خرید خط دریا سرخرود

خط دریا منطقه خط دریا یا بلوار دریا بورس انواع آپارتمان سازی و برج سازی و شهرک سازی در مازندران می باشد خط دریا سرخرود که در آن آپارتمان ها به ارتفاع 25 طبقه و گاها 30 طبقه و شهرک ها به مساحت 3 هزار و 400 متر تفکیک و ویلاهای مدرن با استخر شیک و زمین ها از قواره های 120 متر به بالا برای فروش و خرید مناسب می باشدخط دریا در شهر سرخرود 15 کیلومتری شرق محموداباد و 6 کیلومتری غرب فریدونکنار قرار گرفته است


ویلا شمال خط دریا
سرخرود
مساحت:
150 متر
4 خواب
4 حمام

7.200 میلیارد

کد: 7699

نقدی

بهترین زمین ساحلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
1,700 متر
0 خواب
0 حمام

120 میلیارد

کد: 7732

نقدی

آپارتمان سرخرود بلوار دریا  کد 7325
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
3 خواب
2 حمام

12 میلیارد

کد: 7325

اقساط بلندمدت

آپارتمان ساحلی بلواردریا سرخرود
سرخرود
مساحت:
125 متر
2 خواب
2 حمام

5.750 میلیارد

کد: 7574

نقدی

آپارتمان پلاک اول دریا سرخرود کد 2072
سرخرود
مساحت:
120 متر
2 خواب
2 حمام

4.800 میلیارد

کد: 2072

نقد و اقساط

آپارتمان 7727
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
3 حمام

3.300 میلیارد

کد: 7727

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود خط‌دریا کد 1775
سرخرود
مساحت:
98 متر
2 خواب
2 حمام

2.850 میلیارد

کد: 1775

نقدی

آپارتمان سرخرود کد 1648
سرخرود
مساحت:
115 متر
2 خواب
2 حمام

4.700 میلیارد

کد: 16488

نقدی

زمین سرخرود خط دریا کد 5367
سرخرود
مساحت:
230 متر
0 خواب
0 حمام

5.800 میلیارد

کد: 5367

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود خط‌دریا کد 1438
سرخرود
مساحت:
115 متر
2 خواب
2 حمام

3.500 میلیارد

کد: 1438

نقدی

مجتمع تجاری سرخرود
سرخرود
مساحت:
3,500 متر
1 خواب
1 حمام

150 میلیارد

کد: 7724

نقدی

زمین سرخرود خط دریا
سرخرود
مساحت:
532 متر
0 خواب
0 حمام

37 میلیارد

کد: 7696

نقدی

آپارتمان
سرخرود
مساحت:
1,100 متر
2 خواب
3 حمام

10 میلیارد

کد: 7728

نقدی

آپارتمان شمال  آپارتمان سرخرود
سرخرود
ویژه
مساحت:
3,400 متر
3 خواب
2 حمام

توافقی

کد: R330

نقد و اقساط

پنت هاوس سرخرود
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
2 حمام

10 میلیارد

کد: 4690

نقد و اقساط

خرید آپارتمان ساحلی سرخرود
سرخرود
ویژه
مساحت:
460 متر
3 خواب
2 حمام

28.500 میلیارد

کد: R316

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود بلوار دریا
سرخرود
مساحت:
124 متر
2 خواب
1 حمام

4.800 میلیارد

کد: 7688

نقدی

آپارتمان خط دریا سرخرود کد 7637
سرخرود
مساحت:
700 متر
2 خواب
2 حمام

5.500 میلیارد

کد: 7637

نقدی

ویلا خط دریا سرخرود کد 5240
سرخرود
مساحت:
360 متر
4 خواب
2 حمام

14 میلیارد

کد: 5240

نقد و اقساط

ویلا خط دریا سرخرود کد 2199
سرخرود
مساحت:
225 متر
2 خواب
2 حمام

6.100 میلیارد

کد: 2199

نقد و اقساط

ویلا در سرخرود خط دریا کد 7074
سرخرود
مساحت:
425 متر
3 خواب
3 حمام

10 میلیارد

کد: 7074

نقد و اقساط

آپارتمان پلاک اول دریا سرخرود کد 7054
سرخرود
مساحت:
700 متر
3 خواب
3 حمام

13 میلیارد

کد: 7054

نقدی

پنت هاوس سرخرود خط دریا کد 7450
سرخرود
مساحت:
700 متر
3 خواب
3 حمام

11 میلیارد

کد: 7450

نقدی

آپارتمان سرخرود خط دریا  کد 7498
سرخرود
مساحت:
120 متر
2 خواب
1 حمام

7.300 میلیارد

کد: 7498

نقدی

آپارتمان سرخرود بلوار دریا کد 7440
سرخرود
مساحت:
700 متر
3 خواب
3 حمام

7.100 میلیارد

کد: 7440

نقدی

ویلا سرخرودبلوار دریا 7643
سرخرود
مساحت:
380 متر
3 خواب
1 حمام

4.600 میلیارد

کد: 7643

نقدی

آپارتمان سرخرود خط دریا 7683
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
3 خواب
3 حمام

14.500 میلیارد

کد: 7683

نقدی

آپارتمان سرخرود کد 7448
سرخرود
مساحت:
700 متر
2 خواب
2 حمام

3.450 میلیارد

کد: 7448

نقدی

آپارتمان سرخرود خط دریا کد 7062
سرخرود
مساحت:
120 متر
2 خواب
1 حمام

5.550 میلیارد

کد: 7062

نقدی

آپارتمان خط دریا سرخرود کد 7558
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
2 خواب
2 حمام

3.150 میلیارد

کد: 7558

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0