خرید بیشه کلا محمودآباد

منطقه بیشه کلا در قسمت شمالی و 13 کیلومتری شهر محمودآباد قرار دارد که شهرک اکباتان در این منطقه قرار دارد . شهرک 1001 یکی از شهرهای تازه ساخت در این منطقه می باشد .


خرید ویلای ارزان در محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
180 متر
2 خواب
1 حمام

2.890 میلیارد

کد: 8224

نقدی

زمین کشاورزی علی آباد
محمودآباد
مساحت:
10,000 متر
0 خواب
0 حمام

9 میلیارد

کد: 8211

نقدی

خرید زمین بیشه کلا محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
265 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 7417

نقدی

زمین محمودآباد بیشه کلا کد 7276
محمودآباد
مساحت:
1,260 متر
0 خواب
0 حمام

15.900 میلیارد

کد: 7276

نقد و اقساط

ویلا کد7739
محمودآباد
مساحت:
400 متر
3 خواب
2 حمام

4.550 میلیارد

کد: 7739

نقدی

خرید ویلا محمودآباد بیشه کلا
محمودآباد
مساحت:
200 متر
2 خواب
1 حمام

4.100 میلیارد

کد: 7892

نقدی

خرید ویلا شهرک رادمان
محمودآباد
مساحت:
300 متر
2 خواب
1 حمام

5.100 میلیارد

کد: 7925

نقدی

خرید ویلا شهرکی بیشه کلا
محمودآباد
مساحت:
300 متر
2 خواب
1 حمام

5.100 میلیارد

کد: 7926

نقدی

ویلا در محمودآباد بیشه کلا
محمودآباد
مساحت:
225 متر
3 خواب
4 حمام

5 میلیارد

کد: 3671

نقد و اقساط

خرید زمین شهرک‌ ساحلی اسپیرال
محمودآباد
مساحت:
436 متر
0 خواب
0 حمام

13.100 میلیارد

کد: 7891

نقدی

فروش زمین محمودآباد بیشه کلا
محمودآباد
مساحت:
2,000 متر
0 خواب
0 حمام

6.100 میلیارد

کد: 5616

نقدی

زمین ساحلی محمودآباد کد 2287
محمودآباد
مساحت:
3,500 متر
0 خواب
0 حمام

35 میلیارد

کد: 2287

نقد و اقساط

زمین محمودآباد بیشه کلا شمالی کد 4339
محمودآباد
مساحت:
4,500 متر
0 خواب
0 حمام

11.300 میلیارد

کد: 4339

نقدی

زمین کشاورزی در محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
7,000 متر
0 خواب
0 حمام

8.400 میلیارد

کد: 5615

نقدی

خرید زمین سنددار محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

3.100 میلیارد

کد: 4769

نقدی

خرید زمین بیشه کلا
محمودآباد
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

4.500 میلیارد

کد: 5398

نقد و اقساط

خرید زمین سند دار محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

3.050 میلیارد

کد: 4935

نقدی

زمین در محمود آباد کد 4178
محمودآباد
مساحت:
1,000 متر
0 خواب
0 حمام

32.050 میلیارد

کد: 4178

نقد و اقساط

زمین بیشه کلا محمودآباد کد 3923
محمودآباد
مساحت:
213 متر
0 خواب
0 حمام

1.800 میلیارد

کد: 3923

نقد و اقساط

فروش زمین بیشه کلا محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
340 متر
0 خواب
0 حمام

1.550 میلیارد

کد: 7740

نقدی

خرید زمین محمودآباد در بیشه کلا
محمودآباد
مساحت:
4,200 متر
0 خواب
0 حمام

8.450 میلیارد

کد: 4338

نقدی

زمین شهرکی محمود آباد کد 5455
محمودآباد
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

450 میلیون

کد: 5455

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد بیشه کلا
محمودآباد
مساحت:
280 متر
5 خواب
3 حمام

4.700 میلیارد

کد: 1278

نقد و اقساط

زمین محمودآباد بیشه کلا
محمودآباد
مساحت:
929 متر
0 خواب
0 حمام

1.900 میلیارد

کد: 4494

نقد و اقساط

فروش زمین محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
130 متر
0 خواب
0 حمام

208 میلیون

کد: 2233

نقدی

خرید زمین محمودآباد بیشه کلا
محمودآباد
مساحت:
4,000 متر
0 خواب
0 حمام

40.050 میلیارد

کد: 3617

نقدی

خرید ویلا نوساز محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
230 متر
3 خواب
2 حمام

7 میلیارد

کد: 3188

نقدی

زمین شهرکی محمود آباد کد 5454
محمودآباد
مساحت:
3,000 متر
0 خواب
0 حمام

15 میلیارد

کد: 5454

نقد و اقساط

زمین مسکونی تجاری محمودآباد کد4493
محمودآباد
مساحت:
870 متر
0 خواب
0 حمام

17.400 میلیارد

کد: 4493

نقدی

زمین محمودآباد بیشه کلا کد 3923
محمودآباد
مساحت:
213 متر
0 خواب
0 حمام

1.491 میلیارد

کد: 3932

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0