خرید ویلا شمال

خرید ویلا شمال


زمین محمودآباد معلم کلا کد 5442
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.050 میلیارد

کد: 5442

نقد و اقساط

زمین ساحلی در سرخرود کد 5388
سرخرود
مساحت:
316 متر
0 خواب
0 حمام

6.350 میلیارد

کد: 5388

نقد و اقساط

ویلا سرخرود حاجی کلا کد 7586
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
2 حمام

7 میلیارد

کد: 7586

نقدی

مغازه محمودآباد کد3357
محمودآباد
مساحت:
70 متر
1 خواب
1 حمام

2.450 میلیارد

کد: 3357

نقدی

ویلا سرخرود درویش آباد کد 2821
سرخرود
مساحت:
300 متر
3 خواب
2 حمام

5.600 میلیارد

کد: 2821

نقدی

ویلا سرخرود حاجی کلا کد 3229
سرخرود
مساحت:
500 متر
5 خواب
2 حمام

7 میلیارد

کد: 3229

نقدی

ویلا  خانه دریا کد7604
محمودآباد
مساحت:
600 متر
3 خواب
1 حمام

14.550 میلیارد

کد: 7604

نقدی

زمین در سرخرود کد 5446
سرخرود
مساحت:
520 متر
0 خواب
0 حمام

2.650 میلیارد

کد: 5446

نقد و اقساط

زمین ساحلی در سرخرود کد 5352
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2.050 میلیارد

کد: 5352

نقد و اقساط

زمین در سرخرود کد 5443
سرخرود
مساحت:
320 متر
0 خواب
0 حمام

1.650 میلیارد

کد: 5443

نقد و اقساط

ویلا لاکچری محمودآباد علمده کد 5522
محمودآباد
مساحت:
700 متر
6 خواب
2 حمام

22.100 میلیارد

کد: 5522

نقدی

آپارتمان محمودآباد کد 7581
محمودآباد
مساحت:
135 متر
2 خواب
2 حمام

3.105 میلیارد

کد: 7581

نقدی

ویلا سرخرود درویش آباد کد 319
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

10 میلیارد

کد: 319

نقدی

ویلا محمودآباد کد 4106
محمودآباد
مساحت:
313 متر
4 خواب
1 حمام

10 میلیارد

کد: 4106

نقدی

ویلا سرخرود بلوار فانوس2046
سرخرود
مساحت:
178 متر
3 خواب
1 حمام

3.100 میلیارد

کد: 2046

نقدی

ویلا محمودآباد دریاسر کد958
محمودآباد
مساحت:
300 متر
3 خواب
1 حمام

5.500 میلیارد

کد: 958

نقدی

ویلاچمستان کد954
چمستان
مساحت:
330 متر
3 خواب
1 حمام

5 میلیارد

کد: 954

نقدی

ویلا محمودآباد کد 4965
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
230 متر
2 خواب
2 حمام

1.400 میلیارد

کد: 4965

نقد و اقساط

ویلا ساحلي سرخرود کد 5656
سرخرود
مساحت:
200 متر
2 خواب
3 حمام

15.050 میلیارد

کد: 5656

نقد و اقساط

ویلا خط دریا سرخرود کد 4156
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
150 متر
3 خواب
3 حمام

7 میلیارد

کد: 4156

نقد و اقساط

ویلا سنددار سرخرود کد 3031
فریدونکنار
مساحت:
500 متر
3 خواب
2 حمام

11 میلیارد

کد: 3031

نقد و اقساط

ویلا در سرخرود کد 5180
سرخرود
مساحت:
196 متر
2 خواب
1 حمام

3.100 میلیارد

کد: 5180

نقد و اقساط

ویلا خط دریا سرخرود کد 3990
سرخرود
مساحت:
160 متر
4 خواب
3 حمام

100.500 میلیارد

کد: 3990

نقد و اقساط

ویلا درویش اباد در سرخرود کد 4658
سرخرود
مساحت:
216 متر
3 خواب
3 حمام

توافقی

کد: 4658

نقد و اقساط

آپارتمان ساحلی خط دریا سرخرود کد 5699
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
125 متر
3 خواب
3 حمام

3.350 میلیارد

کد: 5699

نقد و اقساط

ویلا سند دار محموداباد کد 4601
محمودآباد
مساحت:
200 متر
4 خواب
2 حمام

15 میلیارد

کد: 4601

نقد و اقساط

خرید پنت هاوس سرخرود خط دریا کد 5142
سرخرود
مساحت:
300 متر
3 خواب
3 حمام

20.050 میلیارد

کد: 5142

نقد و اقساط

ویلا مدرن  استخردار محمودآباد کد 4017
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
241 متر
3 خواب
3 حمام

4.550 میلیارد

کد: 4017

نقد و اقساط

زمین تجاری مسکونی محمودآباد کد 4685
محمودآباد
مساحت:
30,000 متر
0 خواب
0 حمام

360 میلیارد

کد: 4685

نقدی

زمین سنددار مسکونی محمودآباد کد 5418
محمودآباد
مساحت:
426 متر
0 خواب
0 حمام

5.120 میلیارد

کد: 5418

نقدی

پشتیبانی آنلاین 0