خرید مستقل

ویلا ها و زمین های مستقل با سند تک برگ با قیمت مناسب در شهر های مختلف ساحلی مانند محمودآباد و سرخرود بصورت خصوصی و چهار دیواری خارج از شهرک با رعایت و حفظ حریم خصوصی قرار دارند


خرید ویلا در محمودآباد کد 7220
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

4.500 میلیارد

کد: 7220

نقد و اقساط

زمین در خط دریا سرخرود کد 5121
سرخرود
مساحت:
2,400 متر
0 خواب
0 حمام

72 میلیارد

کد: 5121

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 7544
سرخرود
مساحت:
418 متر
0 خواب
0 حمام

1.546 میلیارد

کد: 7544

نقدی

زمین در محمودآباد کد 7337
محمودآباد
مساحت:
230 متر
خواب
حمام

920 تومان

کد: 7337

نقدی

زمین در محموداباد کد 7338
محمودآباد
مساحت:
232 متر
خواب
حمام

1.160 میلیارد

کد: 7338

نقدی

ویلا در محمودآباد متوریچ کد 7538
محمودآباد
مساحت:
250 متر
3 خواب
1 حمام

2.400 میلیارد

کد: 7538

نقدی

ویلا مستقل در سرخرود کد 7540
سرخرود
مساحت:
187 متر
3 خواب
2 حمام

2 میلیارد

کد: 7540

نقدی

زمین محمودآباد چهار محل آهی کد 7537
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

200 میلیون

کد: 7537

نقدی

خانه باغ دوطبقه محمودآباد دریاسر کد 7532
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

3.400 میلیارد

کد: 7532

نقدی

زمین محمودآباد چهار افرا کد 7531
محمودآباد
مساحت:
3,000 متر
0 خواب
0 حمام

8.500 میلیارد

کد: 7531

نقدی

زمین احمدآباد سرخرود کد 7522
سرخرود
مساحت:
151 متر
0 خواب
0 حمام

1.400 میلیارد

کد: 7522

نقدی

زمین محمودآباد یمچی کد7535
محمودآباد
مساحت:
306 متر
0 خواب
0 حمام

2.200 میلیارد

کد: 7535

نقدی

ویلای محمودآباد بیشه کلا کد 7527
محمودآباد
مساحت:
240 متر
2 خواب
1 حمام

2.200 میلیارد

کد: 7527

نقدی

زمین سرخرود احمدآباد کد 7521
سرخرود
مساحت:
153 متر
0 خواب
0 حمام

1.300 میلیارد

کد: 7521

نقدی

ویلا خط دریا سرخرود کد 7526
سرخرود
مساحت:
187 متر
3 خواب
3 حمام

15 میلیارد

کد: 7526

نقدی

زمین سرخرود ابولحسن آباد کد 7520
سرخرود
مساحت:
2,500 متر
0 خواب
0 حمام

7.500 میلیارد

کد: 7520

نقدی

زمین محمودآباد کد7523
محمودآباد
مساحت:
324 متر
0 خواب
0 حمام

2.250 میلیارد

کد: 7523

نقدی

زمین سرخرود ابوالحسن آباد کد 7519
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

800 میلیون

کد: 7519

نقدی

زمین محمودآباد کد 5654
محمودآباد
مساحت:
16,777,215 متر
0 خواب
0 حمام

24 میلیارد

کد: 5654

نقدی

زمین محمودآباد حربده کد7504
محمودآباد
مساحت:
215 متر
0 خواب
0 حمام

645 میلیون

کد: 7504

نقدی

زمین  موقعیت تجاری سرخرود عزت آباد کد7507
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

1.400 میلیارد

کد: 7507

نقدی

ویلا محمودآباد کد 5129
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

2.800 میلیارد

کد: 5129

پیش پرداخت

ویلا محمودآباد کد 4728
محمودآباد
مساحت:
230 متر
2 خواب
2 حمام

1.300 میلیارد

کد: 4728

نقدی

آپارتمان پلاک  اول خط دریا سرخرود کد ۷۲۲۵
سرخرود
مساحت:
155 متر
2 خواب
2 حمام

5.890 میلیارد

کد: 7225

نقد و اقساط

فروش ویلا در آمل خشکرود
آمل
مساحت:
230 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R8

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد 5684
سرخرود
مساحت:
220 متر
3 خواب
2 حمام

3.500 میلیارد

کد: 5684

نقدی

ویلا ساحلی سرخرود کد 5207
محمودآباد
مساحت:
130 متر
2 خواب
1 حمام

1.200 میلیارد

کد: 5207

نقدی

ویلا سرخرود کد 5188
سرخرود
مساحت:
125 متر
2 خواب
2 حمام

2.500 میلیارد

کد: 5188

نقد و اقساط

خرید ویلا سرخرود کد 3537
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

2 میلیارد

کد: 3537

نقد و اقساط

ویلا در سرخرود کد 5640
سرخرود
مساحت:
305 متر
3 خواب
3 حمام

5 میلیارد

کد: 5640

نقد و اقساط

پشتیبانی آنلاین 0