خرید زمین


زمین شمال تجاری محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
6,000 متر
0 خواب
0 حمام

120 میلیارد

کد: 7723

نقد و اقساط

بهترین زمین ساحلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
1,700 متر
0 خواب
0 حمام

120 میلیارد

کد: 7732

نقدی

زمین کد 7678
سرخرود
مساحت:
1,700 متر
0 خواب
0 حمام

110.500 میلیارد

کد: 7678

نقدی

زمین شهرک خانه دریا
محمودآباد
مساحت:
830 متر
0 خواب
0 حمام

29 میلیارد

کد: 7660

نقدی

زمین کد 7661
محمودآباد
مساحت:
830 متر
0 خواب
0 حمام

29 میلیارد

کد: 7661

نقدی

زمین کد 7677
محمودآباد
مساحت:
830 متر
0 خواب
0 حمام

29 میلیارد

کد: 7677

نقد و اقساط

زمین محمودآباد  دریاسر  کد 5596
محمودآباد
مساحت:
230 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 5596

نقدی

زمین محمودآبادمتوریچ کد7524
محمودآباد
مساحت:
900 متر
0 خواب
0 حمام

4.700 میلیارد

کد: 7524

نقدی

زمین کد 7652
محمودآباد
مساحت:
422 متر
0 خواب
0 حمام

1.500 میلیارد

کد: 7652

نقد و اقساط

زمین کد 7749
محمودآباد
مساحت:
115 متر
0 خواب
0 حمام

1.650 میلیارد

کد: 7749

نقدی

زمین 5167
محمودآباد
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

8.850 میلیارد

کد: 5167

نقد و اقساط

زمین کد7523
محمودآباد
مساحت:
324 متر
0 خواب
0 حمام

2.250 میلیارد

کد: 7523

نقدی

زمین 176 متری کد 5218
سرخرود
مساحت:
167 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 5218

نقدی

زمین کد 5192
محمودآباد
مساحت:
320 متر
0 خواب
0 حمام

3.250 میلیارد

کد: 5192

نقدی

زمین  کد 5689
سرخرود
مساحت:
215 متر
0 خواب
0 حمام

1.400 میلیارد

کد: 5689

نقدی

زمین کد 7416
سرخرود
مساحت:
188 متر
0 خواب
0 حمام

1.900 میلیارد

کد: 7416

نقدی

زمین  کد 7639
سرخرود
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

2.900 میلیارد

کد: 7639

نقدی

زمین کد 5663
سرخرود
مساحت:
230 متر
0 خواب
0 حمام

3.500 میلیارد

کد: 5663

نقدی

زمین  کد 4882
محمودآباد
مساحت:
270 متر
0 خواب
0 حمام

1.700 میلیارد

کد: 4882

نقدی

زمین  کد 4545
محمودآباد
مساحت:
1,750 متر
0 خواب
0 حمام

10.550 میلیارد

کد: 4545

نقد و اقساط

زمین شهرکی کد 7004
سرخرود
ویژه
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

4 میلیارد

کد: 7004

نقد و اقساط

زمین خانه دریاکد 7705
محمودآباد
مساحت:
608 متر
0 خواب
0 حمام

24 میلیارد

کد: 7705

نقدی

خرید زمین در محمودآباد کد ۷۰۷۹
محمودآباد
مساحت:
230 متر
خواب
حمام

1.380 میلیارد

کد: 7079

نقد و اقساط

زمین ساحلی در سرخرود کد ۷۲۱۸
سرخرود
مساحت:
400 متر
خواب
حمام

3 میلیارد

کد: 7218

نقدی

زمین سیاهرودسر1
محمودآباد
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

2.700 میلیارد

کد: 7593

نقدی

زمین محمودآباد کد 7591
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.300 میلیارد

کد: 7591

نقدی

زمین محمودآباد سیاهرودسر کد 7592
محمودآباد
مساحت:
325 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 7592

نقدی

زمین محمودآباد سیاهرودسر کد 7594
محمودآباد
مساحت:
4,800 متر
0 خواب
0 حمام

12 میلیارد

کد: 7594

نقدی

زمین محمودآباد علمده شرقی کد 7590
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 7590

نقدی

زمین محمودآباد چهارافرا کد7600
محمودآباد
مساحت:
201 متر
0 خواب
0 حمام

1.200 میلیارد

کد: 7600

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0