خرید مستقل

ویلا ها و زمین های مستقل با سند تک برگ با قیمت مناسب در شهر های مختلف ساحلی مانند محمودآباد و سرخرود بصورت خصوصی و چهار دیواری خارج از شهرک با رعایت و حفظ حریم خصوصی قرار دارند


زمین باغی سنددار سرخرود کد ۴۶۸۸
سرخرود
مساحت:
5,580 متر
خواب
حمام

16.740 میلیارد

کد: 4688

نقدی

زمین سرخرود ابوالحسن آباد کد 7519
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

800 میلیون

کد: 7519

نقدی

زمین سرخرود حاجی کلا کد 5678
سرخرود
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

1.850 میلیارد

کد: 5678

نقد و اقساط

زمین تجاری مسکونی محمودآباد متوریج کد 7438
محمودآباد
مساحت:
308 متر
0 خواب
0 حمام

2.200 میلیارد

کد: 7438

نقدی

زمین سرخرود کد 5095
سرخرود
مساحت:
305 متر
0 خواب
0 حمام

3.700 میلیارد

کد: 5095

نقد و اقساط

زمین مسکونی سنددار سرخرود کد ۳۰۹۹
سرخرود
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

600 میلیون

کد: 3099

نقدی

زمین محمودآباد کد 3859
محمودآباد
مساحت:
800 متر
0 خواب
0 حمام

16.250 میلیارد

کد: 3859

نقد و اقساط

زمین محمودآباد  دریاسر  کد 5596
محمودآباد
مساحت:
230 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 5596

نقدی

زمین محموداباد حربده کد 7236
محمودآباد
مساحت:
238 متر
0 خواب
0 حمام

1.190 میلیارد

کد: 7236

نقد و اقساط

زمین سرخرود افراسرا کد 7067
سرخرود
مساحت:
235 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 7067

نقد و اقساط

زمین سرخرود بلوار فانوس کد 4933
سرخرود
مساحت:
285 متر
0 خواب
0 حمام

3.420 میلیارد

کد: 4933

نقدی

زمین محمودآباد کد7523
محمودآباد
مساحت:
324 متر
0 خواب
0 حمام

2.250 میلیارد

کد: 7523

نقدی

زمین محمودآباد حربده کد7504
محمودآباد
مساحت:
215 متر
0 خواب
0 حمام

645 میلیون

کد: 7504

نقدی

زمین محمودآباد یمچی کد7535
محمودآباد
مساحت:
306 متر
0 خواب
0 حمام

2.200 میلیارد

کد: 7535

نقدی

ویلا محمودآباد حربده  کد 2168
محمودآباد
مساحت:
350 متر
3 خواب
4 حمام

7 میلیارد

کد: 2168

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد 7378
سرخرود
مساحت:
240 متر
3 خواب
2 حمام

8.500 میلیارد

کد: 7378

نقدی

ویلا محمودآباد حربده  کد 5540
محمودآباد
مساحت:
230 متر
3 خواب
3 حمام

5 میلیارد

کد: 5540

نقدی

زمین سرخرود افراسرا کد4913
سرخرود
مساحت:
970 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 4913

نقدی

زمین سرخرود وزرا محله کد 4944
سرخرود
مساحت:
2,140 متر
0 خواب
0 حمام

34.250 میلیارد

کد: 4944

نقدی

زمین محمودآباد کد 4507
محمودآباد
ویژه
مساحت:
30,000 متر
0 خواب
0 حمام

250 میلیارد

کد: 4507

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد شهرک پرنسا  کد 269
محمودآباد
مساحت:
225 متر
3 خواب
3 حمام

5.600 میلیارد

کد: 269

نقد و اقساط

ویلا سرخرود حاجی کلا
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

5.600 میلیارد

کد: 7689

نقدی

ویلا بلوار فانوس سرخرود کد 7685
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
4 حمام

8.600 میلیارد

کد: 7685

نقدی

ویلا محمودآباد رودپشت  کد 5517
محمودآباد
مساحت:
402 متر
4 خواب
3 حمام

12.500 میلیارد

کد: 5517

نقد و اقساط

ویلا سرخرود بلوار فانوس کد 7638
سرخرود
مساحت:
181 متر
3 خواب
3 حمام

10 میلیارد

کد: 7638

نقدی

ویلا سرخرود کد 7453
سرخرود
مساحت:
300 متر
3 خواب
3 حمام

6.200 میلیارد

کد: 7453

نقدی

ویلا چاکسر سرخرود کد 5368
سرخرود
مساحت:
220 متر
3 خواب
2 حمام

9.900 میلیارد

کد: 5368

نقدی

خرید ویلا در محمودآباد کد 7220
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

5.500 میلیارد

کد: 7220

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد حربده کد 4936
محمودآباد
مساحت:
330 متر
3 خواب
3 حمام

5.600 میلیارد

کد: 4936

نقد و اقساط

ویلا سرخرود عزت آباد  کد 5360
سرخرود
مساحت:
211 متر
2 خواب
2 حمام

5.100 میلیارد

کد: 5360

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0