خرید ویلا شمال

خرید ویلا شمال


ویلا سرخرود حاجی کلا کد 7586
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
2 حمام

7 میلیارد

کد: 7586

نقدی

ویلا سرخرود درویش آباد کد 2821
سرخرود
مساحت:
300 متر
3 خواب
2 حمام

5.600 میلیارد

کد: 2821

نقدی

ویلا ساحلی درویش آباد در سرخرود کد 5666
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

7.550 میلیارد

کد: 5666

نقد و اقساط

آپارتمان در خط دریا سرخرود کد 5636
سرخرود
مساحت:
120 متر
2 خواب
2 حمام

11 میلیارد

کد: 5636

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد 7040
سرخرود
مساحت:
208 متر
3 خواب
3 حمام

4.550 میلیارد

کد: 7040

نقدی

زمین سرخرود کد 5225
سرخرود
مساحت:
231 متر
0 خواب
0 حمام

2.200 میلیارد

کد: 5225

نقدی

زمین سرخرود کد 5210
سرخرود
مساحت:
385 متر
0 خواب
0 حمام

4.700 میلیارد

کد: 5210

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 3948
سرخرود
مساحت:
100 متر
0 خواب
0 حمام

8 میلیارد

کد: 3948

نقدی

زمین تجاری سرخرود کد 3546
سرخرود
مساحت:
1,011 متر
0 خواب
0 حمام

45.500 میلیارد

کد: 3546

نقد و اقساط

ویلا ملا کلا
سرخرود
مساحت:
210 متر
3 خواب
2 حمام

5.500 میلیارد

کد: 7587

نقدی

ویلا ساحلی در سرخرود  کد 4951
سرخرود
مساحت:
340 متر
3 خواب
3 حمام

12.100 میلیارد

کد: 4951

نقد و اقساط

ویلا نور کد 5550
چمستان
مساحت:
230 متر
3 خواب
1 حمام

6 میلیارد

کد: 5550

نقدی

زمین محمودآباد حربده کد 5653
محمودآباد
مساحت:
500 متر
0 خواب
0 حمام

2.500 میلیارد

کد: 5653

نقدی

زمین خط دریا سرخرود کد 7354
سرخرود
مساحت:
541 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: 7354

نقد و اقساط

زمین شهرکی معلم کلا سرخرود کد 7455
محمودآباد
مساحت:
215 متر
0 خواب
0 حمام

2.050 میلیارد

کد: 7455

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 4522
محمودآباد
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

1.250 میلیارد

کد: 4522

نقدی

ویلا خط دریا سرخرود کد 5245
سرخرود
مساحت:
128 متر
4 خواب
2 حمام

6.650 میلیارد

کد: 5245

نقد و اقساط

زمین ساحلی سرخرود کد 5657
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

2.800 میلیارد

کد: 5657

نقد و اقساط

آپارتمان پلاک اول خط دریا سرخرود کد 7225
سرخرود
مساحت:
155 متر
2 خواب
2 حمام

5.890 میلیارد

کد: 7225

نقد و اقساط

ویلا سرخرود شهرک ایرتیک کد7548
سرخرود
مساحت:
500 متر
3 خواب
1 حمام

12 میلیارد

کد: 7548

نقدی

ویلا سرخرود خط دریا کد 3829
سرخرود
مساحت:
140 متر
3 خواب
2 حمام

10 میلیارد

کد: 3829

نقدی

ویلا سرخرود درویش آباد کد 7589
سرخرود
مساحت:
300 متر
4 خواب
4 حمام

7.500 میلیارد

کد: 7589

نقدی

ویلا محمودآباد متوریج کد 7585
محمودآباد
مساحت:
200 متر
2 خواب
2 حمام

2.500 میلیارد

کد: 7585

نقدی

زمین محمودآباد روستای متوریج کد 7583
محمودآباد
مساحت:
368 متر
0 خواب
0 حمام

2.760 میلیارد

کد: 7583

نقدی

زمین در سرخرود کد ۷۰۲۷
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
320 متر
خواب
حمام

2.080 میلیارد

کد: 7027

نقد و اقساط

آپارتمان محمودآباد کد7580
محمودآباد
مساحت:
1,500 متر
3 خواب
2 حمام

6.660 میلیارد

کد: 7580

نقدی

ویلا استخردار در سرخرود کد 5687
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
215 متر
3 خواب
3 حمام

6 میلیارد

کد: 5687

نقدی

ویلا باغ سرخرود کد 7316
سرخرود
مساحت:
454 متر
2 خواب
2 حمام

5.600 میلیارد

کد: 7316

نقد و اقساط

آپارتمان محمودآباد پلاک اول کد7575
محمودآباد
مساحت:
90 متر
2 خواب
1 حمام

2.340 میلیارد

کد: 7575

نقدی

زمین سرخرود درویش آباد کد 7312
سرخرود
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

4 میلیارد

کد: 7312

نقد و اقساط

پشتیبانی آنلاین 0