خرید معلم کلا محمودآباد

معلم کلا محمودآباد یکی‌ از روستاهای پرجمعیت در این منطقه می باشد و به دلیل ساخت و سازهایی که در معلم کلا محمودآباد انجام شده بافت این روستا به سمت شهرنشینی سوق گرفته است.منطقه معلم کلا محمودآباد کاملا ویلایی نشین می باشد و چون شهذک نشینی در این منطقه باب شده است شهرک های متعددی در معلم کلا محمودآباد ساخته و یا در خال احداث می باشد. خرید و سرمایه گذاری در معلم کلا مححودآباد یک تصمیم کاملا عالی در جهت موفقیت مالی در کوناه زمان ممکن برای شما خواهد بود چرا که با گسترش ساخت و ساز و رونق بازار ملک در این منطقه ارزشمندی زمین یا ویلایی که خریده ایددچندین برابر خواهد شد. فاصله معلم کلا محمودآباد با جاده اصلی 100 متر و با جاده ساحلی حدودا 900 متر می باشد. جهت مشاهده ملک های معلم کلا به سایت املاک یوسفی مراجعه کنید.


زمین در سرخرود کد 7265
محمودآباد
مساحت:
700 متر
0 خواب
0 حمام

3.500 میلیارد

کد: 7265

نقد و اقساط

زمین معلم کلا محمودآباد  کد 7431
محمودآباد
مساحت:
382 متر
0 خواب
0 حمام

2.350 میلیارد

کد: 7431

نقدی

زمین سرخرود کد 7262
محمودآباد
مساحت:
470 متر
0 خواب
0 حمام

6.900 میلیارد

کد: 7262

نقدی

زمین شهرکی معلم کلا
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

600 میلیون

کد: 8107

نقدی

خرید ویلا ساحلی در محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

2.600 میلیارد

کد: 1778

نقد و اقساط

خرید ویلا فلت محمودآباد معلم کلا
محمودآباد
مساحت:
220 متر
2 خواب
1 حمام

3.500 میلیارد

کد: 7880

نقدی

خرید ویلا شهرک مانیسا
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

6.500 میلیارد

کد: 7933

نقدی

زمین تجاری محمودآباد معلم کلا
محمودآباد
مساحت:
570 متر
0 خواب
0 حمام

13.100 میلیارد

کد: 7936

نقدی

زمین سرخرود  معلم کلا کد 1109
محمودآباد
مساحت:
5,400 متر
0 خواب
0 حمام

35.200 میلیارد

کد: 1109

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 4750
محمودآباد
مساحت:
224 متر
0 خواب
0 حمام

1.300 میلیارد

کد: 4750

نقدی

زمین محمودآباد کد 4522
محمودآباد
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

1.250 میلیارد

کد: 4522

نقدی

خرید زمین محمودآباد کد 4079
محمودآباد
مساحت:
4,000 متر
0 خواب
0 حمام

8 میلیارد

کد: 4079

نقدی

ویلا محمودآباد معلم کلا
محمودآباد
مساحت:
230 متر
2 خواب
1 حمام

3.100 میلیارد

کد: 4697

نقد و اقساط

زمین محمودآباد معلم کلا کد 7566
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.100 میلیارد

کد: 7566

نقدی

زمین شهرکی معلم کلا سرخرود کد 7455
محمودآباد
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

750 میلیون

کد: 7455

نقد و اقساط

زمین محمودآباد معلم کلا کد 7565
محمودآباد
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

1.800 میلیارد

کد: 7565

نقدی

زمین سرخرود کد 2392
سرخرود
مساحت:
2,000 متر
0 خواب
0 حمام

6 میلیارد

کد: 2392

نقد و اقساط

زمین شهرکی سرخرود کد 5444
سرخرود
مساحت:
320 متر
0 خواب
0 حمام

2.300 میلیارد

کد: 5444

نقد و اقساط

زمین محمودآباد معلم کلا کد 5442
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.050 میلیارد

کد: 5442

نقد و اقساط

زمین محمودآباد معلم کلا   کد 2393
محمودآباد
مساحت:
350 متر
0 خواب
0 حمام

1.450 میلیارد

کد: 2393

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 4401
محمودآباد
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

1.650 میلیارد

کد: 4401

نقد و اقساط

زمین محمودآباد معلم کلا کد 4605
محمودآباد
مساحت:
221 متر
0 خواب
0 حمام

1.326 میلیارد

کد: 4605

نقدی

زمین محمودآباد معلم کلا کد 2370
محمودآباد
مساحت:
700 متر
0 خواب
0 حمام

6.300 میلیارد

کد: 2370

نقدی

خرید ویلا نیمه کاره محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
217 متر
3 خواب
4 حمام

4.700 میلیارد

کد: 7846

نقدی

خرید ویلا استخردار شهرکی معلم کلا
محمودآباد
مساحت:
227 متر
2 خواب
3 حمام

6.200 میلیارد

کد: 7847

نقد و اقساط

ویلا معلم‌کلا محمودآباد کد 7517
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
250 متر
2 خواب
1 حمام

2 میلیارد

کد: 7517

نقدی

خرید ویلا محمودآباد معلم کلا
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

1.300 میلیارد

کد: 2540

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد معلم کلا کد 3909
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
180 متر
2 خواب
1 حمام

2.500 میلیارد

کد: 3909

نقد و اقساط

زمین معلم کلا محمودآباد کد 1782
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
314 متر
0 خواب
0 حمام

3.200 میلیارد

کد: 1782

نقدی

زمین سرخرود کد 7493
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

850 میلیون

کد: 7493

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0