خرید ویلا شمال

خرید ویلا شمال


ویلا سرخرود شهرک پارادایس
سرخرود
مساحت:
210 متر
3 خواب
2 حمام

13.600 میلیارد

کد: 8085

نقدی

خرید ویلادر محمودآباد دریاسر
محمودآباد
مساحت:
150 متر
3 خواب
2 حمام

5 میلیارد

کد: 5652

نقدی

خرید ویلا دوبلکس سرخرود چاکسر
سرخرود
مساحت:
228 متر
3 خواب
3 حمام

9.200 میلیارد

کد: 4355

نقدی

خرید ویلا ساحلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
160 متر
3 خواب
3 حمام

7.700 میلیارد

کد: 4942

نقدی

خرید ویلا محمودآباد ساحلی
محمودآباد
مساحت:
220 متر
3 خواب
3 حمام

9.200 میلیارد

کد: 5733

نقد و اقساط

ویلا کد 7736
سرخرود
مساحت:
135 متر
3 خواب
2 حمام

5.500 میلیارد

کد: 7736

نقدی

خرید ویلا در سرخرود بلوار فانوس
سرخرود
مساحت:
170 متر
3 خواب
3 حمام

4.050 میلیارد

کد: 4207

نقدی

خرید ویلا دوبلکس درویش آباد
سرخرود
مساحت:
160 متر
3 خواب
3 حمام

7.500 میلیارد

کد: 4943

نقد و اقساط

خرید ویلا اورطشت
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

3.400 میلیارد

کد: 7907

نقدی

ویلا سرخرود  چاکسر کد 5524
سرخرود
مساحت:
440 متر
4 خواب
4 حمام

22 میلیارد

کد: 5524

نقد و اقساط

ویلا شهرک کنج محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
357 متر
4 خواب
2 حمام

10 میلیارد

کد: 8069

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد شهرک صدف  کد884
محمودآباد
مساحت:
287 متر
3 خواب
2 حمام

6.600 میلیارد

کد: 884

نقد و اقساط

ویلا سرخرود بلوار فانوس کد 7421
سرخرود
مساحت:
125 متر
3 خواب
2 حمام

5.900 میلیارد

کد: 7421

نقدی

زمین سرخرود درویش آباد کد 5464
سرخرود
مساحت:
2,315 متر
0 خواب
0 حمام

92.600 میلیارد

کد: 5464

نقد و اقساط

ویلا خط دریا سرخرود
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
3 خواب
2 حمام

400 میلیارد

کد: 5135

نقد و اقساط

خرید ویلا علمده شرقی
محمودآباد
مساحت:
150 متر
2 خواب
1 حمام

8.500 میلیارد

کد: 7923

نقد و اقساط

ویلا ساحلی خانه دریا
محمودآباد
مساحت:
900 متر
4 خواب
2 حمام

توافقی

کد: 8012

نقدی

خرید ویلا استخردار سرخرود
سرخرود
ویژه
مساحت:
430 متر
4 خواب
2 حمام

20 میلیارد

کد: 7675

پیش پرداخت

خرید ویلا دوبلکس شهرک خانه دریا
محمودآباد
مساحت:
600 متر
3 خواب
2 حمام

توافقی

کد: 8007

نقدی

خرید ویلا در شهرک ساحلی خانه دریا
محمودآباد
مساحت:
910 متر
4 خواب
4 حمام

توافقی

کد: 7704

نقدی

فروش ویلا شمال خانه دریا
محمودآباد
مساحت:
700 متر
6 خواب
3 حمام

توافقی

کد: 7725

نقدی

زمین سرخرود کد7612
سرخرود
مساحت:
194 متر
0 خواب
0 حمام

3.122 میلیارد

کد: 7612

نقدی

فروش ویلا درویش آباد سرخرود
سرخرود
مساحت:
320 متر
3 خواب
2 حمام

8.500 میلیارد

کد: 4952

نقد و اقساط

خرید ویلا درویش آباد سرخرود
سرخرود
مساحت:
500 متر
3 خواب
3 حمام

30 میلیارد

کد: 7484

نقدی

خرید ویلا شهرک یاس محمودآباد
سرخرود
مساحت:
340 متر
3 خواب
2 حمام

7.050 میلیارد

کد: 4326

نقد و اقساط

زمین محمودآباد روستای متوریج کد 7583
محمودآباد
مساحت:
368 متر
0 خواب
0 حمام

2.760 میلیارد

کد: 7583

نقدی

خرید آپارتمان محمودآباد پلاک اول دریا
محمودآباد
مساحت:
1,500 متر
3 خواب
2 حمام

6.660 میلیارد

کد: 7580

نقدی

خرید آپارتمان پلاک دوم دریا سرخرود
سرخرود
مساحت:
120 متر
2 خواب
1 حمام

5.550 میلیارد

کد: 7062

نقدی

خرید آپارتمان در سرخرود کد 4721
سرخرود
مساحت:
117 متر
2 خواب
1 حمام

12 میلیارد

کد: 4721

نقد و اقساط

زمین خط دریا سرخرود کد 7354
سرخرود
مساحت:
541 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: 7354

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0