خرید آپارتمان


آپارتمان کد 7325
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
3 خواب
2 حمام

14.500 میلیارد

کد: 7325

نقدی

آپارتمان کد 7726
سرخرود
مساحت:
400 متر
3 خواب
3 حمام

6.250 میلیارد

کد: 7726

نقد و اقساط

آپارتمان 7727
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
3 حمام

4.300 میلیارد

کد: 7727

نقد و اقساط

آپارتمان کد 7654
فریدونکنار
مساحت:
85 متر
2 خواب
2 حمام

1.500 میلیارد

کد: 7654

نقدی

آپارتمان سرخرود کد  3882
سرخرود
مساحت:
115 متر
2 خواب
2 حمام

4.400 میلیارد

کد: 3882

نقد و اقساط

آپارتمان کد 7082
سرخرود
مساحت:
150 متر
2 خواب
3 حمام

5.450 میلیارد

کد: 7082

نقد و اقساط

آپارتمان کد 603
سرخرود
مساحت:
168 متر
3 خواب
3 حمام

4 میلیارد

کد: 603

نقد و اقساط

آپارتمان کد7747
سرخرود
مساحت:
1,000 متر
2 خواب
2 حمام

6 میلیارد

کد: 7747

نقدی

آپارتمان کد 7755
سرخرود
مساحت:
1,000 متر
3 خواب
2 حمام

14 میلیارد

کد: 7755

نقدی

آپارتمان کد 1648
سرخرود
مساحت:
115 متر
2 خواب
2 حمام

4.700 میلیارد

کد: 16488

نقدی

آپارتمان  کد 7498
سرخرود
مساحت:
120 متر
2 خواب
1 حمام

7.300 میلیارد

کد: 7498

نقدی

آپارتمان کدR330
سرخرود
ویژه
مساحت:
3,400 متر
3 خواب
2 حمام

توافقی

کد: R330

نقد و اقساط

آپارتمان کد 7751
سرخرود
مساحت:
700 متر
2 خواب
2 حمام

5.200 میلیارد

کد: 7751

نقدی

آپارتمان کد r316
سرخرود
ویژه
مساحت:
460 متر
3 خواب
2 حمام

30 میلیارد

کد: R316

نقد و اقساط

آپارتمان کد 7743
سرخرود
مساحت:
300 متر
2 خواب
1 حمام

2.600 میلیارد

کد: 7743

نقدی

آپارتمان خانه دریا کد 7615
محمودآباد
مساحت:
86 متر
2 خواب
1 حمام

5.600 میلیارد

کد: 7615

نقدی

آپارتمان ساحلی بلواردریا سرخرود
سرخرود
مساحت:
125 متر
2 خواب
2 حمام

5.750 میلیارد

کد: 7574

نقدی

آپارتمان پلاک اول محمودآباد کد 3965
محمودآباد
مساحت:
135 متر
2 خواب
2 حمام

6.100 میلیارد

کد: 3965

نقد و اقساط

آپارتمان کد 7636
سرخرود
مساحت:
700 متر
2 خواب
2 حمام

5.400 میلیارد

کد: 7636

نقدی

آپارتمان‌  کد 3419
محمودآباد
مساحت:
23,000 متر
2 خواب
1 حمام

2.500 میلیارد

کد: 3419

نقدی

آپارتمان 7745
سرخرود
مساحت:
83 متر
2 خواب
1 حمام

3 میلیارد

کد: 7745

نقدی

آپارتمان  کد 3989
سرخرود
مساحت:
80 متر
1 خواب
1 حمام

توافقی

کد: 3989

نقد و اقساط

آپارتمان کد 3854
محمودآباد
مساحت:
130 متر
2 خواب
1 حمام

3.200 میلیارد

کد: 3854

نقدی

اپارتمان کد 7702
سرخرود
مساحت:
90 متر
2 خواب
1 حمام

2.600 میلیارد

کد: 7702

نقدی

آپارتمان کد 7682
سرخرود
مساحت:
300 متر
2 خواب
2 حمام

3.300 میلیارد

کد: 7682

نقدی

آپارتمان کد 7334
محمودآباد
مساحت:
300 متر
2 خواب
3 حمام

5 میلیارد

کد: 7334

نقدی

آپارتمان خانه دریا کد 7673
محمودآباد
مساحت:
80 متر
1 خواب
1 حمام

4.500 میلیارد

کد: 7673

نقدی

آپارتمان
سرخرود
مساحت:
1,100 متر
2 خواب
3 حمام

10 میلیارد

کد: 7728

نقدی

آپارتمانr1298
محمودآباد
ویژه
مساحت:
195 متر
2 خواب
2 حمام

7.800 میلیارد

کد: R1298

نقد و اقساط

پنت هاوس سرخرود
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
2 حمام

10 میلیارد

کد: 4690

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0