ویلا در نور

خرید ویلا در نور

شهرستان ساحلی نور بین رویان و محمودآباد میباشد که شهرک های برند مناطق ایزد شهر و شهرک هایی مانند شهرک پزشکان شهرک نفت رستم رود شهرک امیرآباد شهرک دلکده و دیدی قسمتی از این شهرستان ساحلی و جنگلی میباشند


ویلا پلاک اول دریا شمال – ویلا در رویان – ویلا در شمال
نور
فروخته شد
مساحت:
1,200 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R886

نقد و اقساط

ویلا چمستان – ویلا جنگلی شمال – ویلا جنگلی چمستان – ویلا شمال
نور
فروخته شد
مساحت:
250 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R877

نقد و اقساط

ویلا در شمال – رویان – ویلا شهرکی در شمال
نور
فروخته شد
مساحت:
500 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R900

نقد و اقساط

ویلا ساحلی شهرکی نور – ویلا شهرکی در شمال
نور
فروخته شد
مساحت:
261 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R889

نقد و اقساط

پیش فروش ویلا در شمال – ویلا شمال – ویلا در شمال
نور
فروخته شد
مساحت:
210 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R906

نقد و اقساط

فروش ویلا در شمال – خرید ویلا شمال – ویلادر شمال – ویلا در نور – ویلا جنگلی
نور
فروخته شد
مساحت:
250 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R897

نقد و اقساط

ویلایی زیبا و شیک در نور
نور
فروخته شد
مساحت:
500 متر
2 خواب
حمام

توافقی

کد: R872

نقد و اقساط

فروش ویلا شهرک پزشکان – شهرک ویلایی – شهرک پزشکان نور
نور
فروخته شد
مساحت:
400 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R80

نقد و اقساط

ویلا ساحلی شهرکی در شمال – ویلا ساحلی در نور
نور
فروخته شد
مساحت:
260 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R890

نقد و اقساط

فروش ویلادر شمال – ویلای ساحلی
نور
فروخته شد
مساحت:
0 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1358

نقد و اقساط

ویلاشهرک پزشکان – فروش ویلاشهرک پزشکان – ویلازیرقیمت
نور
فروخته شد
مساحت:
1,007 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R879

نقد و اقساط

خرید ویلا دوبلکس – ویلا لاکچری – ویلا نور
نور
فروخته شد
مساحت:
350 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R874

نقد و اقساط

فروش ویلانور – ویلادرشمال – ویلای شمال
نور
فروخته شد
مساحت:
333 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R880

نقد و اقساط

فروش ویلا در نور – ویلا شهرکی در شمال – ویلا در شمال
نور
فروخته شد
مساحت:
0 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R881

نقد و اقساط

ویلا در رویان – شمال ویلا – ویلا در شمال
نور
فروخته شد
مساحت:
800 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R902

نقد و اقساط

ویلا ساحلی در شمال – ویلا در نور
نور
فروخته شد
مساحت:
160 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R891

نقد و اقساط

ویلا در شمال – ویلا در شمال زیر قیمت
نور
فروخته شد
مساحت:
150 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R908

نقد و اقساط

ویلا شمال – ویلامحموداباد – ویلاجنگلی
نور
فروخته شد
مساحت:
900 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R883

نقد و اقساط

ویلا باغ در نور – ویلا در شمال – ویلا باغ شمال
نور
فروخته شد
مساحت:
500 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R888

نقد و اقساط

ویلا باغ در شمال – ویلا باغ رویان ساحلی
نور
فروخته شد
مساحت:
500 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R894

نقد و اقساط

خرید ویلالب دریا – فروش ویلا لب ساحل – شهرک کوه نور
نور
فروخته شد
مساحت:
550 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R71

نقد و اقساط

ویلا در شمال – ویلا در نور – ویلا در شمال
نور
فروخته شد
مساحت:
800 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R898

نقد و اقساط

ویلا در رویان – ویلا شمال – ویلا در شمال
نور
فروخته شد
مساحت:
260 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R895

نقد و اقساط

زمین ساحلی نور – زمین 1000 متر شمال – زمین با جواز و سند
نور
فروخته شد
مساحت:
1,000 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R876

نقد و اقساط

ویلا در شمال شهرکی – ویلا ساحلی در شمال – ویلا در شمال – ویلا در نور
نور
فروخته شد
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R896

نقد و اقساط

ویلا در شمال – ویلا در محموداباد – ویلاجنگلی
نور
فروخته شد
مساحت:
580 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R885

نقد و اقساط

خرید ویلا دوبلکس – ویلا لاکچری – ویلا جنگلی نور
نور
فروخته شد
مساحت:
500 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R875

نقد و اقساط

فروش ویلا شمال – ویلا محموداباد – ویلا جنگلی
نور
فروخته شد
مساحت:
240 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R884

نقد و اقساط

ویلا جنگلی در نور – ویلا در شمال – زیر قیمت
نور
فروخته شد
مساحت:
370 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R887

نقد و اقساط

ویلا شهرکی در شمال – ویلاباغ در شمال
نور
فروخته شد
مساحت:
6,000 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R892

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0