خرید معلم کلا محمودآباد

معلم کلا محمودآباد یکی‌ از روستاهای پرجمعیت در این منطقه می باشد و به دلیل ساخت و سازهایی که در معلم کلا محمودآباد انجام شده بافت این روستا به سمت شهرنشینی سوق گرفته است.منطقه معلم کلا محمودآباد کاملا ویلایی نشین می باشد و چون شهذک نشینی در این منطقه باب شده است شهرک های متعددی در معلم کلا محمودآباد ساخته و یا در خال احداث می باشد. خرید و سرمایه گذاری در معلم کلا مححودآباد یک تصمیم کاملا عالی در جهت موفقیت مالی در کوناه زمان ممکن برای شما خواهد بود چرا که با گسترش ساخت و ساز و رونق بازار ملک در این منطقه ارزشمندی زمین یا ویلایی که خریده ایددچندین برابر خواهد شد. فاصله معلم کلا محمودآباد با جاده اصلی 100 متر و با جاده ساحلی حدودا 900 متر می باشد. جهت مشاهده ملک های معلم کلا به سایت املاک یوسفی مراجعه کنید.


خرید ویلا معلم کلا محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
150 متر
3 خواب
1 حمام

1.700 میلیارد

کد: 7809

نقدی

خرید ویلا محمودآبادمعلم کلا
محمودآباد
مساحت:
305 متر
3 خواب
3 حمام

5.100 میلیارد

کد: 5640

نقد و اقساط

خرید ویلا ساحلی در محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

2.600 میلیارد

کد: 1778

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 4750
محمودآباد
مساحت:
224 متر
0 خواب
0 حمام

1.300 میلیارد

کد: 4750

نقدی

زمین محمودآباد کد 4522
محمودآباد
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

1.250 میلیارد

کد: 4522

نقدی

خرید زمین محمودآباد کد 4079
محمودآباد
مساحت:
4,000 متر
0 خواب
0 حمام

8 میلیارد

کد: 4079

نقدی

ویلا محمودآباد معلم کلا
محمودآباد
مساحت:
230 متر
2 خواب
1 حمام

3.100 میلیارد

کد: 4697

نقد و اقساط

خرید زمین شهرکی معلم کلا
محمودآباد
مساحت:
840 متر
0 خواب
0 حمام

3.700 میلیارد

کد: 7731

نقدی

زمین محمودآباد معلم کلا کد 7566
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.100 میلیارد

کد: 7566

نقدی

زمین سرخرود  معلم کلا کد 1109
سرخرود
مساحت:
5,400 متر
0 خواب
0 حمام

15.660 میلیارد

کد: 1109

نقد و اقساط

زمین شهرکی معلم کلا سرخرود کد 7455
محمودآباد
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

750 میلیون

کد: 7455

نقد و اقساط

زمین محمودآباد معلم کلا کد 7565
محمودآباد
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

1.800 میلیارد

کد: 7565

نقدی

زمین سرخرود کد 2392
سرخرود
مساحت:
2,000 متر
0 خواب
0 حمام

6 میلیارد

کد: 2392

نقد و اقساط

زمین شهرکی سرخرود کد 5444
سرخرود
مساحت:
320 متر
0 خواب
0 حمام

2.300 میلیارد

کد: 5444

نقد و اقساط

زمین محمودآباد معلم کلا کد 5442
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.050 میلیارد

کد: 5442

نقد و اقساط

زمین محمودآباد معلم کلا   کد 2393
محمودآباد
مساحت:
350 متر
0 خواب
0 حمام

1.450 میلیارد

کد: 2393

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 4401
محمودآباد
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

1.650 میلیارد

کد: 4401

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 7270
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.100 میلیارد

کد: 7270

نقدی

زمین در سرخرود کد 7265
محمودآباد
مساحت:
700 متر
0 خواب
0 حمام

4.200 میلیارد

کد: 7265

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 7262
محمودآباد
مساحت:
270 متر
0 خواب
0 حمام

2.100 میلیارد

کد: 7262

نقدی

زمین محمودآباد کد 7410
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.040 میلیارد

کد: 7410

نقدی

زمین معلم کلا محمودآباد کد 1782
محمودآباد
مساحت:
314 متر
0 خواب
0 حمام

3.200 میلیارد

کد: 1782

نقدی

زمین معلم کلا محمودآباد کد 1508
محمودآباد
مساحت:
8,600 متر
0 خواب
0 حمام

21.500 میلیارد

کد: 1508

نقدی

زمین معلم کلا محمودآباد کد 7430
محمودآباد
مساحت:
490 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 7430

نقدی

زمین معلم کلا محمودآباد  کد 7431
محمودآباد
مساحت:
382 متر
0 خواب
0 حمام

2.250 میلیارد

کد: 7431

نقدی

زمین محمودآباد معلم کلا کد 4605
محمودآباد
مساحت:
221 متر
0 خواب
0 حمام

1.326 میلیارد

کد: 4605

نقدی

زمین محمودآباد معلم کلا کد 2370
محمودآباد
مساحت:
700 متر
0 خواب
0 حمام

6.300 میلیارد

کد: 2370

نقدی

خرید ویلا محمودآباد معلم کلا
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

1.300 میلیارد

کد: 2540

نقد و اقساط

زمین سرخرود ملاکلا کد 5065
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
270 متر
0 خواب
0 حمام

1.300 میلیارد

کد: 5065

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد معلم کلا کد 3909
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
180 متر
2 خواب
1 حمام

1.550 میلیارد

کد: 3909

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0