خرید شهرکی

ویلا و آپارتمان و زمین های شهرکی دارای نگهبانی 24 ساعته شبانه روزی امنیت و آرانمش را برای شما به ارمغان می آورد شهرک هایی مانند دریاکنار خانه دریا و خزرشهر و فرزاد شهر


خرید ویلا احمد آبادکلیچ
محمودآباد
مساحت:
800 متر
2 خواب
1 حمام

7.700 میلیارد

کد: 7814

نقدی

خرید زمین شهرک خانه دریا
محمودآباد
مساحت:
830 متر
0 خواب
0 حمام

29 میلیارد

کد: 7677

نقد و اقساط

ویلا استخردار محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
240 متر
4 خواب
5 حمام

8.500 میلیارد

کد: 7681

نقدی

خرید زمین در شهرک خانه دریا
محمودآباد
مساحت:
830 متر
0 خواب
0 حمام

29 میلیارد

کد: 7660

نقدی

زمین محمودآباد متوریچ
محمودآباد
مساحت:
900 متر
0 خواب
0 حمام

4.700 میلیارد

کد: 7524

نقدی

زمین شهرکی کد 7004
سرخرود
فوری
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

6 میلیارد

کد: 7004

نقد و اقساط

ویلا خط دریا سرخرود
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
3 خواب
2 حمام

200 میلیارد

کد: 5135

نقد و اقساط

ویلا سرخرود خط دریا کد 3829
سرخرود
مساحت:
140 متر
3 خواب
2 حمام

16 میلیارد

کد: 3829

نقدی

ویلا شهرک صنوبری محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
273 متر
3 خواب
3 حمام

7 میلیارد

کد: 7452

نقد و اقساط

فروش ویلا شهرکی سرخرود حاجی کلا
سرخرود
مساحت:
350 متر
3 خواب
3 حمام

4.300 میلیارد

کد: 2792

نقدی

خرید ویلا شهرکی در محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
350 متر
3 خواب
3 حمام

10 میلیارد

کد: 2920

نقد و اقساط

خرید ویلا استخردار شهرک خسروی
محمودآباد
مساحت:
220 متر
4 خواب
2 حمام

8.600 میلیارد

کد: 7812

نقدی

ویلا استخردار مدرن محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

8.600 میلیارد

کد: 7811

نقدی

خرید ویلا سرخرود در حاجی کلا
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
3 حمام

6.500 میلیارد

کد: 7028

نقد و اقساط

خرید ویلا شهرکی در سرخرود
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
2 حمام

8.500 میلیارد

کد: 7586

نقدی

خرید شهرک یکجا سرخرود
سرخرود
مساحت:
1,300 متر
3 خواب
3 حمام

37 میلیارد

کد: 7810

نقدی

خرید ویلا در سرخرود شهرک دارا
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

7.400 میلیارد

کد: 7804

نقدی

فروش ویلا شهرک دارا سرخرود
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

7.400 میلیارد

کد: 7806

نقدی

خرید ویلا سرخرود شهرک پارادیس
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
2 حمام

10 میلیارد

کد: 7817

نقدی

خرید ویلا شهرکی درویش آباد
سرخرود
مساحت:
300 متر
3 خواب
2 حمام

7.600 میلیارد

کد: 2821

نقدی

خرید ویلا استخردار محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
320 متر
4 خواب
4 حمام

12.100 میلیارد

کد: 2440

نقد و اقساط

خرید ویلا محمودآباد شهرک پرنسا
محمودآباد
مساحت:
225 متر
3 خواب
3 حمام

7.500 میلیارد

کد: 269

نقد و اقساط

شهرک آنامیس
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

5.900 میلیارد

کد: 7795

نقدی

ویلا شهرک دارا سرخرود
سرخرود
مساحت:
180 متر
3 خواب
2 حمام

7.100 میلیارد

کد: 7805

نقدی

خرید ویلا سرخرود شهرک گلایل
سرخرود
مساحت:
125 متر
2 خواب
1 حمام

5 میلیارد

کد: 4480

نقد و اقساط

خرید ویلا شهرکی محمودآباد کد 7712
محمودآباد
مساحت:
320 متر
4 خواب
4 حمام

7.500 میلیارد

کد: 7712

نقدی

خرید ویلا سرخرود شهرک گلزا
سرخرود
مساحت:
320 متر
4 خواب
2 حمام

7.500 میلیارد

کد: 4767

نقد و اقساط

خرید ویلا محمودآباد شهرک موج خزر
محمودآباد
مساحت:
330 متر
3 خواب
3 حمام

7 میلیارد

کد: 5560

نقدی

خرید زمین محمودآباد شهرک آسمان
محمودآباد
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

2.550 میلیارد

کد: 4164

نقدی

ویلا شهرکی سرخرود
سرخرود
مساحت:
300 متر
4 خواب
4 حمام

12.500 میلیارد

کد: 7690

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0