خرید شهر سرخرود

سرخرود یکی از شهرهای ساحلی در استان مازندران می باشد شهر سخرود به دلیل داشتن ساحل یکی از مناطق پر استقبال در زمینه خرید و سرمایه گذاری در زمینه ملکی می باشد .


ویلا کد 5731
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

8.100 میلیارد

کد: 5731

نقد و اقساط

زمین  کد 7365
سرخرود
مساحت:
325 متر
0 خواب
0 حمام

22.800 میلیارد

کد: 7365

نقدی

ویلا سرخرود کد 3379
سرخرود
مساحت:
660 متر
3 خواب
1 حمام

20 میلیارد

کد: 3379

نقد و اقساط

ویلا ساحلی سرخرود کد 5607
سرخرود
مساحت:
220 متر
4 خواب
4 حمام

10 میلیارد

کد: 5607

نقد و اقساط

ویلا سرخرود شهرک هلما کد 2894
سرخرود
مساحت:
203 متر
2 خواب
1 حمام

2.300 میلیارد

کد: 2894

نقد و اقساط

زمین ساحلی سرخرود کد 3791
سرخرود
مساحت:
5,000 متر
0 خواب
0 حمام

50 میلیارد

کد: 3791

نقد و اقساط

زمین  سرخرود کد 5482
سرخرود
مساحت:
248 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 5482

نقدی

زمین تجاری سرخرود کد 7240
سرخرود
مساحت:
325 متر
0 خواب
0 حمام

22.800 میلیارد

کد: 7240

نقد و اقساط

زمین شهرکی در سرخرود کد 5066
سرخرود
مساحت:
350 متر
0 خواب
0 حمام

1.600 میلیارد

کد: 5066

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 5672
سرخرود
مساحت:
150 متر
0 خواب
0 حمام

1 میلیارد

کد: 5672

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد7282
سرخرود
مساحت:
212 متر
0 خواب
0 حمام

2.200 میلیارد

کد: 7282

نقدی

زمین تجاری مسکونی ر سرخرود کد 3902
سرخرود
مساحت:
2,000 متر
0 خواب
0 حمام

24 میلیارد

کد: 3902

نقد و اقساط

زمین مسکونی تجاری سرخرود کد 3138
سرخرود
مساحت:
619 متر
0 خواب
0 حمام

11.761 میلیارد

کد: 3138

نقدی

زمین سرخرود کد7612
سرخرود
مساحت:
194 متر
0 خواب
0 حمام

3.122 میلیارد

کد: 7612

نقدی

زمین مسکونی سنددار سرخرود کد 5370
سرخرود
مساحت:
210 متر
0 خواب
0 حمام

4.250 میلیارد

کد: 5370

نقد و اقساط

زمین تجاری سرخرود کد 5450
سرخرود
مساحت:
330 متر
0 خواب
0 حمام

33 میلیارد

کد: 5450

نقد و اقساط

زمین محمودآباد  کد 5451
سرخرود
مساحت:
1,000 متر
0 خواب
0 حمام

2.350 میلیارد

کد: 5451

نقد و اقساط

خرید زمین در سرخرود کد 2606
سرخرود
مساحت:
150 متر
0 خواب
0 حمام

1.850 میلیارد

کد: 2606

نقد و اقساط

زمین جواز دار سرخرود کد 4901
سرخرود
مساحت:
72 متر
0 خواب
0 حمام

3.650 میلیارد

کد: 4901

نقدی

زمین ساحلی در سرخرود کد 5388
سرخرود
مساحت:
316 متر
0 خواب
0 حمام

6.350 میلیارد

کد: 5388

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 4692
سرخرود
مساحت:
800 متر
0 خواب
0 حمام

12.050 میلیارد

کد: 4692

نقدی

ویلا سرخرود کد 4836
سرخرود
مساحت:
400 متر
5 خواب
2 حمام

11.050 میلیارد

کد: 4836

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 3948
سرخرود
مساحت:
100 متر
0 خواب
0 حمام

8 میلیارد

کد: 3948

نقدی

زمین ساحلی سرخرود کد 5465
سرخرود
مساحت:
470 متر
0 خواب
0 حمام

5.700 میلیارد

کد: 5465

نقد و اقساط

مغازه سرخرود کد 5676
سرخرود
مساحت:
80 متر
0 خواب
0 حمام

2.800 میلیارد

کد: 5676

نقدی

مغازه سرخرود کد4159
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

7 میلیارد

کد: 4159

نقدی

زمین سرخرودکد2916
سرخرود
مساحت:
2,050 متر
0 خواب
0 حمام

24.600 میلیارد

کد: 2916

نقدی

ویلا سرخرود ساحلی کد 5408
سرخرود
مساحت:
320 متر
4 خواب
2 حمام

2.700 میلیارد

کد: 5408

نقدی

زمین سرخرود کد 5351
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.300 میلیارد

کد: 5351

نقدی

زمین سرخرود کد 7374
سرخرود
مساحت:
125 متر
خواب
حمام

3.125 میلیارد

کد: 7374

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0