خرید ابوالحسن آباد محمودآباد

ابوالحسن آباد محمودآباد درجاده خانه دریا قرارگرفته که این جاده از یک سمت به آمل منتهی می شود روستای ابوالحسن آباد محمودآباد جز یکی از روستاهای زیبا و خوش آب و هوا در این حوالی می باشد. منطقه ابوالحسن آباد به دلیل اینکه از نظر قیمت ملک در سطح متوسطی قرار دارد جز مناطق مناسب جهت یک سرمایه گذاری آینده دار برای شما می باشد .شما می توانید با توجه به سرمایه ای در دست دارید ملکی در این منطقه خریداری کنید که در مدت زمان کم برای شما ارزش افزوده و سودی قابل توجه خواهد داشت. خرید در متطقه ابوالحسن آباد یه فرصت استثنایی برای شما می باشد پس از دستش ندهید.


ویلا دوبلکس200متری محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
220 متر
3 خواب
3 حمام

5.100 میلیارد

کد: 8186

نقدی

خرید ویلا ابولحسن آباد
محمودآباد
مساحت:
132 متر
3 خواب
1 حمام

3.300 میلیارد

کد: 7849

نقدی

خرید ویلا در محمودآباد ابوالحسن آباد
محمودآباد
مساحت:
248 متر
2 خواب
1 حمام

5.600 میلیارد

کد: 519

نقد و اقساط

زمین شهرک باران ابوالحسن آباد
محمودآباد
مساحت:
260 متر
0 خواب
0 حمام

1.300 میلیارد

کد: 8050

نقدی

خرید زمین باغی ابوالحسن آباد
محمودآباد
مساحت:
11,276 متر
0 خواب
0 حمام

20 میلیارد

کد: 7827

نقدی

زمین محمودآباد ابولحسن آباد
محمودآباد
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

900 میلیون

کد: 7078

نقدی

خرید زمین در ابوالحسن آباد
محمودآباد
مساحت:
1,500 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 4402

نقد و اقساط

زمین محمودآباد ابوالحسن آباد  کد 4426
محمودآباد
مساحت:
340 متر
0 خواب
0 حمام

3.200 میلیارد

کد: 4426

نقد و اقساط

زمین محمودآبادبوالحسن آباد
محمودآباد
مساحت:
335 متر
0 خواب
0 حمام

1.240 میلیارد

کد: 7511

نقدی

زمین محمودآباد ابولحسن آباد کد 7598
محمودآباد
مساحت:
210 متر
0 خواب
0 حمام

840 میلیون

کد: 7598

نقدی

ویلا محمودآباد ابوالحسن آباد
محمودآباد
مساحت:
250 متر
2 خواب
1 حمام

3.600 میلیارد

کد: 3228

نقدی

ویلا محمودآباد ابولحسن آباد
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

2.800 میلیارد

کد: 7567

نقدی

زمین محمودآباد ابوالحسن آباد
محمودآباد
مساحت:
800 متر
0 خواب
0 حمام

4 میلیارد

کد: 7576

نقدی

خرید زمین در محمودآباد ابوالحسن آباد
محمودآباد
مساحت:
1,200 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 4464

نقدی

زمین محمودآباد ابوالحسن آباد  کد 2107
محمودآباد
مساحت:
260 متر
0 خواب
0 حمام

858 میلیون

کد: 2107

نقد و اقساط

زمین شهرکی سرخرود کد 5452
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.050 میلیارد

کد: 5452

نقد و اقساط

زمین شهرکی در سرخرود کد 5448
محمودآباد
مساحت:
245 متر
0 خواب
0 حمام

1 میلیارد

کد: 5448

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 3382
محمودآباد
مساحت:
2,000 متر
0 خواب
0 حمام

10 میلیارد

کد: 3382

نقدی

فروش زمین ابوالحسن آباد
محمودآباد
مساحت:
251 متر
0 خواب
0 حمام

1 میلیارد

کد: 7840

نقدی

خرید زمین شهرکی ابوالحسن آباد
محمودآباد
مساحت:
120 متر
3 خواب
2 حمام

2.500 میلیارد

کد: 7940

نقدی

خرید زمین محمودآباد ابوالحسن آباد
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
144 متر
0 خواب
0 حمام

700 میلیون

کد: 7536

نقدی

خرید ویلا محمودآباد ابوالحسن آباد
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
185 متر
3 خواب
3 حمام

2.860 میلیارد

کد: 7479

نقدی

خرید ویلا دوبلکس  در محمودآباد
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
240 متر
3 خواب
2 حمام

3.200 میلیارد

کد: 7707

نقدی

زمین در ابوالحسن آباد
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

600 میلیون

کد: 7784

نقدی

خرید ویلا ابوالحسن آباد محمودآباد
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
470 متر
3 خواب
2 حمام

8.500 میلیارد

کد: 3572

نقد و اقساط

خرید زمین ابوالحسن آباد
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

800 میلیون

کد: 7519

نقدی

ویلا محمودآباد کد 5431
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
220 متر
2 خواب
1 حمام

1.800 میلیارد

کد: 5431

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0