خرید دریاسر محمودآباد

منطقه دریاسر محمودآباد در 12 کیلومتری شهر قرار دارد. منطقه دریاسر به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می شود که شهرک معروف قصر دریا در 3 فاز آپارتمانی و ویلایی در این منطقه قرار دارد.در قسمت جنوبی هم شهرک های همچون داریوش. هخامنش که همگی ویلایی هستند قرار دارد.منطقه دریاسر محمودآباد فاصله 900 متری تا ساحل داردو شما در کمترین زمان می توانید در کنار ساحل باشید و از فضای آن لذت ببرید. منطقه دریاسر کاملا ویلایی نشین است و سبک شهرک سازی هم در این منطقه کاملا مرسوم می باشد. منطقه ای کاملا دنج و امن مناسب سکونت و خرید و سرمایه گذاری در شمال کشور می باشد. جهت خرید در منطقه دریاسر محمودآباد از فایل های این منطقه دیدن کنید.


زمین محمودآباد  دریاسر  کد 5596
محمودآباد
مساحت:
230 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 5596

نقدی

زمین محمودآباد کد 4507
محمودآباد
ویژه
مساحت:
30,000 متر
0 خواب
0 حمام

250 میلیارد

کد: 4507

نقد و اقساط

ویلاکد7738
محمودآباد
مساحت:
160 متر
2 خواب
2 حمام

5.500 میلیارد

کد: 7738

نقدی

زمین در محمودآباد کد 7071
محمودآباد
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

2.050 میلیارد

کد: 7071

نقد و اقساط

زمین محمودآباد میانکلمرز کد 7070
محمودآباد
مساحت:
5,000 متر
0 خواب
0 حمام

30 میلیارد

کد: 7070

نقد و اقساط

زمین تجاری محمودآباد کد 7330
محمودآباد
مساحت:
1,400 متر
0 خواب
0 حمام

28 میلیارد

کد: 7330

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 7331
محمودآباد
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 7331

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد دریاسر کد958
محمودآباد
مساحت:
300 متر
3 خواب
1 حمام

5.500 میلیارد

کد: 958

نقدی

ویلا محمودآباد دریاسر کد 495
محمودآباد
مساحت:
300 متر
3 خواب
1 حمام

7.600 میلیارد

کد: 495

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد  دریاسر کد 5314
محمودآباد
مساحت:
300 متر
3 خواب
1 حمام

5.100 میلیارد

کد: 5314

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد دریاسر کد5652
محمودآباد
مساحت:
150 متر
3 خواب
2 حمام

3.100 میلیارد

کد: 5652

نقدی

ویلا محمودآباد دریاسر
محمودآباد
مساحت:
248 متر
3 خواب
2 حمام

6.800 میلیارد

کد: 7711

نقدی

زمین تجاری محمودآباد دریاسر کد 7278
محمودآباد
مساحت:
833 متر
0 خواب
0 حمام

17 میلیارد

کد: 7278

نقد و اقساط

زمین محمودآباد دریاسر کد 3320
محمودآباد
مساحت:
540 متر
0 خواب
0 حمام

8.100 میلیارد

کد: 3320

نقد و اقساط

زمین پلاک اول دریا محمودآباد کد 3121
محمودآباد
مساحت:
3,200 متر
0 خواب
0 حمام

112 میلیارد

کد: 3121

نقد و اقساط

زمین محمود آباد دریاسر کد 3245
محمودآباد
مساحت:
30,000 متر
0 خواب
0 حمام

240 میلیارد

کد: 3245

نقدی

زمین محمودآباد کد 399
محمودآباد
مساحت:
5,000 متر
0 خواب
0 حمام

35.050 میلیارد

کد: 399

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد دریاسر کد 3233
محمودآباد
مساحت:
387 متر
3 خواب
3 حمام

6.550 میلیارد

کد: 3233

نقد و اقساط

زمین محمودآباد دریاسر کد 4461
محمودآباد
مساحت:
6,500 متر
0 خواب
0 حمام

130 میلیارد

کد: 4461

نقد و اقساط

زمین محمودآباد دریاسر کد 5554
محمودآباد
مساحت:
600 متر
0 خواب
0 حمام

12 میلیارد

کد: 5554

نقد و اقساط

زمین دریاسر محمودآباد کد 7429
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 7429

نقدی

زمین محمودآباد دریاسر کد 4531
محمودآباد
مساحت:
1,200 متر
0 خواب
0 حمام

24 میلیارد

کد: 4531

نقد و اقساط

زمین تجاری مسکونی محمودآباد کد 4685
محمودآباد
مساحت:
30,000 متر
0 خواب
0 حمام

360 میلیارد

کد: 4685

نقدی

زمین سنددار مسکونی محمودآباد کد 5418
محمودآباد
مساحت:
426 متر
0 خواب
0 حمام

5.120 میلیارد

کد: 5418

نقدی

زمین محمودآباد کد3244
محمودآباد
مساحت:
306 متر
0 خواب
0 حمام

2.200 میلیارد

کد: 3244

نقدی

عمارت لوکس محمودآباد کد 1677
محمودآباد
مساحت:
387 متر
3 خواب
1 حمام

6.600 میلیارد

کد: 1677

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد دریاسر کد 3242
محمودآباد
مساحت:
360 متر
3 خواب
1 حمام

5.500 میلیارد

کد: 3242

نقدی

ویلا محمودآباد کد 4344
محمودآباد
مساحت:
300 متر
3 خواب
1 حمام

5.550 میلیارد

کد: 4344

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد دریاسر کد3819
محمودآباد
مساحت:
225 متر
4 خواب
1 حمام

5.100 میلیارد

کد: 3819

نقدی

ویلا محمودآباد کد 1693
محمودآباد
مساحت:
214 متر
3 خواب
1 حمام

4.500 میلیارد

کد: 1693

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0