودآباد
مساحت:
150 متر
3 خواب
2 حمام

3.100 میلیارد

کد: 5652

نقدی

فروش زمین تجاری محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
600 متر
0 خواب
0 حمام

7.800 میلیارد

کد: 7303

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0