خرید بلوار فانوس سرخرود

بلوار فانوس سرخرود روبروی خط دریا می باشد که متشکل از چندین شهرک به نام های :مرتضوی گلایل‌ و شهرک یزدانی می باشد.در منطقه بلوار فانوس پلاک های زمین برای ساخت ویلا موجود می باشد. یکی از بهترین و معروف ترین شهرک های بلوار فانوس سرخرود شهرک یزدانی می باشد که دارای ویلاهای بسیار شیک و مدرن و زمین های بسیار ارزنده ای می باشد. منطقه بلوار فانوس سرخرود بر جاده اصلی قرار دارد و با دریا نهایتا 1 کیلومتر فاصله دارد. جهت خرید در منطقه بلوار فانوس از سایت املاک یوسفی دیدن کنید.


ویلا کد 7736
سرخرود
مساحت:
135 متر
3 خواب
2 حمام

5.500 میلیارد

کد: 7736

نقدی

خرید ویلا در سرخرود بلوار فانوس
سرخرود
مساحت:
170 متر
3 خواب
3 حمام

4.050 میلیارد

کد: 4207

نقدی

خرید ویلا باغ سرخرود بلوار فانوس
سرخرود
مساحت:
818 متر
4 خواب
2 حمام

17.100 میلیارد

کد: 7975

نقدی

ویلا سرخرود بلوار فانوس کد 7421
سرخرود
مساحت:
125 متر
3 خواب
2 حمام

5.900 میلیارد

کد: 7421

نقدی

زمین سرخرود کد5108
سرخرود
مساحت:
2,500 متر
0 خواب
0 حمام

11 میلیارد

کد: 5108

نقدی

زمین سرخرود بلوار فانوس کد 7457
سرخرود
مساحت:
390 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 7457

نقدی

زمین سرخرود بلوار فانوس کد 4947
سرخرود
مساحت:
2,000 متر
0 خواب
0 حمام

20 میلیارد

کد: 4947

نقدی

زمین سرخرود بلوار فانوس کد 5061
سرخرود
مساحت:
508 متر
0 خواب
0 حمام

9.200 میلیارد

کد: 5061

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 5017
سرخرود
مساحت:
216 متر
0 خواب
0 حمام

3.888 میلیارد

کد: 5017

نقدی

فروش ویلا سرخرود بلوار فانوس
سرخرود
مساحت:
178 متر
3 خواب
1 حمام

3.100 میلیارد

کد: 2046

نقدی

خرید زمین سرخرود بلوارفانوس
سرخرود
مساحت:
564 متر
0 خواب
0 حمام

6.200 میلیارد

کد: 7247

نقد و اقساط

خرید زمین سرخرود بلوار فانوس
سرخرود
مساحت:
285 متر
0 خواب
0 حمام

3.420 میلیارد

کد: 4933

نقدی

خرید ویلا سرخرود بلوار فانوس
سرخرود
مساحت:
181 متر
3 خواب
3 حمام

10 میلیارد

کد: 7638

نقدی

خرید ویلا در سرخرود کد 7685
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
4 حمام

8.600 میلیارد

کد: 7685

نقدی

زمین سرخرود بلوار فانوس کد 7420
سرخرود
مساحت:
252 متر
0 خواب
0 حمام

3.024 میلیارد

کد: 7420

نقدی

زمین سند دار سرخرود کد 5009
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2.450 میلیارد

کد: 5009

نقدی

زمین سرخرود کد 1020
سرخرود
مساحت:
310 متر
0 خواب
0 حمام

4.700 میلیارد

کد: 1020

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 2985
سرخرود
مساحت:
230 متر
0 خواب
0 حمام

3.450 میلیارد

کد: 2985

نقدی

خرید ویلا سرخرود بلوارفانوس
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
156 متر
2 خواب
1 حمام

4.100 میلیارد

کد: 7808

نقدی

ویلا سرخرود کد ۳۹۹۶
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
170 متر
2 خواب
1 حمام

2.300 میلیارد

کد: 3996

نقدی

فروش زمین سرخرود بلوار فانوس
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
158 متر
0 خواب
0 حمام

1.343 میلیارد

کد: 7047

نقدی

زمین مسکونی سند دار سرخرود کد 4932
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
158 متر
0 خواب
0 حمام

1.200 میلیارد

کد: 4932

نقدی

فروش ویلا سرخرود سنددار
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
160 متر
3 خواب
3 حمام

6 میلیارد

کد: 4948

نقدی

زمین سرخرود  بلوار فانوس کد 7305
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
310 متر
0 خواب
0 حمام

4.700 میلیارد

کد: 7305

نقدی

زمین سرخرود بلوار فانوس  کد 7422
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2.300 میلیارد

کد: 7422

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0