خرید ویلا


ویلا 7651
سرخرود
مساحت:
400 متر
4 خواب
4 حمام

14.500 میلیارد

کد: 7651

نقدی

ویلا استخردار فریدونکنار کد 7454
فریدونکنار
مساحت:
350 متر
2 خواب
2 حمام

2.500 میلیارد

کد: 7454

نقدی

ویلا  کد 1557
محمودآباد
مساحت:
300 متر
5 خواب
5 حمام

7.600 میلیارد

کد: 1557

نقدی

ویلا  کد 4362
محمودآباد
مساحت:
275 متر
4 خواب
3 حمام

3.600 میلیارد

کد: 4362

نقدی

ویلا  کد 2705
سرخرود
مساحت:
220 متر
3 خواب
2 حمام

20 میلیارد

کد: 2705

نقد و اقساط

ویلا  کد 236
سرخرود
مساحت:
160 متر
2 خواب
2 حمام

3.750 میلیارد

کد: 236

نقدی

ویلا کد 2485
سرخرود
مساحت:
210 متر
3 خواب
2 حمام

6.100 میلیارد

کد: 2485

نقد و اقساط

ویلا کد 5211
سرخرود
مساحت:
96 متر
3 خواب
1 حمام

4.350 میلیارد

کد: 5211

نقد و اقساط

ویلا 7754
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

3.600 میلیارد

کد: 7754

نقدی

ویلا کد 7753
محمودآباد
مساحت:
250 متر
3 خواب
2 حمام

7.600 میلیارد

کد: 7753

نقدی

ویلا کد 7750
سرخرود
مساحت:
300 متر
3 خواب
1 حمام

5 میلیارد

کد: 7750

نقدی

ویلا محمودآباد میانکلمرز کد 7217
محمودآباد
مساحت:
254 متر
3 خواب
2 حمام

5.600 میلیارد

کد: 7217

نقدی

ویلا کد7748
محمودآباد
مساحت:
650 متر
4 خواب
2 حمام

16.100 میلیارد

کد: 7748

نقدی

ویلا شهرک صبا محمودآباد کد 7432
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

3.100 میلیارد

کد: 7432

نقدی

ویلا کد 3575
سرخرود
مساحت:
400 متر
3 خواب
4 حمام

6.100 میلیارد

کد: 3575

نقد و اقساط

ویلا کد 5731
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

8.100 میلیارد

کد: 5731

نقد و اقساط

ویلا کد7746
محمودآباد
مساحت:
391 متر
3 خواب
1 حمام

12.500 میلیارد

کد: 7746

نقدی

ویلا  شهرکی کد 7658
محمودآباد
ویژه
مساحت:
650 متر
4 خواب
1 حمام

توافقی

کد: 7658

نقدی

ویلا درویش آباد در سرخرود کد 7214
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

15.100 میلیارد

کد: 7214

نقد و اقساط

ویلاکد 7704
محمودآباد
مساحت:
910 متر
4 خواب
4 حمام

35 میلیارد

کد: 7704

نقدی

ویلاکد7738
محمودآباد
مساحت:
160 متر
2 خواب
2 حمام

5.500 میلیارد

کد: 7738

نقدی

ویلا محمودآباد عزت آباد
محمودآباد
مساحت:
160 متر
3 خواب
3 حمام

4.300 میلیارد

کد: 7710

نقدی

ویلا کد 7216
محمودآباد
مساحت:
375 متر
3 خواب
2 حمام

3.800 میلیارد

کد: 7216

نقدی

ویلا در محموداباد کد 7031
محمودآباد
مساحت:
261 متر
2 خواب
1 حمام

3.500 میلیارد

کد: 7031

نقدی

ویلا سرخرود درویش آباد کد 7589
سرخرود
مساحت:
300 متر
4 خواب
4 حمام

7.500 میلیارد

کد: 7589

نقدی

ویلا ملا کلا
سرخرود
مساحت:
210 متر
3 خواب
2 حمام

5.500 میلیارد

کد: 7587

نقدی

ویلا سرخرود حاجی کلا کد 7586
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
2 حمام

7 میلیارد

کد: 7586

نقدی

ویلا  کد 7056
سرخرود
مساحت:
103 متر
3 خواب
1 حمام

2.600 میلیارد

کد: 7056

نقد و اقساط

ویلا شمال خط دریا
سرخرود
مساحت:
150 متر
4 خواب
4 حمام

7.200 میلیارد

کد: 7699

نقدی

ویلا کد7737
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

7.500 میلیارد

کد: 7737

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0