ویلا در سرخرود

خرید ویلا در سرخرود

بیش از هزاران فایل با قیمت بروز در سرخرود ، جهت خرید ویلا در سرخرود یا دیدن قیمت ویلا در سرخرود با گروه کارگزاران املاک یوسفی بیش از 14 سال سابقه کار و 20 مشاورین متخصص در منطقه و با تسلط کامل بهترین مورد ها رو به شما پیشنهاد میدهد و حتی میتوانید برای مشاوره خرید فروش و برای استعلام قیمت با مشاورهای ما تماس بگیرید.


ویلا شهرکی ساحلی سرخرود کد 5486
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
216 متر
3 خواب
1 حمام

2.500 میلیارد

کد: 5486

نقدی

زمین مشارکت پلاک اول خط دریا
سرخرود
مساحت:
3,225 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 7381

نقد و اقساط

ویلا درویش آباد سرخرود کد 7441
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
250 متر
4 خواب
4 حمام

6.500 میلیارد

کد: 7441

نقد و اقساط

ویلا شهرک بهارنارنج سرخرود کد 7444
سرخرود
مساحت:
300 متر
3 خواب
3 حمام

9 میلیارد

کد: 7444

نقدی

زمین پلاک اول ساحل شهرک خانه دریا کد 7315
سرخرود
مساحت:
802 متر
خواب
حمام

32.080 میلیارد

کد: 7315

نقدی

ویلا در سرخرود خط دریا کد 7074
سرخرود
مساحت:
425 متر
3 خواب
3 حمام

10 میلیارد

کد: 7074

نقد و اقساط

آپارتمان شهرک خانه دریا کد 7043
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
200,000 متر
2 خواب
2 حمام

7.700 میلیارد

کد: 7043

نقدی

ویلا خانه دریا کد 7336
سرخرود
مساحت:
600 متر
4 خواب
3 حمام

30 میلیارد

کد: 7336

نقد و اقساط

ویلا باغ سرخرود کد 7316
سرخرود
مساحت:
454 متر
2 خواب
2 حمام

5.600 میلیارد

کد: 7316

نقد و اقساط

زمین خانه دریا کد 7314
سرخرود
مساحت:
600 متر
خواب
حمام

28.500 میلیارد

کد: 7314

نقدی

آپارتمان پرنیان خزر سرخرود کد 7219
سرخرود
مساحت:
72 متر
2 خواب
2 حمام

توافقی

کد: 7219

نقد و اقساط

ویلا سرخرود شهرک ایرتیک کد7548
سرخرود
مساحت:
500 متر
3 خواب
1 حمام

12 میلیارد

کد: 7548

نقدی

آپارتمان ساحلی سرخرود کد 1860
سرخرود
مساحت:
185 متر
2 خواب
2 حمام

9 میلیارد

کد: 1860

نقدی

ویلا شهرک خانه دریا سرخرود کد 7456
سرخرود
ویژه
فروخته شد
مساحت:
655 متر
2 خواب
2 حمام

20 میلیارد

کد: 7456

نقدی

آپارتمان سرخرودکد 2675
سرخرود
مساحت:
140 متر
2 خواب
1 حمام

7.700 میلیارد

کد: 2675

نقدی

زمین ساحلی در سرخرود کد 5388
سرخرود
مساحت:
316 متر
0 خواب
0 حمام

6.350 میلیارد

کد: 5388

نقد و اقساط

ویلا سرخرود حاجی کلا کد 7586
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
2 حمام

7 میلیارد

کد: 7586

نقدی

ویلا سرخرود درویش آباد کد 2821
سرخرود
مساحت:
300 متر
3 خواب
2 حمام

5.600 میلیارد

کد: 2821

نقدی

ویلا سرخرود حاجی کلا کد 3229
سرخرود
مساحت:
500 متر
5 خواب
2 حمام

7 میلیارد

کد: 3229

نقدی

زمین در سرخرود کد 5446
سرخرود
مساحت:
520 متر
0 خواب
0 حمام

2.650 میلیارد

کد: 5446

نقد و اقساط

زمین ساحلی در سرخرود کد 5352
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2.050 میلیارد

کد: 5352

نقد و اقساط

زمین در سرخرود کد 5443
سرخرود
مساحت:
320 متر
0 خواب
0 حمام

1.650 میلیارد

کد: 5443

نقد و اقساط

ویلا سرخرود درویش آباد کد 319
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

10 میلیارد

کد: 319

نقدی

ویلا سرخرود بلوار فانوس2046
سرخرود
مساحت:
178 متر
3 خواب
1 حمام

3.100 میلیارد

کد: 2046

نقدی

ویلا ساحلي سرخرود کد 5656
سرخرود
مساحت:
200 متر
2 خواب
3 حمام

15.050 میلیارد

کد: 5656

نقد و اقساط

ویلا خط دریا سرخرود کد 4156
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
150 متر
3 خواب
3 حمام

7 میلیارد

کد: 4156

نقد و اقساط

ویلا در سرخرود کد 5180
سرخرود
مساحت:
196 متر
2 خواب
1 حمام

3.100 میلیارد

کد: 5180

نقد و اقساط

ویلا خط دریا سرخرود کد 3990
سرخرود
مساحت:
160 متر
4 خواب
3 حمام

100.500 میلیارد

کد: 3990

نقد و اقساط

ویلا درویش اباد در سرخرود کد 4658
سرخرود
مساحت:
216 متر
3 خواب
3 حمام

توافقی

کد: 4658

نقد و اقساط

آپارتمان ساحلی خط دریا سرخرود کد 5699
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
125 متر
3 خواب
3 حمام

3.350 میلیارد

کد: 5699

نقد و اقساط

پشتیبانی آنلاین 0