خرید حربده محمودآباد

روستای حربده محمودآباد یک روستای ویلایی نشین می باشد که متشکل از چند شهرک ویلایی همچون تاج محل .کاکتوس و ... می باشد. حربده محمودآباد یکی از مناطق دنج و مناسب برای خرید ویلا و زمین و ساخت و ساز برای شما می باشد. منطقه حربده محمودآباد در قسمت جنوبی شهر قرار دارد و فاصله 900 متری با ساحل دارد. حربده محمودآباد جز مناطق قوی در حال پیشرفت در شمال کشور می باشد که در زمینه شهرک سازی بسیار موفق بوده است و رشد قابل توجهی داشته است. ویلاهایی که در منطقه حربده محمودآباد ساخته شده اند همگی در سبک مدرن و نیمه مدرن با سازه های دوبلکس و تریبلکس می باشند. شما برای خرید ملک در حربده محمودآباد می توانید به صورت نقدی و اقساطی اقدام کنید و صاحب یک ویلا یا زمین در شمال کشور شوید. جهت خرید در حربده محمودآباد کافیست به سایت املاک یوسفی مراجعه کنید.


خرید زمین در محمودآباد کد 7274
محمودآباد
مساحت:
1,417 متر
0 خواب
0 حمام

7.700 میلیارد

کد: 7274

نقد و اقساط

خرید ویلا شهرکی در محمودآباد کد 5540
محمودآباد
مساحت:
230 متر
3 خواب
3 حمام

5 میلیارد

کد: 5540

نقدی

خرید زمین در محمودآباد کد 7236
محمودآباد
مساحت:
238 متر
0 خواب
0 حمام

1.190 میلیارد

کد: 7236

نقد و اقساط

خرید زمین در محمودآباد کد7504
محمودآباد
مساحت:
215 متر
0 خواب
0 حمام

645 میلیون

کد: 7504

نقدی

خرید ویلا در محمودآباد کد 5271
محمودآباد
مساحت:
350 متر
3 خواب
3 حمام

8.050 میلیارد

کد: 5271

نقد و اقساط

زمین  کد 4545
محمودآباد
مساحت:
1,750 متر
0 خواب
0 حمام

10.550 میلیارد

کد: 4545

نقد و اقساط

زمین محمودآباد حربده  کد 5585
محمودآباد
مساحت:
230 متر
0 خواب
0 حمام

2.700 میلیارد

کد: 5585

نقدی

زمین  کد 7695
محمودآباد
مساحت:
246 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 7695

نقدی

زمین کد 7709
محمودآباد
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

990 میلیون

کد: 7709

نقدی

زمین محمودآباد کد 7060
محمودآباد
مساحت:
174 متر
0 خواب
0 حمام

1 میلیارد

کد: 7060

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد حربده کد 4936
محمودآباد
مساحت:
330 متر
3 خواب
3 حمام

5.600 میلیارد

کد: 4936

نقد و اقساط

ویلا 5104
محمودآباد
مساحت:
750 متر
3 خواب
2 حمام

7.100 میلیارد

کد: 5104

نقد و اقساط

ویلامحمودآبادحربده کد 4778
محمودآباد
مساحت:
215 متر
3 خواب
1 حمام

6.600 میلیارد

کد: 4778

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد حربده  کد 5497
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

4.500 میلیارد

کد: 5497

نقدی

ویلا  محمودآباد حربده  کد 3036
محمودآباد
مساحت:
200 متر
4 خواب
2 حمام

6.100 میلیارد

کد: 3036

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد  حربده کد 3298
محمودآباد
مساحت:
250 متر
2 خواب
1 حمام

3.600 میلیارد

کد: 3298

نقد و اقساط

ویلا شهرکی محمودآباد کد 4511
محمودآباد
مساحت:
250 متر
3 خواب
1 حمام

3.600 میلیارد

کد: 4511

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد  حربده کد 3034
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

2.800 میلیارد

کد: 3034

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد 292
محمودآباد
مساحت:
217 متر
2 خواب
1 حمام

2.500 میلیارد

کد: 292

نقدی

شهرک محمودآباد کد 7603
محمودآباد
مساحت:
190 متر
3 خواب
3 حمام

21 میلیارد

کد: 7603

نقدی

ویلا محمودآباد حربده کد 4939
محمودآباد
مساحت:
340 متر
3 خواب
3 حمام

8.400 میلیارد

کد: 4939

نقد و اقساط

ویلا حربده محمودآباد کد 4937
محمودآباد
مساحت:
330 متر
3 خواب
3 حمام

5.550 میلیارد

کد: 4937

نقد و اقساط

زمین محمودآباد حربده کد 3991
محمودآباد
مساحت:
2,800 متر
0 خواب
0 حمام

8.500 میلیارد

کد: 3991

نقدی

زمین محمودآباد حربده کد 5118
محمودآباد
مساحت:
320 متر
0 خواب
0 حمام

1.700 میلیارد

کد: 5118

نقد و اقساط

زمین محمودآباد حربده کد 7337
محمودآباد
مساحت:
230 متر
0 خواب
0 حمام

920 میلیون

کد: 7337

نقدی

زمین محمودآباد حربده کد 5566
محمودآباد
مساحت:
230 متر
0 خواب
0 حمام

920 میلیون

کد: 5566

نقدی

زمین محمودآباد حربده کد 7279
محمودآباد
مساحت:
6,700 متر
0 خواب
0 حمام

10.720 میلیارد

کد: 7279

نقد و اقساط

زمین محمودآباد حربده کد 5568
محمودآباد
مساحت:
1,200 متر
0 خواب
0 حمام

4.600 میلیارد

کد: 5568

نقد و اقساط

زمین محمودآباد حربده  کد 5614
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.050 میلیارد

کد: 5614

نقد و اقساط

زمین در محمودآباد کد 7061
محمودآباد
مساحت:
240 متر
0 خواب
0 حمام

1.800 میلیارد

کد: 7061

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0