خرید دریاسر محمودآباد

منطقه دریاسر در 12 کیلومتری شهر ساحلی محمودآباد قرار دارد این منطقه به دو بخش شمالی و جنوبی تقسم میشود که شهرک معروف قصر دریا در 3 فاز آپارتمانی و ویلایی در این منطقه قرار دارد . در قسمت جنوبی هم شهرک های همچون داریوش. هخامنش که همگی ویلایی هستند قرار دارد .


زمین محمودآباد کد 7331
محمودآباد
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 7331

نقد و اقساط

زمین تجاری محمودآباد کد 7330
محمودآباد
مساحت:
1,400 متر
0 خواب
0 حمام

28 میلیارد

کد: 7330

نقد و اقساط

زمین محمودآباد میانکلمرز کد 7070
محمودآباد
مساحت:
5,000 متر
0 خواب
0 حمام

30 میلیارد

کد: 7070

نقد و اقساط

زمین در محمودآباد کد 7071
محمودآباد
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

2.050 میلیارد

کد: 7071

نقد و اقساط

زمین دریاسر محمودآباد کد 5590
محمودآباد
مساحت:
230 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 5590

نقد و اقساط

ویلا دریاسر محمودآباد کد 7480
محمودآباد
مساحت:
200 متر
4 خواب
3 حمام

5.300 میلیارد

کد: 7480

نقدی

زمین محمودآباد دریاسر کد 4660
محمودآباد
مساحت:
2,000 متر
0 خواب
0 حمام

16 میلیارد

کد: 4660

نقد و اقساط

زمین محمودآباد  دریاسر  کد 5596
محمودآباد
مساحت:
230 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 5596

نقدی

زمین محمودآباد کد398
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.800 میلیارد

کد: 398

نقدی

زمین سرخرود کلمرز کد7533
محمودآباد
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

2.200 میلیارد

کد: 7533

نقدی

زمین محمودآباد دریاسر کد 4485
محمودآباد
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

6 میلیارد

کد: 4485

نقدی

زمین محمودآباد کد 4507
محمودآباد
ویژه
مساحت:
30,000 متر
0 خواب
0 حمام

250 میلیارد

کد: 4507

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد دریاسر کد958
محمودآباد
مساحت:
300 متر
3 خواب
1 حمام

5.500 میلیارد

کد: 958

نقدی

ویلا محمودآباد دریاسر کد 495
محمودآباد
مساحت:
300 متر
3 خواب
1 حمام

7.600 میلیارد

کد: 495

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد  دریاسر کد 5314
محمودآباد
مساحت:
300 متر
3 خواب
1 حمام

5.100 میلیارد

کد: 5314

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد دریاسر کد5652
محمودآباد
مساحت:
150 متر
3 خواب
2 حمام

3.100 میلیارد

کد: 5652

نقدی

ویلا محمودآباد دریاسر
محمودآباد
مساحت:
248 متر
3 خواب
2 حمام

6.800 میلیارد

کد: 7711

نقدی

زمین تجاری محمودآباد دریاسر کد 7278
محمودآباد
مساحت:
833 متر
0 خواب
0 حمام

17 میلیارد

کد: 7278

نقد و اقساط

زمین محمودآباد دریاسر کد 3320
محمودآباد
مساحت:
540 متر
0 خواب
0 حمام

8.100 میلیارد

کد: 3320

نقد و اقساط

زمین پلاک اول دریا محمودآباد کد 3121
محمودآباد
مساحت:
3,200 متر
0 خواب
0 حمام

112 میلیارد

کد: 3121

نقد و اقساط

زمین محمود آباد دریاسر کد 3245
محمودآباد
مساحت:
30,000 متر
0 خواب
0 حمام

240 میلیارد

کد: 3245

نقدی

زمین محمودآباد کد 399
محمودآباد
مساحت:
5,000 متر
0 خواب
0 حمام

35.050 میلیارد

کد: 399

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد دریاسر کد 3233
محمودآباد
مساحت:
387 متر
3 خواب
3 حمام

6.550 میلیارد

کد: 3233

نقد و اقساط

زمین محمودآباد دریاسر کد 4461
محمودآباد
مساحت:
6,500 متر
0 خواب
0 حمام

130 میلیارد

کد: 4461

نقد و اقساط

زمین محمودآباد دریاسر کد 5554
محمودآباد
مساحت:
600 متر
0 خواب
0 حمام

12 میلیارد

کد: 5554

نقد و اقساط

زمین دریاسر محمودآباد کد 7429
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 7429

نقدی

زمین محمودآباد دریاسر کد 4531
محمودآباد
مساحت:
1,200 متر
0 خواب
0 حمام

24 میلیارد

کد: 4531

نقد و اقساط

زمین تجاری مسکونی محمودآباد کد 4685
محمودآباد
مساحت:
30,000 متر
0 خواب
0 حمام

360 میلیارد

کد: 4685

نقدی

زمین سنددار مسکونی محمودآباد کد 5418
محمودآباد
مساحت:
426 متر
0 خواب
0 حمام

5.120 میلیارد

کد: 5418

نقدی

زمین محمودآباد کد3244
محمودآباد
مساحت:
306 متر
0 خواب
0 حمام

2.200 میلیارد

کد: 3244

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0