خرید شهرکی

ویلا و آپارتمان و زمین های شهرکی دارای نگهبانی 24 ساعته شبانه روزی امنیت و آرانمش را برای شما به ارمغان می آورد شهرک هایی مانند دریاکنار خانه دریا و خزرشهر و فرزاد شهر


زمین شهرک خانه دریا
محمودآباد
مساحت:
830 متر
0 خواب
0 حمام

29 میلیارد

کد: 7660

نقدی

زمین کد 7677
محمودآباد
مساحت:
830 متر
0 خواب
0 حمام

29 میلیارد

کد: 7677

نقد و اقساط

زمین محمودآبادمتوریچ کد7524
محمودآباد
مساحت:
900 متر
0 خواب
0 حمام

4.700 میلیارد

کد: 7524

نقدی

ویلا  کد 4362
محمودآباد
مساحت:
275 متر
4 خواب
3 حمام

3.600 میلیارد

کد: 4362

نقدی

ویلا کد 7753
محمودآباد
مساحت:
250 متر
3 خواب
2 حمام

7.600 میلیارد

کد: 7753

نقدی

زمین 5167
محمودآباد
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

8.850 میلیارد

کد: 5167

نقد و اقساط

ویلا کد7748
محمودآباد
مساحت:
650 متر
4 خواب
2 حمام

16.100 میلیارد

کد: 7748

نقدی

ویلا شهرک صبا محمودآباد کد 7432
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

3.100 میلیارد

کد: 7432

نقدی

آپارتمان خانه دریا کد 7615
محمودآباد
مساحت:
86 متر
2 خواب
1 حمام

5.600 میلیارد

کد: 7615

نقدی

ویلا کد 3575
سرخرود
مساحت:
400 متر
3 خواب
4 حمام

6.100 میلیارد

کد: 3575

نقد و اقساط

آپارتمان‌  کد 3419
محمودآباد
مساحت:
23,000 متر
2 خواب
1 حمام

2.500 میلیارد

کد: 3419

نقدی

زمین  کد 5689
سرخرود
مساحت:
215 متر
0 خواب
0 حمام

1.400 میلیارد

کد: 5689

نقدی

ویلا کد7746
محمودآباد
مساحت:
391 متر
3 خواب
1 حمام

12.500 میلیارد

کد: 7746

نقدی

زمین  کد 7639
سرخرود
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

2.900 میلیارد

کد: 7639

نقدی

زمین شهرکی کد 7004
سرخرود
ویژه
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

4 میلیارد

کد: 7004

نقد و اقساط

ویلا  شهرکی کد 7658
محمودآباد
ویژه
مساحت:
650 متر
4 خواب
1 حمام

توافقی

کد: 7658

نقدی

ویلا کد 7216
محمودآباد
مساحت:
375 متر
3 خواب
2 حمام

3.800 میلیارد

کد: 7216

نقدی

ویلا سرخرود حاجی کلا کد 7586
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
2 حمام

7 میلیارد

کد: 7586

نقدی

ویلا کد 7320
محمودآباد
مساحت:
425 متر
5 خواب
4 حمام

20.500 میلیارد

کد: 7320

نقدی

ویلا سرخرود شهرک نیلوفر آبی کد 5322
سرخرود
مساحت:
153 متر
3 خواب
3 حمام

2.500 میلیارد

کد: 5322

نقدی

ویلا محمودآباد کد 2339
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

4.850 میلیارد

کد: 2339

نقد و اقساط

ویلا  کد 5003
محمودآباد
مساحت:
400 متر
3 خواب
1 حمام

20.050 میلیارد

کد: 5003

نقد و اقساط

ویلا کد 2897
محمودآباد
مساحت:
270 متر
3 خواب
2 حمام

6.550 میلیارد

کد: 2897

نقد و اقساط

زمین کد 7693
سرخرود
مساحت:
254 متر
0 خواب
0 حمام

1.800 میلیارد

کد: 7693

نقدی

ویلا کد 7712
محمودآباد
مساحت:
320 متر
4 خواب
4 حمام

6.700 میلیارد

کد: 7712

نقدی

آپارتمان کد 7334
محمودآباد
مساحت:
300 متر
2 خواب
3 حمام

5 میلیارد

کد: 7334

نقدی

ویلا کد 4413
محمودآباد
مساحت:
424 متر
4 خواب
3 حمام

10 میلیارد

کد: 4413

نقدی

زمین کد 3095
سرخرود
مساحت:
378 متر
0 خواب
0 حمام

4 میلیارد

کد: 3095

نقد و اقساط

ویلا  کد 7518
محمودآباد
مساحت:
245 متر
3 خواب
2 حمام

2.400 میلیارد

کد: 7518

نقدی

زمین شهرکی محمودآباد کد 5235
سرخرود
مساحت:
260 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 5235

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0