خرید زمین


فروش زمین مسکونی داخل بافت
محمودآباد
مساحت:
350 متر
0 خواب
0 حمام

2.100 میلیارد

کد: 8122

نقدی

زمین سرخرود درویش آباد  کد 7233
سرخرود
مساحت:
254 متر
0 خواب
0 حمام

4.200 میلیارد

کد: 7233

نقد و اقساط

زمین دریاسر محمودآباد کد 1741
محمودآباد
مساحت:
144 متر
0 خواب
0 حمام

2.500 میلیارد

کد: 1741

نقدی

زمین سرخرود کد 7262
محمودآباد
مساحت:
470 متر
0 خواب
0 حمام

6.900 میلیارد

کد: 7262

نقدی

زمین محمودآباد بیشه کلا کد 7276
محمودآباد
مساحت:
1,260 متر
0 خواب
0 حمام

15.900 میلیارد

کد: 7276

نقد و اقساط

خرید زمین شهرک برکه محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
198 متر
0 خواب
0 حمام

3.100 میلیارد

کد: 8110

نقدی

زمین سرخرود وزرامحله
سرخرود
مساحت:
180 متر
0 خواب
0 حمام

2.400 میلیارد

کد: 8093

نقدی

زمین سرخرود شهرک پارادایس
سرخرود
مساحت:
257 متر
0 خواب
0 حمام

4.500 میلیارد

کد: 8094

نقدی

زمین در سرخرود درویش آباد
سرخرود
مساحت:
155 متر
0 خواب
0 حمام

2.700 میلیارد

کد: 8095

نقدی

زمین زیبا کنار سرخرود
سرخرود
مساحت:
265 متر
0 خواب
0 حمام

3.200 میلیارد

کد: 8099

نقدی

خرید زمین رودپشت
محمودآباد
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

5.600 میلیارد

کد: 8106

نقدی

خرید زمین شهرک یزدانی
سرخرود
مساحت:
512 متر
0 خواب
0 حمام

23.100 میلیارد

کد: 8105

نقدی

زمین محمودآباد پلاک اول دریا شهرکی کد 445
محمودآباد
مساحت:
3,200 متر
0 خواب
0 حمام

256 میلیارد

کد: 445

نقدی

زمین شهرکی معلم کلا
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

600 میلیون

کد: 8107

نقدی

فروش زمین سنددار حاجی کلا
سرخرود
مساحت:
317 متر
0 خواب
0 حمام

3.800 میلیارد

کد: 8100

نقدی

زمین سرخرود 7258
سرخرود
مساحت:
249 متر
0 خواب
0 حمام

4.850 میلیارد

کد: 7258

نقدی

خرید زمین شهرک اشکان محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
280 متر
0 خواب
0 حمام

16.500 میلیارد

کد: 7911

نقدی

فروش زمین داخل بافت سرخرود
سرخرود
مساحت:
430 متر
0 خواب
0 حمام

6.500 میلیارد

کد: 8128

نقدی

زمین حاجی کلا
سرخرود
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

1.500 میلیارد

کد: 8091

نقدی

خرید زمین الحاق به بافت محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
446 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 7967

نقدی

زمین شهرکی 235 متری سرخرود
سرخرود
مساحت:
235 متر
0 خواب
0 حمام

4.800 میلیارد

کد: 8082

نقدی

زمین 150 متری ملاکلا محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
150 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 8083

نقدی

زمین شهرکی 180 متری سرخرود
سرخرود
مساحت:
180 متر
0 خواب
0 حمام

3.700 میلیارد

کد: 8081

نقدی

زمین مسکونی شهرکی سرخرود
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

4.500 میلیارد

کد: 8080

نقدی

خرید زمین سرخرود شهرک مرتضوی
سرخرود
مساحت:
378 متر
0 خواب
0 حمام

4 میلیارد

کد: 3095

نقد و اقساط

زمین مسکونی وزرا محله سرخرود
سرخرود
مساحت:
350 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 8077

نقدی

زمین علمده غربی محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

2.900 میلیارد

کد: 8078

نقدی

زمین در درویش آباد
سرخرود
مساحت:
205 متر
0 خواب
0 حمام

3.100 میلیارد

کد: 8076

نقدی

خرید زمین باغی دریاسر محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

5.200 میلیارد

کد: 7865

نقدی

خرید زمین تجاری در محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
1,200 متر
0 خواب
0 حمام

42 میلیارد

کد: 7866

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0