خرید ویلا شمال

خرید ویلا شمال


خرید ویلا در محمودآباد کد7651
محمودآباد
مساحت:
400 متر
4 خواب
4 حمام

16 میلیارد

کد: 7651

نقدی

فروش ویلا دوبلکس در سرخرود
سرخرود
مساحت:
128 متر
4 خواب
2 حمام

8.500 میلیارد

کد: 5245

نقد و اقساط

فروش ویلا شهرکی خط دریا
سرخرود
مساحت:
561 متر
3 خواب
2 حمام

35 میلیارد

کد: 3032

نقد و اقساط

ویلا خط دریا شهرکی سرخرود
سرخرود
مساحت:
225 متر
2 خواب
1 حمام

10 میلیارد

کد: 2198

نقد و اقساط

ویلا خط دریا سرخرود
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
3 خواب
2 حمام

200 میلیارد

کد: 5135

نقد و اقساط

ویلا سرخرود خط دریا کد 3829
سرخرود
مساحت:
140 متر
3 خواب
2 حمام

16 میلیارد

کد: 3829

نقدی

ویلا بلوار دریا سرخرود کد 7568
سرخرود
مساحت:
187 متر
2 خواب
2 حمام

20 میلیارد

کد: 7568

نقدی

خرید ویلا شهرکی در سرخرود
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
2 حمام

8.500 میلیارد

کد: 7586

نقدی

خرید شهرک یکجا سرخرود
سرخرود
مساحت:
1,300 متر
3 خواب
3 حمام

37 میلیارد

کد: 7810

نقدی

ویلا سرخرود  چاکسر کد 5524
سرخرود
مساحت:
440 متر
4 خواب
4 حمام

17 میلیارد

کد: 5524

نقد و اقساط

خرید ویلا ساحلی استخردار سرخرود
سرخرود
مساحت:
220 متر
3 خواب
2 حمام

9 میلیارد

کد: 5368

نقدی

خرید ویلا سنددار در سرخرود
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
3 حمام

7.500 میلیارد

کد: 4880

نقد و اقساط

فروش ویلا دوبلکس درویش آباد سرخرود
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
2 حمام

10 میلیارد

کد: 2989

نقد و اقساط

خرید ویلا سرخرود در درویش آباد
سرخرود
مساحت:
270 متر
4 خواب
1 حمام

18.500 میلیارد

کد: 2738

نقدی

خرید ویلا درویش آباد سرخرود
سرخرود
مساحت:
500 متر
3 خواب
3 حمام

30 میلیارد

کد: 7484

نقدی

خرید ویلا استخردار در سرخرود
سرخرود
مساحت:
160 متر
2 خواب
2 حمام

5.500 میلیارد

کد: 236

نقدی

خرید ویلا شهرکی درویش آباد
سرخرود
مساحت:
300 متر
3 خواب
2 حمام

7.600 میلیارد

کد: 2821

نقدی

خرید ویلا در درویش آباد
سرخرود
مساحت:
340 متر
3 خواب
3 حمام

11.100 میلیارد

کد: 4951

نقد و اقساط

فروش ویلا در سرخرود
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

5.600 میلیارد

کد: 7689

نقدی

خرید زمین محمودآباد افراسرا
محمودآباد
مساحت:
970 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 4913

نقدی

خرید ویلا در سرخرود بلوار فانوس
سرخرود
مساحت:
170 متر
3 خواب
3 حمام

4.050 میلیارد

کد: 4207

نقدی

خرید زمین بیشه کلا
محمودآباد
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

4.500 میلیارد

کد: 5398

نقد و اقساط

خریدویلا شهرکی در محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
340 متر
3 خواب
4 حمام

6.500 میلیارد

کد: 4938

نقد و اقساط

خرید زمین بلوار سرخرود
سرخرود
مساحت:
1,100 متر
0 خواب
0 حمام

25 میلیارد

کد: 7275

نقد و اقساط

آپارتمان در خط دریا سرخرود
سرخرود
مساحت:
120 متر
2 خواب
2 حمام

11 میلیارد

کد: 5636

نقد و اقساط

ویلا استخردار محمودآباد علمده
محمودآباد
مساحت:
420 متر
3 خواب
3 حمام

7 میلیارد

کد: 2340

نقد و اقساط

خرید ویلا محمودآباد ساحلی
محمودآباد
مساحت:
220 متر
3 خواب
3 حمام

5.500 میلیارد

کد: 5733

نقد و اقساط

آپارتمان دید به دریا سرخرود خط دریا
سرخرود
مساحت:
160 متر
3 خواب
2 حمام

6.450 میلیارد

کد: 4633

نقد و اقساط

خرید زمین سرخرود علوی کلا
سرخرود
مساحت:
6,000 متر
0 خواب
0 حمام

18.100 میلیارد

کد: 5032

نقد و اقساط

فروش زمین مسکونی سنددار سرخرود
سرخرود
مساحت:
230 متر
0 خواب
0 حمام

3.500 میلیارد

کد: 5663

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0