خرید حاجی کلا سرخرود

حاجی کلا یک منطقه روستایی در شهر سرخرود میباشد که با گذشت زمان وارد بافت شهری شده است که در آن شهرک های زیادی ساخته شده که بخش عمده این منطقه را بناهای ویلایی می باشد .


ویلا در سرخرود
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

2.600 میلیارد

کد: 7734

نقدی

ویلا در سرخرود کد 5686
سرخرود
مساحت:
215 متر
3 خواب
3 حمام

6.050 میلیارد

کد: 5686

نقد و اقساط

ویلا  کد 7360
سرخرود
مساحت:
180 متر
3 خواب
3 حمام

4.600 میلیارد

کد: 7360

نقد و اقساط

ویلا سرخرود حاجی کلا
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

5.600 میلیارد

کد: 7689

نقدی

ویلا 7754
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

3.600 میلیارد

کد: 7754

نقدی

ویلا سرخرود حاجی کلا کد 7586
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
2 حمام

7 میلیارد

کد: 7586

نقدی

زمین کد 5427
سرخرود
مساحت:
232 متر
0 خواب
0 حمام

2.550 میلیارد

کد: 5427

نقد و اقساط

زمین کد 7701
سرخرود
مساحت:
5,000 متر
0 خواب
0 حمام

2.300 میلیارد

کد: 7701

نقدی

ویلا سرخرود حاجی کلا کد 7028
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
3 حمام

6.100 میلیارد

کد: 7028

نقد و اقساط

زمین با پروانه ساخت در سرخرود کد 5513
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

1.500 میلیارد

کد: 5513

نقد و اقساط

ویلا سرخرود حاجی کلا  کد 7477
سرخرود
مساحت:
320 متر
2 خواب
2 حمام

3.500 میلیارد

کد: 7477

نقدی

ویلا حاجی کلا سرخرود کد 7361
سرخرود
مساحت:
122 متر
2 خواب
3 حمام

4.100 میلیارد

کد: 7361

نقدی

زمین سرخرود حاجی کلا  کد 4926
سرخرود
مساحت:
320 متر
0 خواب
0 حمام

2.600 میلیارد

کد: 4926

نقدی

ویلا استخر دار با سند سرخرود کد 4516
سرخرود
مساحت:
180 متر
3 خواب
1 حمام

4 میلیارد

کد: 4516

نقد و اقساط

زمین در سرخرود کد 7025
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.300 میلیارد

کد: 7025

نقد و اقساط

زمین در سرخرود 7055
سرخرود
مساحت:
500 متر
0 خواب
0 حمام

3.200 میلیارد

کد: 7055

نقدی

زمین مسکونی سند دار سرخرود کد 4927
سرخرود
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

3.550 میلیارد

کد: 4927

نقدی

ویلا سرخرود حاجی کلا کد 3229
سرخرود
مساحت:
500 متر
5 خواب
2 حمام

7 میلیارد

کد: 3229

نقدی

زمین سرخرود کد 2464
سرخرود
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

1.800 میلیارد

کد: 2464

نقدی

زمین سرخرود حاجی کلا کد 7588
سرخرود
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 7588

نقدی

زمین سرخرود کد 4424
سرخرود
مساحت:
215 متر
0 خواب
0 حمام

1.613 میلیارد

کد: 4424

نقدی

زمین سرخرود حاجی کلا کد 4673
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.820 میلیارد

کد: 4673

نقدی

زمین حاجی کلا سرخرود کد
سرخرود
مساحت:
280 متر
0 خواب
0 حمام

1.120 میلیارد

کد: 7515

نقدی

زمین حاجیکلا سرخرود کد 5504
سرخرود
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

1.950 میلیارد

کد: 5504

نقدی

زمین شهرکی سرخرود کد 2793
سرخرود
مساحت:
240 متر
0 خواب
0 حمام

2.880 میلیارد

کد: 2793

نقدی

ویلا سرخرود کد 344
سرخرود
مساحت:
450 متر
3 خواب
1 حمام

4.500 میلیارد

کد: 334

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد ۲۷۹۲
سرخرود
مساحت:
350 متر
3 خواب
3 حمام

4.300 میلیارد

کد: 2792

نقدی

زمین سرخرود کد 5332
سرخرود
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

2.200 میلیارد

کد: 5332

نقد و اقساط

زمین شهرکی سرخرود کد 941
سرخرود
مساحت:
750 متر
خواب
حمام

1.360 میلیارد

کد: 941

نقد و اقساط

خرید زمین سرخرود کد 5512
سرخرود
مساحت:
460 متر
خواب
حمام

2.070 میلیارد

کد: 5512

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0