خرید معلم کلا محمودآباد

معلم کلا، روستایی است از توابع بخش سرخ‌رود شهرستان محمودآباد در استان مازندران ایران. این روستا یکی از پرجمعیت ترین روستا های شهرستان محمود آباد می باشد که اکثریت روستاییان این روستا به کشاورزی و کشت برنج مشغول می باشند. این روستا 3 ورودی دارد از جاده خانه دریا و از شمال به محله سیاه کلا متصل میباشد این منطقه دارای شهرک های ویلایی می باشد .


زمین محمودآباد معلم کلا کد 7566
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.100 میلیارد

کد: 7566

نقدی

ویلا کد 1778
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

2.600 میلیارد

کد: 1778

نقد و اقساط

ویلا سرخرود معلم کلا  کد 5640
محمودآباد
مساحت:
305 متر
3 خواب
3 حمام

5.100 میلیارد

کد: 5640

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد 4697
محمودآباد
مساحت:
230 متر
2 خواب
1 حمام

3.100 میلیارد

کد: 4697

نقد و اقساط

ویلا معلم‌کلا محمودآباد کد 7517
محمودآباد
مساحت:
250 متر
2 خواب
1 حمام

2 میلیارد

کد: 7517

نقدی

زمین سرخرود  معلم کلا کد 1109
سرخرود
مساحت:
5,400 متر
0 خواب
0 حمام

15.660 میلیارد

کد: 1109

نقد و اقساط

زمین شهرکی معلم کلا سرخرود کد 7455
محمودآباد
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

750 میلیون

کد: 7455

نقد و اقساط

زمین محمودآباد معلم کلا کد 7565
محمودآباد
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

1.800 میلیارد

کد: 7565

نقدی

زمین سرخرود کد 2392
سرخرود
مساحت:
2,000 متر
0 خواب
0 حمام

6 میلیارد

کد: 2392

نقد و اقساط

زمین شهرکی سرخرود کد 5444
سرخرود
مساحت:
320 متر
0 خواب
0 حمام

2.300 میلیارد

کد: 5444

نقد و اقساط

زمین محمودآباد معلم کلا کد 5442
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.050 میلیارد

کد: 5442

نقد و اقساط

زمین محمودآباد معلم کلا   کد 2393
محمودآباد
مساحت:
350 متر
0 خواب
0 حمام

1.450 میلیارد

کد: 2393

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 4401
محمودآباد
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

1.650 میلیارد

کد: 4401

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 4750
محمودآباد
مساحت:
224 متر
0 خواب
0 حمام

1.300 میلیارد

کد: 4750

نقدی

زمین محمودآباد کد 4522
محمودآباد
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

1.250 میلیارد

کد: 4522

نقدی

زمین سرخرود کد 7270
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.100 میلیارد

کد: 7270

نقدی

زمین در سرخرود کد 7265
محمودآباد
مساحت:
700 متر
0 خواب
0 حمام

4.200 میلیارد

کد: 7265

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 7262
محمودآباد
مساحت:
270 متر
0 خواب
0 حمام

2.100 میلیارد

کد: 7262

نقدی

زمین محمودآباد کد 7410
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.040 میلیارد

کد: 7410

نقدی

خرید زمین محمودآباد کد 4079
محمودآباد
مساحت:
4,000 متر
0 خواب
0 حمام

8 میلیارد

کد: 4079

نقدی

زمین معلم کلا محمودآباد کد 1782
محمودآباد
مساحت:
314 متر
0 خواب
0 حمام

3.200 میلیارد

کد: 1782

نقدی

زمین معلم کلا محمودآباد کد 1508
محمودآباد
مساحت:
8,600 متر
0 خواب
0 حمام

21.500 میلیارد

کد: 1508

نقدی

زمین معلم کلا محمودآباد کد 7430
محمودآباد
مساحت:
490 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 7430

نقدی

زمین معلم کلا محمودآباد  کد 7431
محمودآباد
مساحت:
382 متر
0 خواب
0 حمام

2.250 میلیارد

کد: 7431

نقدی

زمین محمودآباد معلم کلا کد 4605
محمودآباد
مساحت:
221 متر
0 خواب
0 حمام

1.326 میلیارد

کد: 4605

نقدی

زمین محمودآباد معلم کلا کد 2370
محمودآباد
مساحت:
700 متر
0 خواب
0 حمام

6.300 میلیارد

کد: 2370

نقدی

ویلا سرخرود کد 4115
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
220 متر
3 خواب
1 حمام

3.700 میلیارد

کد: 4115

نقدی

ویلا محمودآباد معلم کلا  کد 4693
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
190 متر
3 خواب
1 حمام

3.100 میلیارد

کد: 4693

نقدی

ویلا محمودآباد معلم کلا کد 3909
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
180 متر
2 خواب
1 حمام

1.550 میلیارد

کد: 3909

نقد و اقساط

زمین سرخرود ملاکلا کد 5065
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
270 متر
0 خواب
0 حمام

1.300 میلیارد

کد: 5065

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0