خرید آپارتمان


آپارتمان پلاک اول محمودآباد کد 3965
محمودآباد
مساحت:
135 متر
2 خواب
2 حمام

6.100 میلیارد

کد: 3965

نقد و اقساط

آپارتمان محمودآبادکد 2223
محمودآباد
مساحت:
114 متر
2 خواب
1 حمام

4.250 میلیارد

کد: 2223

نقدی

آپارتمان ساحلی بلواردریا سرخرود
سرخرود
مساحت:
125 متر
2 خواب
2 حمام

5.750 میلیارد

کد: 7574

نقدی

آپارتمان سرخرود کد 1648
سرخرود
مساحت:
115 متر
2 خواب
2 حمام

4.700 میلیارد

کد: 16488

نقدی

آپارتمان سرخرود خط‌دریا کد 1775
سرخرود
مساحت:
98 متر
2 خواب
2 حمام

2.850 میلیارد

کد: 1775

نقدی

آپارتمان سرخرود خط‌دریا کد 1438
سرخرود
مساحت:
115 متر
2 خواب
2 حمام

3.500 میلیارد

کد: 1438

نقدی

آپارتمان سرخرود بلوار دریا  کد 7325
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
3 خواب
2 حمام

12 میلیارد

کد: 7325

اقساط بلندمدت

آپارتمان ساحلی سرخرود کد 1860
سرخرود
مساحت:
185 متر
2 خواب
2 حمام

9 میلیارد

کد: 1860

نقدی

آپارتمان پلاک اول دریا سرخرود کد 2072
سرخرود
مساحت:
120 متر
2 خواب
2 حمام

4.800 میلیارد

کد: 2072

نقد و اقساط

اپارتمان در سرخرود   اپارتمان ساحلی   برج فروزان
سرخرود
ویژه
مساحت:
3,400 متر
3 خواب
2 حمام

توافقی

کد: R330

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود بلوار دریا
سرخرود
مساحت:
124 متر
2 خواب
1 حمام

4.800 میلیارد

کد: 7688

نقدی

آپارتمان خط دریا سرخرود کد 7637
سرخرود
مساحت:
700 متر
2 خواب
2 حمام

5.500 میلیارد

کد: 7637

نقدی

آپارتمان خانه دریا کد 7673
محمودآباد
مساحت:
80 متر
1 خواب
1 حمام

4.500 میلیارد

کد: 7673

نقدی

آپارتمان پلاک اول دریا سرخرود کد 7054
سرخرود
مساحت:
700 متر
3 خواب
3 حمام

13 میلیارد

کد: 7054

نقدی

پنت هاوس سرخرود خط دریا کد 7450
سرخرود
مساحت:
700 متر
3 خواب
3 حمام

11 میلیارد

کد: 7450

نقدی

آپارتمان سرخرود کد 844
سرخرود
مساحت:
185 متر
2 خواب
1 حمام

8.650 میلیارد

کد: 844

نقدی

آپارتمان ساحلی محمودآباد کد 7500
محمودآباد
مساحت:
3,000 متر
2 خواب
2 حمام

8 میلیارد

کد: 7500

نقدی

آپارتمان سرخرود خط دریا  کد 7498
سرخرود
مساحت:
120 متر
2 خواب
1 حمام

7.300 میلیارد

کد: 7498

نقدی

آپارتمان سرخرود بلوار دریا کد 7440
سرخرود
مساحت:
700 متر
3 خواب
3 حمام

7.100 میلیارد

کد: 7440

نقدی

آپارتمان سرخرود خط دریا 7683
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
3 خواب
3 حمام

14.500 میلیارد

کد: 7683

نقدی

آپارتمان ساحلی محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
125 متر
3 خواب
2 حمام

2.300 میلیارد

کد: 7720

نقدی

آپارتمان خانه دریا کد 7619
محمودآباد
مساحت:
80 متر
2 خواب
1 حمام

4.500 میلیارد

کد: 7619

نقدی

آپارتمان سرخرود کد 7448
سرخرود
مساحت:
700 متر
2 خواب
2 حمام

3.450 میلیارد

کد: 7448

نقدی

آپارتمان سرخرود خط دریا کد 7062
سرخرود
مساحت:
120 متر
2 خواب
1 حمام

5.550 میلیارد

کد: 7062

نقدی

آپارتمان سرخرود چاکسر کد 7620
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
2 خواب
2 حمام

3.800 میلیارد

کد: 7620

نقدی

آپارتمان خط دریا سرخرود کد 7558
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
2 خواب
2 حمام

3.150 میلیارد

کد: 7558

نقدی

آپارتمان محمودآباد کد 7545
محمودآباد
مساحت:
130 متر
2 خواب
2 حمام

3.350 میلیارد

کد: 7545

نقدی

پیش فروش آپارتمان سرخرود خط دریا کد 7628
سرخرود
مساحت:
400 متر
2 خواب
2 حمام

3.200 میلیارد

کد: 7628

نقدی

آپارتمان سرخرود خط دریا کد 7481
سرخرود
مساحت:
110 متر
2 خواب
1 حمام

3.400 میلیارد

کد: 7481

نقدی

آپارتمان سرخرود خط دریا کد 7370
سرخرود
مساحت:
700 متر
2 خواب
2 حمام

3.500 میلیارد

کد: 7370

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0