خرید ملاکلا محمودآباد

ملاکلا یکی از مناطق از توابع شهر محمودآباد می باشد که به دوبخش شمالی و جنوبی تقیم می شود شهرک برند خانه دریا در این منطقه قرار دارد . شهرک های ویلایی همچون سااو . یاس و ارغوان در این منطقه قرار دارند و همگی ویلایی هستند .


فروش زمین 150 متری شهرکی سرخرود
محمودآباد
مساحت:
150 متر
0 خواب
0 حمام

2.100 میلیارد

کد: 8184

نقدی

ویلا باغ ملا کلا
محمودآباد
مساحت:
780 متر
4 خواب
2 حمام

12.200 میلیارد

کد: 8086

نقدی

زمین محمودآباد ملاکلا کد 7280
سرخرود
مساحت:
180 متر
0 خواب
0 حمام

2.600 میلیارد

کد: 7280

نقد و اقساط

خرید زمین در ملا کلا
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2.200 میلیارد

کد: 7838

نقدی

زمین 150 متری ملاکلا محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
150 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 8083

نقدی

خرید ویلا فلت محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
150 متر
3 خواب
1 حمام

1.800 میلیارد

کد: 7833

نقدی

خرید ویلا محمودآباد ساحلی
محمودآباد
مساحت:
220 متر
3 خواب
3 حمام

9.200 میلیارد

کد: 5733

نقد و اقساط

خرید زمین ملا کلا محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
500 متر
0 خواب
0 حمام

1 میلیارد

کد: 7399

نقدی

فروش زمین ملاکلا محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
263 متر
0 خواب
0 حمام

6.800 میلیارد

کد: 7931

نقدی

خرید زمین شهرکی ملاکلا
محمودآباد
مساحت:
263 متر
0 خواب
0 حمام

25.100 میلیارد

کد: 7934

نقدی

زمین ملاکلا محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
168 متر
0 خواب
0 حمام

1.700 میلیارد

کد: 5622

نقدی

فروش زمین شهرکی محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
260 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 5235

نقدی

زمین تجاری مسکونی سرخرودکد 4195
سرخرود
مساحت:
800 متر
0 خواب
0 حمام

8.050 میلیارد

کد: 4195

نقد و اقساط

زمین محمودآباد ملاکلا کد 5620
سرخرود
مساحت:
251 متر
0 خواب
0 حمام

3.100 میلیارد

کد: 5620

نقدی

زمین محمودآباد ملاکلا کد 4439
سرخرود
مساحت:
280 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 4439

نقدی

ویلا استخردار در محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
210 متر
3 خواب
2 حمام

5.500 میلیارد

کد: 7587

نقدی

خرید زمین محمودآباد ملا کلا
محمودآباد
مساحت:
153 متر
0 خواب
0 حمام

1 میلیارد

کد: 5645

نقدی

خرید زمین ملاکلا محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
180 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 5354

نقد و اقساط

خرید ویلا محمودآباد ملاکلا
محمودآباد
مساحت:
185 متر
3 خواب
2 حمام

5.500 میلیارد

کد: 5735

نقد و اقساط

زمین سرخرود ملا کلا کد 4930
سرخرود
مساحت:
3,200 متر
0 خواب
0 حمام

22 میلیارد

کد: 4930

نقدی

زمین سرخرود ملاکلا کد3107
سرخرود
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

1.125 میلیارد

کد: 3107

نقدی

زمین مشارکت در ساخت سرخرود کد 7412
سرخرود
مساحت:
10,000 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: 7412

نقد و اقساط

زمین ساحلی سرخرود کد ۱۱۴۴
سرخرود
مساحت:
1,700 متر
خواب
حمام

13.800 میلیارد

کد: 1144

نقدی

خرید زمین محمودآباد ملاکلا
محمودآباد
مساحت:
2,900 متر
0 خواب
0 حمام

29 میلیارد

کد: 7848

نقد و اقساط

خرید ویلا شهرکی ملاکلا
محمودآباد
مساحت:
220 متر
3 خواب
2 حمام

6 میلیارد

کد: 7943

نقد و اقساط

فروش ویلا محمودآباد ملاکلا
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
300 متر
3 خواب
1 حمام

3 میلیارد

کد: 4487

نقد و اقساط

فروش زمین محمودآباد ملا کلا
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

600 میلیون

کد: 5227

نقدی

خرید مغازه تجاری محمودآباد
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
100 متر
1 خواب
1 حمام

5 میلیارد

کد: 7692

نقدی

ویلا نیمه کاره کد 7621
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

2.600 میلیارد

کد: 7621

نقدی

زمین محمودآباد ملاکلا کد 7624
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
370 متر
0 خواب
0 حمام

1.400 میلیارد

کد: 7624

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0