خرید شهر سرخرود

حیطه شهری سرخرود منطقه برند و دارای متقاضی زیاد برای سرمایه گذاری جهت ساخت آپارتمان ویلایی تجاری زمین های قواره بزرگ و سایر املاک و مستغلات موجود در شمال می باشد


زمین ساحلی در سرخرود کد 5388
سرخرود
مساحت:
316 متر
0 خواب
0 حمام

6.350 میلیارد

کد: 5388

نقد و اقساط

ویلا در سرخرود کد 5180
سرخرود
مساحت:
196 متر
2 خواب
1 حمام

3.100 میلیارد

کد: 5180

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 4692
سرخرود
مساحت:
800 متر
0 خواب
0 حمام

12.050 میلیارد

کد: 4692

نقدی

زمین مسکونی سرخرود کد 4872
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
240 متر
0 خواب
0 حمام

900 میلیون

کد: 4872

نقدی

ویلا سرخرود کد 4836
سرخرود
مساحت:
400 متر
5 خواب
2 حمام

11.050 میلیارد

کد: 4836

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 3948
سرخرود
مساحت:
100 متر
0 خواب
0 حمام

8 میلیارد

کد: 3948

نقدی

ویلا باغ سرخرود کد 5409
سرخرود
مساحت:
180 متر
3 خواب
1 حمام

3.100 میلیارد

کد: 5409

نقد و اقساط

زمین ساحلی سرخرود کد 5465
سرخرود
مساحت:
470 متر
0 خواب
0 حمام

5.700 میلیارد

کد: 5465

نقد و اقساط

مغازه سرخرود کد 5676
سرخرود
مساحت:
80 متر
0 خواب
0 حمام

2.800 میلیارد

کد: 5676

نقدی

مغازه سرخرود کد4159
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

7 میلیارد

کد: 4159

نقدی

زمین سرخرودکد2916
سرخرود
مساحت:
2,050 متر
0 خواب
0 حمام

24.600 میلیارد

کد: 2916

نقدی

ویلا سرخرود ساحلی کد 5408
سرخرود
مساحت:
320 متر
4 خواب
2 حمام

2.700 میلیارد

کد: 5408

نقدی

زمین مسکونی تجاری سرخرود کد 3138
سرخرود
مساحت:
619 متر
0 خواب
0 حمام

11.761 میلیارد

کد: 3138

نقدی

ویلا سرخرود کد 3041
سرخرود
مساحت:
800 متر
9 خواب
3 حمام

10 میلیارد

کد: 3041

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 4269
سرخرود
مساحت:
195 متر
0 خواب
0 حمام

1.950 میلیارد

کد: 4269

نقدی

خرید زمین سرخرود کد 4301
سرخرود
مساحت:
430 متر
0 خواب
0 حمام

5.590 میلیارد

کد: 4301

نقدی

خرید زمین سرخرود کد 4654
سرخرود
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

2.100 میلیارد

کد: 4654

نقدی

خرید زمین در سرخرود کد 4653
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.500 میلیارد

کد: 4653

نقدی

زمین سرخرود کد 5351
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.300 میلیارد

کد: 5351

نقدی

ویلا شهرکی سرخرود کد 7394
سرخرود
مساحت:
210 متر
2 خواب
2 حمام

2.100 میلیارد

کد: 7394

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد 3379
سرخرود
مساحت:
660 متر
3 خواب
1 حمام

9.400 میلیارد

کد: 3379

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 5672
سرخرود
مساحت:
150 متر
0 خواب
0 حمام

9.750 میلیارد

کد: 5672

نقد و اقساط

مغازه سرخرود کد 7383
سرخرود
مساحت:
40 متر
0 خواب
0 حمام

2.800 میلیارد

کد: 7383

نقدی

زمین سرخرود کد 7374
سرخرود
مساحت:
125 متر
خواب
حمام

3.125 میلیارد

کد: 7374

نقدی

ویلا سرخرود کد 7378
سرخرود
مساحت:
240 متر
3 خواب
2 حمام

8.500 میلیارد

کد: 7378

نقدی

زمین سرخرود کد ۷۳۶۵
سرخرود
مساحت:
325 متر
خواب
حمام

21.125 میلیارد

کد: 7365

نقدی

ویلا سرخرود کد ۵۷۳۱
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

7 میلیارد

کد: 5731

نقد و اقساط

زمین در سرخرود کد ۵۶۷۹
سرخرود
مساحت:
240 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 5679

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد ۵۶۸۸
سرخرود
مساحت:
164 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 5688

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد7282
سرخرود
مساحت:
212 متر
خواب
حمام

2.200 میلیارد

کد: 7282

نقدی

پشتیبانی آنلاین 0