خرید زمین


خرید زمین شهرک خانه دریا
محمودآباد
مساحت:
830 متر
0 خواب
0 حمام

29 میلیارد

کد: 7677

نقد و اقساط

زمین در محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
6,000 متر
0 خواب
0 حمام

120 میلیارد

کد: 7723

نقد و اقساط

خرید زمین ساحلی در سرخرود
سرخرود
مساحت:
1,700 متر
0 خواب
0 حمام

120 میلیارد

کد: 7732

نقدی

خرید زمین شهرک خانه دریا کد 7661
محمودآباد
مساحت:
830 متر
0 خواب
0 حمام

29 میلیارد

کد: 7661

نقدی

خرید زمین در سرخرود کد 7678
سرخرود
مساحت:
1,700 متر
0 خواب
0 حمام

110.500 میلیارد

کد: 7678

نقدی

خرید زمین در شهرک خانه دریا
محمودآباد
مساحت:
830 متر
0 خواب
0 حمام

29 میلیارد

کد: 7660

نقدی

زمین محمودآباد  دریاسر  کد 5596
محمودآباد
مساحت:
230 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 5596

نقدی

زمین محمودآباد متوریچ
محمودآباد
مساحت:
900 متر
0 خواب
0 حمام

4.700 میلیارد

کد: 7524

نقدی

زمین بیشه کلا محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
422 متر
0 خواب
0 حمام

1.500 میلیارد

کد: 7652

نقد و اقساط

خرید زمین 1 هکتاری محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
10,000,000 متر
0 خواب
0 حمام

60 میلیارد

کد: 7799

نقدی

خرید زمین باغی ابوالحسن آباد
محمودآباد
مساحت:
11,276 متر
0 خواب
0 حمام

20 میلیارد

کد: 7827

نقدی

خرید زمین احمدآباد کلیچ
سرخرود
مساحت:
446 متر
0 خواب
0 حمام

2.500 میلیارد

کد: 7828

نقدی

زمین شهرکی کد 7004
سرخرود
فوری
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

6 میلیارد

کد: 7004

نقد و اقساط

خرید زمین خط ساحلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
2,600 متر
0 خواب
0 حمام

30 میلیارد

کد: 7763

پیش پرداخت

خرید زمین سرخرود درویش آباد
سرخرود
مساحت:
975 متر
0 خواب
0 حمام

35 میلیارد

کد: 7328

نقد و اقساط

زمین سرخرود چاکسر کد 7602
سرخرود
مساحت:
266 متر
0 خواب
0 حمام

15 میلیارد

کد: 7602

نقدی

زمین محمودآباد ابولحسن آباد
محمودآباد
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

900 میلیون

کد: 7078

نقدی

خرید زمین محمودآباد افراسرا
محمودآباد
مساحت:
970 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 4913

نقدی

زمین کشاورزی در محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
7,000 متر
0 خواب
0 حمام

8.400 میلیارد

کد: 5615

نقدی

زمین سند دار محمود آباد
محمودآباد
مساحت:
530 متر
0 خواب
0 حمام

3.800 میلیارد

کد: 5098

نقدی

خرید زمین محمودآباد در علمده
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2.450 میلیارد

کد: 4262

نقدی

فروش زمین مسکونی محمودآباد علمده
محمودآباد
مساحت:
234 متر
0 خواب
0 حمام

2.300 میلیارد

کد: 5247

نقدی

زمین دریاسر محمودآباد کد 1741
محمودآباد
مساحت:
144 متر
0 خواب
0 حمام

1.440 میلیارد

کد: 1741

نقدی

زمین محمودآباد در حربده
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

3.550 میلیارد

کد: 4292

نقدی

فروش زمین مسکونی در محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
150 متر
0 خواب
0 حمام

2.150 میلیارد

کد: 5558

نقدی

خرید زمین سنددار محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

3.100 میلیارد

کد: 4769

نقدی

خرید زمین محمودآباد شهرک آسمان
محمودآباد
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

2.550 میلیارد

کد: 4164

نقدی

فروش زمین پلاک اول دریا سرخرود
سرخرود
مساحت:
1,134 متر
0 خواب
0 حمام

114 میلیارد

کد: 7762

نقدی

زمین ساحلی محمودآباد کد 2287
محمودآباد
مساحت:
3,500 متر
0 خواب
0 حمام

28.050 میلیارد

کد: 2287

نقد و اقساط

خرید زمین بیشه کلا
محمودآباد
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

4.500 میلیارد

کد: 5398

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0