خرید ویلا شمال

خرید ویلا شمال


زمین شمال تجاری محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
6,000 متر
0 خواب
0 حمام

120 میلیارد

کد: 7723

نقد و اقساط

آپارتمان کد 7325
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
3 خواب
2 حمام

14.500 میلیارد

کد: 7325

نقدی

آپارتمان کد 7726
سرخرود
مساحت:
400 متر
3 خواب
3 حمام

6.250 میلیارد

کد: 7726

نقد و اقساط

آپارتمان 7727
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
3 حمام

4.300 میلیارد

کد: 7727

نقد و اقساط

بهترین زمین ساحلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
1,700 متر
0 خواب
0 حمام

120 میلیارد

کد: 7732

نقدی

زمین کد 7678
سرخرود
مساحت:
1,700 متر
0 خواب
0 حمام

110.500 میلیارد

کد: 7678

نقدی

زمین شهرک خانه دریا
محمودآباد
مساحت:
830 متر
0 خواب
0 حمام

29 میلیارد

کد: 7660

نقدی

ویلا 7651
سرخرود
مساحت:
400 متر
4 خواب
4 حمام

14.500 میلیارد

کد: 7651

نقدی

زمین کد 7661
محمودآباد
مساحت:
830 متر
0 خواب
0 حمام

29 میلیارد

کد: 7661

نقدی

زمین کد 7677
محمودآباد
مساحت:
830 متر
0 خواب
0 حمام

29 میلیارد

کد: 7677

نقد و اقساط

زمین محمودآباد  دریاسر  کد 5596
محمودآباد
مساحت:
230 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 5596

نقدی

زمین محمودآبادمتوریچ کد7524
محمودآباد
مساحت:
900 متر
0 خواب
0 حمام

4.700 میلیارد

کد: 7524

نقدی

زمین کد 7652
محمودآباد
مساحت:
422 متر
0 خواب
0 حمام

1.500 میلیارد

کد: 7652

نقد و اقساط

ویلا استخردار فریدونکنار کد 7454
فریدونکنار
مساحت:
350 متر
2 خواب
2 حمام

2.500 میلیارد

کد: 7454

نقدی

آپارتمان کد 7654
فریدونکنار
مساحت:
85 متر
2 خواب
2 حمام

1.500 میلیارد

کد: 7654

نقدی

آپارتمان سرخرود کد  3882
سرخرود
مساحت:
115 متر
2 خواب
2 حمام

4.400 میلیارد

کد: 3882

نقد و اقساط

آپارتمان کد 7082
سرخرود
مساحت:
150 متر
2 خواب
3 حمام

5.450 میلیارد

کد: 7082

نقد و اقساط

ویلا  کد 1557
محمودآباد
مساحت:
300 متر
5 خواب
5 حمام

7.600 میلیارد

کد: 1557

نقدی

ویلا  کد 4362
محمودآباد
مساحت:
275 متر
4 خواب
3 حمام

3.600 میلیارد

کد: 4362

نقدی

ویلا  کد 2705
سرخرود
مساحت:
220 متر
3 خواب
2 حمام

20 میلیارد

کد: 2705

نقد و اقساط

ویلا  کد 236
سرخرود
مساحت:
160 متر
2 خواب
2 حمام

3.750 میلیارد

کد: 236

نقدی

ویلا کد 2485
سرخرود
مساحت:
210 متر
3 خواب
2 حمام

6.100 میلیارد

کد: 2485

نقد و اقساط

ویلا کد 5211
سرخرود
مساحت:
96 متر
3 خواب
1 حمام

4.350 میلیارد

کد: 5211

نقد و اقساط

آپارتمان کد 603
سرخرود
مساحت:
168 متر
3 خواب
3 حمام

4 میلیارد

کد: 603

نقد و اقساط

آپارتمان کد7747
سرخرود
مساحت:
1,000 متر
2 خواب
2 حمام

6 میلیارد

کد: 7747

نقدی

آپارتمان کد 7755
سرخرود
مساحت:
1,000 متر
3 خواب
2 حمام

14 میلیارد

کد: 7755

نقدی

آپارتمان کد 1648
سرخرود
مساحت:
115 متر
2 خواب
2 حمام

4.700 میلیارد

کد: 16488

نقدی

آپارتمان  کد 7498
سرخرود
مساحت:
120 متر
2 خواب
1 حمام

7.300 میلیارد

کد: 7498

نقدی

آپارتمان کدR330
سرخرود
ویژه
مساحت:
3,400 متر
3 خواب
2 حمام

توافقی

کد: R330

نقد و اقساط

آپارتمان کد 7751
سرخرود
مساحت:
700 متر
2 خواب
2 حمام

5.200 میلیارد

کد: 7751

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0