خرید مستقل

ویلا ها و زمین های مستقل با سند تک برگ با قیمت مناسب در شهر های مختلف ساحلی مانند محمودآباد و سرخرود بصورت خصوصی و چهار دیواری خارج از شهرک با رعایت و حفظ حریم خصوصی قرار دارند


زمین محمودآباد  دریاسر  کد 5596
محمودآباد
مساحت:
230 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 5596

نقدی

ویلا  کد 1557
محمودآباد
مساحت:
300 متر
5 خواب
5 حمام

7.600 میلیارد

کد: 1557

نقدی

ویلا  کد 2705
سرخرود
مساحت:
220 متر
3 خواب
2 حمام

20 میلیارد

کد: 2705

نقد و اقساط

ویلا 7754
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

3.600 میلیارد

کد: 7754

نقدی

زمین کد7523
محمودآباد
مساحت:
324 متر
0 خواب
0 حمام

2.250 میلیارد

کد: 7523

نقدی

زمین کد 7416
سرخرود
مساحت:
188 متر
0 خواب
0 حمام

1.900 میلیارد

کد: 7416

نقدی

زمین  کد 4882
محمودآباد
مساحت:
270 متر
0 خواب
0 حمام

1.700 میلیارد

کد: 4882

نقدی

ویلاکد7738
محمودآباد
مساحت:
160 متر
2 خواب
2 حمام

5.500 میلیارد

کد: 7738

نقدی

زمین سیاهرودسر1
محمودآباد
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

2.700 میلیارد

کد: 7593

نقدی

زمین محمودآباد کد 7591
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.300 میلیارد

کد: 7591

نقدی

زمین محمودآباد سیاهرودسر کد 7592
محمودآباد
مساحت:
325 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 7592

نقدی

زمین محمودآباد سیاهرودسر کد 7594
محمودآباد
مساحت:
4,800 متر
0 خواب
0 حمام

12 میلیارد

کد: 7594

نقدی

زمین محمودآباد علمده شرقی کد 7590
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 7590

نقدی

ویلا ملا کلا
سرخرود
مساحت:
210 متر
3 خواب
2 حمام

5.500 میلیارد

کد: 7587

نقدی

زمین محمودآباد چهارافرا کد7600
محمودآباد
مساحت:
201 متر
0 خواب
0 حمام

1.200 میلیارد

کد: 7600

نقدی

زمین در محمودآباد کد 7071
محمودآباد
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

2.050 میلیارد

کد: 7071

نقد و اقساط

زمین مسکونی در محمودآباد کد 7084
محمودآباد
مساحت:
257 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 7084

نقدی

زمین تجاری محمودآباد کد 7330
محمودآباد
مساحت:
1,400 متر
0 خواب
0 حمام

28 میلیارد

کد: 7330

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 7331
محمودآباد
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 7331

نقد و اقساط

زمین سرخرود بلوار فانوس کد 7047
سرخرود
مساحت:
158 متر
0 خواب
0 حمام

1.343 میلیارد

کد: 7047

نقدی

زمین محمودآباد حربده  کد 5585
محمودآباد
مساحت:
230 متر
0 خواب
0 حمام

2.700 میلیارد

کد: 5585

نقدی

زمین محمودآباد متوریج کد 7081
محمودآباد
مساحت:
230 متر
0 خواب
0 حمام

1.400 میلیارد

کد: 7081

نقد و اقساط

زمین محمودآباد ابولحسن آباد کد 7078
محمودآباد
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

900 میلیون

کد: 7078

نقدی

زمین سرخرود کد 7048
سرخرود
مساحت:
152 متر
0 خواب
0 حمام

900 میلیون

کد: 7048

پیش پرداخت

زمین کد 7741
سرخرود
مساحت:
175 متر
0 خواب
0 حمام

600 میلیون

کد: 7741

نقدی

ویلا کد 7736
سرخرود
مساحت:
135 متر
3 خواب
2 حمام

4.100 میلیارد

کد: 7736

نقدی

ویلا کد 7215
محمودآباد
مساحت:
200 متر
2 خواب
1 حمام

5.500 میلیارد

کد: 7215

نقد و اقساط

ویلا  کد 4584
محمودآباد
مساحت:
360 متر
3 خواب
3 حمام

9.100 میلیارد

کد: 4584

نقد و اقساط

ویلا کد 4861
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
4 حمام

7.600 میلیارد

کد: 4861

نقد و اقساط

زمین  کد 7695
محمودآباد
مساحت:
246 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 7695

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0