خرید ویلا


ویلا محمودآباد ابوالحسن آباد کد3228
محمودآباد
مساحت:
250 متر
2 خواب
1 حمام

3.600 میلیارد

کد: 3228

نقدی

ویلامحمودآباد رودپشت کد2162
محمودآباد
مساحت:
323 متر
3 خواب
1 حمام

4.300 میلیارد

کد: 2162

نقدی

ویلا خانه دریا کد 7613
محمودآباد
مساحت:
800 متر
4 خواب
2 حمام

توافقی

کد: 7613

نقدی

ویلا محمودآباد یمچی کد 7569
محمودآباد
مساحت:
250 متر
3 خواب
2 حمام

4.500 میلیارد

کد: 7569

نقدی

ویلا خانه دریا 7560
محمودآباد
مساحت:
802 متر
4 خواب
2 حمام

26 میلیارد

کد: 7560

نقدی

ویلا شهرکی محمودآباد کد 7467
محمودآباد
مساحت:
240 متر
3 خواب
3 حمام

2.800 میلیارد

کد: 7467

نقدی

ویلا سیاهکلا سرخرود کد 7404
سرخرود
مساحت:
300 متر
2 خواب
1 حمام

2.300 میلیارد

کد: 7404

نقدی

ویلا استخردار در سرخرود کد 5687
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
215 متر
3 خواب
3 حمام

6 میلیارد

کد: 5687

نقدی

فروش مجتمع ساحلی شهرکی سرخرود کد 4162
سرخرود
مساحت:
4,000 متر
2 خواب
1 حمام

45.550 میلیارد

کد: 4162

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد علمده شرقی  کد 5399
محمودآباد
مساحت:
400 متر
4 خواب
2 حمام

6.550 میلیارد

کد: 5399

نقد و اقساط

ویلا شهرکی محمودآباد کد 4454
محمودآباد
مساحت:
340 متر
4 خواب
1 حمام

6 میلیارد

کد: 4454

نقدی

ویلا سرخرود عزت آباد کد7611
سرخرود
مساحت:
150 متر
3 خواب
1 حمام

2.800 میلیارد

کد: 7611

نقدی

ویلا سرخرود عبدالله آباد کد 4277
محمودآباد
مساحت:
400 متر
2 خواب
1 حمام

4 میلیارد

کد: 4277

نقدی

ویلا دریاکنار کد 2358
بابلسر
مساحت:
290 متر
3 خواب
5 حمام

توافقی

کد: 2358

نقدی

ویلا محمودآباد حربده شهرک نارون کد1818
محمودآباد
مساحت:
210 متر
3 خواب
1 حمام

3.800 میلیارد

کد: 1818

نقدی

ویلا سرخرود احمدآباد کلیچ کد 4328
سرخرود
مساحت:
110 متر
2 خواب
1 حمام

3.600 میلیارد

کد: 4328

نقدی

ویلا شهرکی علمده شرقی محمودآباد کد 7447
محمودآباد
مساحت:
300 متر
3 خواب
3 حمام

7.500 میلیارد

کد: 7447

نقدی

ویلا شهرکی فرزادشهر فریدونکنار کد 7443
فریدونکنار
مساحت:
480 متر
2 خواب
2 حمام

10.300 میلیارد

کد: 7443

نقد و اقساط

ویلا باغ سرخرود کد 7316
سرخرود
مساحت:
454 متر
2 خواب
2 حمام

5.600 میلیارد

کد: 7316

نقد و اقساط

ویلا شهرک صنوبری محمودآباد کد 7452
محمودآباد
مساحت:
273 متر
3 خواب
3 حمام

7 میلیارد

کد: 7452

نقدی

ویلا در سرخرود خط دریا کد 7074
سرخرود
مساحت:
425 متر
3 خواب
3 حمام

10 میلیارد

کد: 7074

نقد و اقساط

ویلا شهرک بهارنارنج سرخرود کد 7444
سرخرود
مساحت:
300 متر
3 خواب
3 حمام

9 میلیارد

کد: 7444

نقدی

ویلا در خانه دریا محمودآباد کد7564
محمودآباد
مساحت:
735 متر
4 خواب
2 حمام

26 میلیارد

کد: 7564

نقدی

ویلا خانه دریا کد 7608
محمودآباد
مساحت:
650 متر
3 خواب
2 حمام

توافقی

کد: 7608

نقدی

ویلا خانه دریا کد 7607
محمودآباد
مساحت:
900 متر
3 خواب
2 حمام

25 میلیارد

کد: 7607

نقدی

ویلا خانه دریا کد 7610
محمودآباد
مساحت:
630 متر
4 خواب
2 حمام

40 میلیارد

کد: 7610

نقدی

ویلا خانه دریا کد 7609
محمودآباد
مساحت:
750 متر
5 خواب
2 حمام

توافقی

کد: 7609

نقدی

ویلا خانه دریا کد 7336
محمودآباد
مساحت:
600 متر
4 خواب
3 حمام

30 میلیارد

کد: 7336

نقد و اقساط

ویلا خانه دریا کد 7577
محمودآباد
مساحت:
800 متر
4 خواب
1 حمام

50 میلیارد

کد: 7577

نقدی

ویلا سرخرود کد 4472
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
250 متر
2 خواب
1 حمام

1.300 میلیارد

کد: 4472

نقد و اقساط

قرعه کشی
پشتیبانی آنلاین 0