خرید شهرکی

ویلا و آپارتمان و زمین های شهرکی دارای نگهبانی 24 ساعته شبانه روزی امنیت و آرانمش را برای شما به ارمغان می آورد شهرک هایی مانند دریاکنار خانه دریا و خزرشهر و فرزاد شهر


آپارتمان خانه دریا کد 7619
محمودآباد
مساحت:
80 متر
2 خواب
1 حمام

3.700 میلیارد

کد: 7619

نقدی

ویلا محمودآباد ابوالحسن آباد کد3228
محمودآباد
مساحت:
250 متر
2 خواب
1 حمام

3.600 میلیارد

کد: 3228

نقدی

ویلا خانه دریا کد 7613
محمودآباد
مساحت:
800 متر
4 خواب
2 حمام

توافقی

کد: 7613

نقدی

ویلا محمودآباد یمچی کد 7569
محمودآباد
مساحت:
250 متر
3 خواب
2 حمام

4.500 میلیارد

کد: 7569

نقدی

آپارتمان خانه دریا کد 7615
محمودآباد
مساحت:
86 متر
2 خواب
1 حمام

توافقی

کد: 7615

نقدی

آپارتمان محمودآباد 3421
محمودآباد
مساحت:
23,000 متر
2 خواب
1 حمام

1.300 میلیارد

کد: 3421

نقدی

آپارتمان محمودآباد مسکن مهر کد 3429
محمودآباد
مساحت:
23,000 متر
2 خواب
1 حمام

1.400 میلیارد

کد: 3429

نقدی

ویلا خانه دریا 7560
محمودآباد
مساحت:
802 متر
4 خواب
2 حمام

26 میلیارد

کد: 7560

نقدی

ویلا شهرکی محمودآباد کد 7467
محمودآباد
مساحت:
240 متر
3 خواب
3 حمام

2.800 میلیارد

کد: 7467

نقدی

ویلا استخردار در سرخرود کد 5687
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
215 متر
3 خواب
3 حمام

6 میلیارد

کد: 5687

نقدی

فروش مجتمع ساحلی شهرکی سرخرود کد 4162
سرخرود
مساحت:
4,000 متر
2 خواب
1 حمام

45.550 میلیارد

کد: 4162

نقد و اقساط

ویلا شهرکی محمودآباد کد 4454
محمودآباد
مساحت:
340 متر
4 خواب
1 حمام

6 میلیارد

کد: 4454

نقدی

زمین محمودآباد معلم کلا کد 5430
محمودآباد
مساحت:
280 متر
0 خواب
0 حمام

3.100 میلیارد

کد: 5430

نقد و اقساط

ویلا سرخرود عبدالله آباد کد 4277
محمودآباد
مساحت:
400 متر
2 خواب
1 حمام

4 میلیارد

کد: 4277

نقدی

زمین محمودآباد معلم کلا کد 7565
محمودآباد
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

1.800 میلیارد

کد: 7565

نقدی

ویلا محمودآباد حربده شهرک نارون کد1818
محمودآباد
مساحت:
210 متر
3 خواب
1 حمام

3.800 میلیارد

کد: 1818

نقدی

زمین محمودآباد معلم کلا کد 7566
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

900 میلیون

کد: 7566

نقدی

ویلا شهرکی علمده شرقی محمودآباد کد 7447
محمودآباد
مساحت:
300 متر
3 خواب
3 حمام

7.500 میلیارد

کد: 7447

نقدی

ویلا شهرک صنوبری محمودآباد کد 7452
محمودآباد
مساحت:
273 متر
3 خواب
3 حمام

7 میلیارد

کد: 7452

نقدی

ویلا شهرک بهارنارنج سرخرود کد 7444
سرخرود
مساحت:
300 متر
3 خواب
3 حمام

9 میلیارد

کد: 7444

نقدی

ویلا در خانه دریا محمودآباد کد7564
محمودآباد
مساحت:
735 متر
4 خواب
2 حمام

26 میلیارد

کد: 7564

نقدی

ویلا خانه دریا کد 7608
محمودآباد
مساحت:
650 متر
3 خواب
2 حمام

توافقی

کد: 7608

نقدی

ویلا خانه دریا کد 7607
محمودآباد
مساحت:
900 متر
3 خواب
2 حمام

25 میلیارد

کد: 7607

نقدی

ویلا خانه دریا کد 7610
محمودآباد
مساحت:
630 متر
4 خواب
2 حمام

40 میلیارد

کد: 7610

نقدی

ویلا خانه دریا کد 7609
محمودآباد
مساحت:
750 متر
5 خواب
2 حمام

توافقی

کد: 7609

نقدی

ویلا خانه دریا کد 7336
محمودآباد
مساحت:
600 متر
4 خواب
3 حمام

30 میلیارد

کد: 7336

نقد و اقساط

ویلا خانه دریا کد 7577
محمودآباد
مساحت:
800 متر
4 خواب
1 حمام

50 میلیارد

کد: 7577

نقدی

ویلا محمودآباد دریاسر شهرک شمس کد2778
محمودآباد
مساحت:
380 متر
3 خواب
1 حمام

8 میلیارد

کد: 2778

نقدی

زمین سرخرود کد 4537
سرخرود
مساحت:
387 متر
0 خواب
0 حمام

2.200 میلیارد

کد: 4537

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد چهار محل آهی شهرک صبا کد 7571
محمودآباد
مساحت:
285 متر
3 خواب
2 حمام

6.500 میلیارد

کد: 7571

نقدی

قرعه کشی
پشتیبانی آنلاین 0