خرید مستقل

ویلا ها و زمین های مستقل با سند تک برگ با قیمت مناسب در شهر های مختلف ساحلی مانند محمودآباد و سرخرود بصورت خصوصی و چهار دیواری خارج از شهرک با رعایت و حفظ حریم خصوصی قرار دارند


زمین در سرخرود کد 7025
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.300 میلیارد

کد: 7025

نقد و اقساط

ویلا سیاهکلا سرخرود کد 7404
سرخرود
مساحت:
300 متر
2 خواب
1 حمام

2.300 میلیارد

کد: 7404

نقدی

زمین با پروانه ساخت در سرخرود کد 5513
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

1.500 میلیارد

کد: 5513

نقد و اقساط

زمین مسکونی در محمودآباد کد 7084
محمودآباد
مساحت:
257 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 7084

نقدی

زمین در سرخرود 7055
سرخرود
مساحت:
500 متر
0 خواب
0 حمام

3.200 میلیارد

کد: 7055

نقدی

آپارتمان محمودآباد کد 3714
محمودآباد
مساحت:
107 متر
2 خواب
1 حمام

1.574 میلیارد

کد: 3714

نقدی

ویلا محمودآباد کد 2336
محمودآباد
مساحت:
1,200 متر
2 خواب
1 حمام

10.050 میلیارد

کد: 2336

نقدی

زمین باغی سند دار محمودآباد کد 4935
محمودآباد
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

3.050 میلیارد

کد: 4935

نقدی

زمین تجاری -مسکونی محمودآباد کد 5173
محمودآباد
مساحت:
120 متر
0 خواب
0 حمام

900 میلیون

کد: 5173

نقد و اقساط

زمین مسکونی سند دار سرخرود کد 4927
سرخرود
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

3.550 میلیارد

کد: 4927

نقدی

زمین محمودآباد کد 5174
محمودآباد
مساحت:
4,000 متر
0 خواب
0 حمام

20 میلیارد

کد: 5174

نقد و اقساط

ویلا سرخرود حاجی کلا کد 5686
سرخرود
مساحت:
215 متر
3 خواب
3 حمام

6.050 میلیارد

کد: 5686

نقد و اقساط

زمین سند دار سرخرود کد 5009
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2.450 میلیارد

کد: 5009

نقدی

زمین سند دار محمود آباد کد 5119
محمودآباد
مساحت:
320 متر
0 خواب
0 حمام

1.300 میلیارد

کد: 5119

نقدی

زمین محمودآباد حربده کد7504
محمودآباد
مساحت:
215 متر
0 خواب
0 حمام

645 میلیون

کد: 7504

نقدی

زمین سرخرود ابوالحسن آباد کد 7519
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

800 میلیون

کد: 7519

نقدی

زمین باغی سنددار سرخرود کد ۴۶۸۸
سرخرود
مساحت:
5,580 متر
خواب
حمام

16.740 میلیارد

کد: 4688

نقدی

زمین مسکونی سنددار سرخرود کد ۳۰۹۹
سرخرود
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

600 میلیون

کد: 3099

نقدی

زمین محمودآباد کد 5358
محمودآباد
مساحت:
550 متر
0 خواب
0 حمام

4.450 میلیارد

کد: 5358

نقد و اقساط

زمین تجاری سرخرود کد 5450
سرخرود
مساحت:
330 متر
0 خواب
0 حمام

33 میلیارد

کد: 5450

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 5095
سرخرود
مساحت:
305 متر
0 خواب
0 حمام

3.700 میلیارد

کد: 5095

نقد و اقساط

خرید زمین در سرخرود کد 2606
سرخرود
مساحت:
150 متر
0 خواب
0 حمام

1.850 میلیارد

کد: 2606

نقد و اقساط

زمین جواز دار سرخرود کد 4901
سرخرود
مساحت:
72 متر
0 خواب
0 حمام

3.650 میلیارد

کد: 4901

نقدی

زمین در سرخرود کد 5062
سرخرود
مساحت:
168 متر
0 خواب
0 حمام

2.550 میلیارد

کد: 5062

نقد و اقساط

ویلا استخردار محمودآباد کد 5161
محمودآباد
مساحت:
574 متر
4 خواب
2 حمام

8.050 میلیارد

کد: 5161

نقدی

خرید ویلا سرخرود کد 2333
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
200 متر
2 خواب
1 حمام

1.350 میلیارد

کد: 2333

نقدی

مغازه محمودآباد کد3357
محمودآباد
مساحت:
70 متر
1 خواب
1 حمام

2.450 میلیارد

کد: 3357

نقدی

ویلا محمودآباد کد 4106
محمودآباد
مساحت:
313 متر
4 خواب
1 حمام

10 میلیارد

کد: 4106

نقدی

ویلا خط دریا سرخرود کد 4156
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
150 متر
3 خواب
3 حمام

7 میلیارد

کد: 4156

نقد و اقساط

ویلا در سرخرود کد 5180
سرخرود
مساحت:
196 متر
2 خواب
1 حمام

3.100 میلیارد

کد: 5180

نقد و اقساط

قرعه کشی
پشتیبانی آنلاین 0