خرید آپارتمان


آپارتمان سرخرودکد2157
سرخرود
مساحت:
550 متر
2 خواب
1 حمام

2 میلیارد

کد: 2157

نقدی

آپارتمان سرخرود کد 844
سرخرود
مساحت:
185 متر
2 خواب
1 حمام

8.500 میلیارد

کد: 844

نقدی

آپارتمان خط دریا سرخرود کد 1349
سرخرود
مساحت:
245 متر
3 خواب
1 حمام

9.800 میلیارد

کد: 1349

نقدی

آپارتمان محمودآباد کد 7545
محمودآباد
مساحت:
130 متر
2 خواب
2 حمام

3.250 میلیارد

کد: 7545

نقدی

آپارتمان سرخرود کد 1471
سرخرود
مساحت:
340 متر
4 خواب
2 حمام

8.500 میلیارد

کد: 1471

نقدی

پنت هاوس محمودآباد کد 2765
محمودآباد
مساحت:
211 متر
3 خواب
2 حمام

13 میلیارد

کد: 2765

نقدی

آپارتمان سرخرود کد 1648
سرخرود
مساحت:
115 متر
2 خواب
2 حمام

3.450 میلیارد

کد: کد 1648

نقدی

آپارتمان ساحلی سرخرود کد 1860
سرخرود
مساحت:
185 متر
2 خواب
2 حمام

9 میلیارد

کد: 1860

نقدی

آپارتمان‌ خط دریا سرخرود کد 3009
سرخرود
مساحت:
100 متر
2 خواب
1 حمام

3 میلیارد

کد: 3009

نقدی

آپارتمان محمودآباد کد 7541
محمودآباد
مساحت:
200 متر
2 خواب
1 حمام

2.700 میلیارد

کد: 7541

نقدی

آپارتمان شهرک خانه دریا کد 7043
سرخرود
مساحت:
200,000 متر
2 خواب
2 حمام

7.700 میلیارد

کد: 7043

نقدی

آپارتمان پرنیان خزر سرخرود کد 7219
سرخرود
مساحت:
72 متر
2 خواب
2 حمام

توافقی

کد: 7219

نقد و اقساط

پنت هاوس ساحلی خط دریا سرخرود کد 7073
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
136 متر
2 خواب
2 حمام

4 میلیارد

کد: 7073

نقدی

آپارتمان ساحلی محمودآباد کد 7500
محمودآباد
مساحت:
3,000 متر
2 خواب
2 حمام

6.750 میلیارد

کد: 7500

نقدی

مجلل ترین پنت هاوس شمال کشور در سرخرود کد ۴۵۸۸
سرخرود
ویژه
مساحت:
710 متر
4 خواب
3 حمام

توافقی

کد: 4588

نقد و اقساط

آپارتمان خط دریا سرخرود کد 7539
سرخرود
مساحت:
1,200 متر
2 خواب
2 حمام

5 میلیارد

کد: 7539

نقدی

فروش آپارتمان بلوار دریا
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
3 خواب
3 حمام

5.680 میلیارد

کد: 7529

نقدی

اپارتمان ساحلی – خرید اپارتمان شمال – اپارتمان خط دریا
سرخرود
مساحت:
75 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R508

نقد و اقساط

اپارتمان در سرخرود   اپارتمان ساحلی   برج فروزان
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R330

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد ۵۶۰۵
سرخرود
مساحت:
110 متر
2 خواب
1 حمام

2.500 میلیارد

کد: 5605

نقد و اقساط

آپارتمان پلاک  اول خط دریا سرخرود کد ۷۲۲۵
سرخرود
مساحت:
155 متر
2 خواب
2 حمام

5.890 میلیارد

کد: 7225

نقد و اقساط

پنت هاوس خط دریا سرخرود کد ۵۱۵۳
سرخرود
مساحت:
280 متر
3 خواب
2 حمام

8.200 میلیارد

کد: 5153

نقد و اقساط

پیش فروش آپارتمان سرخرود کد 7499
سرخرود
مساحت:
700 متر
2 خواب
1 حمام

2.275 میلیارد

کد: 7499

نقدی

پیش فروش آپارتمان سرخرود کد 7497
سرخرود
مساحت:
700 متر
1 خواب
1 حمام

2.457 میلیارد

کد: 7497

نقدی

پیش فروش آپارتمان سرخرود کد 7458
سرخرود
مساحت:
300 متر
2 خواب
2 حمام

2.975 میلیارد

کد: 7458

نقدی

آپارتمان سرخرود کد 7498
سرخرود
مساحت:
120 متر
2 خواب
1 حمام

6.600 میلیارد

کد: 7498

نقدی

آپارتمان ساحلی در محمودآباد – آپارتمان شمال – آپارتمان در محمودآباد
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
1,500 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1298

نقد و اقساط

شهرک بهارنارنج – شهرک ساحلی بهارنارنج – فروش آپارتمان ساحلی ایزدشهر
ایزدشهر
فروخته شد
مساحت:
187 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R81

نقد و اقساط

آپارتمان در سرخرود – خرید آپارتمان ساحلی در شمال
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
74 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R832

نقد و اقساط

آپارتمان خانه دریا کد ۳۹۸۹
سرخرود
مساحت:
80 متر
1 خواب
1 حمام

3.500 میلیارد

کد: 3989

نقد و اقساط

پشتیبانی آنلاین 0