خرید ویلا


خرید ویلا شهرک خانه دریا
محمودآباد
ویژه
مساحت:
605 متر
3 خواب
2 حمام

توافقی

کد: 7663

نقدی

خرید ویلا ونوش شهرک مانلی
نوشهر
مساحت:
1,100 متر
5 خواب
2 حمام

توافقی

کد: 7653

نقدی

ویلا دوبلکس سرخرود
سرخرود
مساحت:
230 متر
2 خواب
2 حمام

7.100 میلیارد

کد: 7032

نقدی

فروش ویلا مدرن سرخرود
سرخرود
مساحت:
115 متر
3 خواب
1 حمام

5 میلیارد

کد: 7750

نقدی

خرید ویلا شمال سرخرود درویش آباد
سرخرود
ویژه
مساحت:
220 متر
3 خواب
2 حمام

12 میلیارد

کد: R261

نقد و اقساط

خرید ویلا سرخرود زنگی کلا
سرخرود
مساحت:
151 متر
3 خواب
2 حمام

3.700 میلیارد

کد: 7794

نقدی

شهرک آنامیس
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

5.900 میلیارد

کد: 7795

نقدی

خرید ویلا شهرک آرتسین
سرخرود
مساحت:
132 متر
3 خواب
2 حمام

5.200 میلیارد

کد: 7793

نقدی

فروش ویلا دوبلکس سرخرود
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

7.050 میلیارد

کد: 3053

نقد و اقساط

خرید ویلا در سرخرود درویش آباد
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

5 میلیارد

کد: 5637

نقد و اقساط

ویلا سرخرود  چاکسر کد 5524
سرخرود
مساحت:
440 متر
4 خواب
4 حمام

16 میلیارد

کد: 5524

نقد و اقساط

خرید ویلا ساحلی درویش آباد
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

7.100 میلیارد

کد: 5666

نقد و اقساط

ویلا سرخرود درویش آباد کد 4837
سرخرود
مساحت:
150 متر
3 خواب
3 حمام

7 میلیارد

کد: 4837

نقد و اقساط

خرید ویلا درویش آباد
سرخرود
مساحت:
170 متر
3 خواب
3 حمام

5.100 میلیارد

کد: 7733

نقدی

ویلا سرخرود درویش آباد
سرخرود
مساحت:
210 متر
3 خواب
2 حمام

6.100 میلیارد

کد: 2485

نقد و اقساط

ویلا چاکسر سرخرود
سرخرود
مساحت:
220 متر
3 خواب
2 حمام

20 میلیارد

کد: 2705

نقد و اقساط

فروش ویلا سرخرود درویش آباد
سرخرود
مساحت:
200 متر
2 خواب
2 حمام

8 میلیارد

کد: 7659

نقد و اقساط

خرید ویلا شهرکی سرخرود
سرخرود
مساحت:
220 متر
4 خواب
2 حمام

7.050 میلیارد

کد: 5147

نقد و اقساط

ویلا سرخرود حاجی کلا
سرخرود
مساحت:
125 متر
2 خواب
2 حمام

2.500 میلیارد

کد: 5188

نقد و اقساط

فروش ویلا در سرخرود
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

5.600 میلیارد

کد: 7689

نقدی

ویلا شهرکی سرخرود
سرخرود
مساحت:
300 متر
4 خواب
4 حمام

12.500 میلیارد

کد: 7690

نقدی

خرید ویلا محمودآباد شهرکی
محمودآباد
مساحت:
330 متر
3 خواب
3 حمام

5.600 میلیارد

کد: 4936

نقد و اقساط

خرید ویلا سرخرود شهرک گلها
سرخرود
مساحت:
220 متر
3 خواب
2 حمام

8.550 میلیارد

کد: 5684

نقدی

ویلا استخردار خط دریا سرخرود
سرخرود
مساحت:
135 متر
3 خواب
3 حمام

7 میلیارد

کد: 5603

نقد و اقساط

خرید ویلا در سرخرود بلوار فانوس
سرخرود
مساحت:
170 متر
3 خواب
3 حمام

4.050 میلیارد

کد: 4207

نقدی

خرید ویلا در محمودآباد کد7651
محمودآباد
مساحت:
400 متر
4 خواب
4 حمام

14.500 میلیارد

کد: 7651

نقدی

ویلا استخردار محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
240 متر
4 خواب
5 حمام

7.400 میلیارد

کد: 7681

نقدی

خرید ویلا دوبلکس سرخرود
سرخرود
مساحت:
584 متر
5 خواب
3 حمام

22.500 میلیارد

کد: 7756

نقدی

فروش ویلا شهرکی در محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
320 متر
3 خواب
3 حمام

9.500 میلیارد

کد: 7668

نقدی

فروش ویلا در محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
355 متر
4 خواب
3 حمام

8.700 میلیارد

کد: 7777

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0