خرید آپارتمان


پیش فروش برج ساحلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
2 خواب
3 حمام

توافقی

کد: 7832

پیش پرداخت

پیش فروش آپارتمان در سرخرود کد7727
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
3 حمام

4.300 میلیارد

کد: 7727

نقد و اقساط

خرید آپارتمان سرخرود کد 7325
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
3 خواب
2 حمام

14.500 میلیارد

کد: 7325

نقدی

پیش فروش آپارتمان در سرخرود کد 7726
سرخرود
مساحت:
400 متر
3 خواب
3 حمام

6.250 میلیارد

کد: 7726

نقد و اقساط

واحد 75 متری ساحلی در چاکسر
سرخرود
مساحت:
500 متر
2 خواب
1 حمام

2.500 میلیارد

کد: 7789

نقدی

خرید آپارتمان ساحلی مجتمع مازرون
سرخرود
مساحت:
100 متر
2 خواب
2 حمام

4.100 میلیارد

کد: 7807

نقدی

فروش واحد ساحلی پلاک اول
سرخرود
مساحت:
900 متر
2 خواب
1 حمام

4.600 میلیارد

کد: 7802

نقدی

خرید آپارتمان سرخرود چاکسر
سرخرود
مساحت:
340 متر
4 خواب
2 حمام

8.500 میلیارد

کد: 1471

نقدی

خرید پنت هاوس محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
211 متر
3 خواب
2 حمام

13 میلیارد

کد: 2765

نقدی

خرید آپارتمان در سرخرود کد 5183
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
3 خواب
2 حمام

5.650 میلیارد

کد: 5183

نقد و اقساط

فروش آپارتمان در سرخرود
سرخرود
مساحت:
115 متر
2 خواب
2 حمام

4.400 میلیارد

کد: 3882

نقد و اقساط

خرید آپارتمان خط دریا سرخرود برج بهشت
سرخرود
مساحت:
700 متر
2 خواب
2 حمام

50.050 میلیارد

کد: 5701

نقد و اقساط

خرید آپارتمان سرخرود برج باران
سرخرود
مساحت:
120 متر
2 خواب
2 حمام

5 میلیارد

کد: 2072

نقد و اقساط

پنت هاوس خط دریا سرخرود
سرخرود
مساحت:
175 متر
3 خواب
3 حمام

6.500 میلیارد

کد: 4314

نقد و اقساط

آپارتمان پلاک اول محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
135 متر
2 خواب
2 حمام

6.100 میلیارد

کد: 3965

نقد و اقساط

آپارتمان ساحلی محمودآباد کد 2766
محمودآباد
مساحت:
191 متر
3 خواب
2 حمام

15.100 میلیارد

کد: 2766

نقد و اقساط

خرید آپارتمان لوکس درمحمودآباد
محمودآباد
مساحت:
143 متر
2 خواب
1 حمام

5.050 میلیارد

کد: 5728

نقد و اقساط

آپارتمان ساحلی برج قصردریا
محمودآباد
مساحت:
170 متر
3 خواب
2 حمام

7.650 میلیارد

کد: 7797

نقد و اقساط

برج ساحلی در سرخرود
سرخرود
مساحت:
700 متر
3 خواب
2 حمام

6.500 میلیارد

کد: 7776

نقدی

خرید آپارتمان ساحلی در سرخرود
سرخرود
مساحت:
700 متر
2 خواب
2 حمام

6.900 میلیارد

کد: 7775

نقدی

خرید آپارتمان چاکسر سرخرود
سرخرود
مساحت:
200 متر
2 خواب
1 حمام

1.500 میلیارد

کد: 7783

پیش پرداخت

خرید آپارتمان بلوارساحلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
1,200 متر
2 خواب
2 حمام

5 میلیارد

کد: 7539

نقدی

فروش آپارتمان نوساز سرخرود
سرخرود
مساحت:
700 متر
2 خواب
2 حمام

6.100 میلیارد

کد: 7767

نقدی

آپارتمان لاکچری سرخرود
سرخرود
مساحت:
700 متر
2 خواب
2 حمام

5 میلیارد

کد: 7766

نقدی

خرید آپارتمان سرخرود برج بهشت
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
3 خواب
2 حمام

7 میلیارد

کد: 7768

نقد و اقساط

آپارتمان پلاک اول دریا محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
195 متر
2 خواب
2 حمام

7.850 میلیارد

کد: 795

نقد و اقساط

فروش آپارتمان در سرخرود خط دریا
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
3 خواب
3 حمام

14.500 میلیارد

کد: 7683

نقدی

خرید آپارتمان نوساز در سرخرود
سرخرود
مساحت:
120 متر
2 خواب
2 حمام

4.200 میلیارد

کد: 7230

نقدی

آپارتمان ساحلی در محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
120 متر
2 خواب
1 حمام

4.250 میلیارد

کد: 3855

نقد و اقساط

خرید آپارتمان پلاک اول ایزدشهر
ایزدشهر
مساحت:
800 متر
3 خواب
3 حمام

40 میلیارد

کد: 7212

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0