خرید ویلا شمال

خرید ویلا شمال


ویلا در سرخرود کد 5686
سرخرود
مساحت:
215 متر
3 خواب
3 حمام

6.050 میلیارد

کد: 5686

نقد و اقساط

آپارتمان در خط دریا سرخرود کد 5636
سرخرود
مساحت:
120 متر
2 خواب
2 حمام

11 میلیارد

کد: 5636

نقد و اقساط

ویلا کد 7485
محمودآباد
مساحت:
170 متر
1 خواب
1 حمام

2.800 میلیارد

کد: 7485

نقدی

خرید آپارتمان در سرخرود کد 4721
سرخرود
مساحت:
117 متر
2 خواب
1 حمام

12 میلیارد

کد: 4721

نقد و اقساط

خرید آپارتمان ساحلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
700 متر
3 خواب
2 حمام

4.600 میلیارد

کد: 7752

نقدی

ویلا سرخرود حاجی کلا
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

5.600 میلیارد

کد: 7689

نقدی

ویلا محمودآباد میانکلمرز کد 7217
محمودآباد
مساحت:
254 متر
3 خواب
2 حمام

5.600 میلیارد

کد: 7217

نقدی

زمین کد 5663
سرخرود
مساحت:
230 متر
0 خواب
0 حمام

3.500 میلیارد

کد: 5663

نقدی

ویلاکد 7704
محمودآباد
مساحت:
910 متر
4 خواب
4 حمام

35 میلیارد

کد: 7704

نقدی

ویلا سرخرود درویش آباد کد 7589
سرخرود
مساحت:
300 متر
4 خواب
4 حمام

7.500 میلیارد

کد: 7589

نقدی

ویلا ملا کلا
سرخرود
مساحت:
210 متر
3 خواب
2 حمام

5.500 میلیارد

کد: 7587

نقدی

ویلا سرخرود حاجی کلا کد 7586
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
2 حمام

7 میلیارد

کد: 7586

نقدی

زمین سرخرود درویش آباد کد 7312
سرخرود
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

4 میلیارد

کد: 7312

نقد و اقساط

زمین درویش آباد سرخرود کد 7311
سرخرود
مساحت:
235 متر
0 خواب
0 حمام

3.685 میلیارد

کد: 7311

نقد و اقساط

زمین سرخرود درویش آباد کد 7313
سرخرود
مساحت:
320 متر
0 خواب
0 حمام

2.720 میلیارد

کد: 7313

نقدی

ویلا  کد 7056
سرخرود
مساحت:
103 متر
3 خواب
1 حمام

2.600 میلیارد

کد: 7056

نقد و اقساط

ویلا شمال خط دریا
سرخرود
مساحت:
150 متر
4 خواب
4 حمام

7.200 میلیارد

کد: 7699

نقدی

ویلا کد 7736
سرخرود
مساحت:
135 متر
3 خواب
2 حمام

4.100 میلیارد

کد: 7736

نقدی

زمین کد 7740
محمودآباد
مساحت:
340 متر
0 خواب
0 حمام

1.550 میلیارد

کد: 7740

نقدی

ویلا کد 5633
سرخرود
مساحت:
210 متر
4 خواب
3 حمام

6.550 میلیارد

کد: 5633

نقد و اقساط

زمین کد 7275
سرخرود
مساحت:
1,100 متر
0 خواب
0 حمام

25 میلیارد

کد: 7275

نقد و اقساط

ویلا سرخرود ساحلی کد 5733
سرخرود
مساحت:
220 متر
3 خواب
3 حمام

5.500 میلیارد

کد: 5733

نقد و اقساط

ویلا کد 5570
سرخرود
مساحت:
140 متر
2 خواب
1 حمام

3 میلیارد

کد: 5570

نقد و اقساط

ویلا کد7548
سرخرود
مساحت:
500 متر
3 خواب
1 حمام

25 میلیارد

کد: 7548

نقدی

ویلا شهرکی در محمودآباد کد 4938
محمودآباد
مساحت:
340 متر
3 خواب
4 حمام

6.500 میلیارد

کد: 4938

نقد و اقساط

ویلا در سرخرود کد 4207
سرخرود
مساحت:
170 متر
3 خواب
3 حمام

4.050 میلیارد

کد: 4207

نقدی

زمین تجاری محمودآباد علمده کد 7277
محمودآباد
مساحت:
2,000 متر
0 خواب
0 حمام

20 میلیارد

کد: 7277

نقد و اقساط

ویلا سرخرود درویش آباد کد 4951
سرخرود
مساحت:
340 متر
3 خواب
3 حمام

11.100 میلیارد

کد: 4951

نقد و اقساط

ویلا سرخرود درویش آباد کد 5666
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

7.100 میلیارد

کد: 5666

نقد و اقساط

ویلا سرخرود درویش آباد  کد 4943
سرخرود
مساحت:
160 متر
3 خواب
3 حمام

4 میلیارد

کد: 4943

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0