خرید علمده محمودآباد

منطقه علمده یکی از مناق جنوبی در شهر محمودآباد می باشد که فاصله 1 کیلومتری تا ساحل دارد و یکی از مناطق دنج و ویلای نشین در شهر محمودآباد می باشد که بخش عمده این منطقه علمده را شهرک های ویلایی تشکیل داده است .


زمین علمده محمودآباد کد 5555
محمودآباد
مساحت:
410 متر
0 خواب
0 حمام

3.700 میلیارد

کد: 5555

نقدی

زمین کد 5709
محمودآباد
مساحت:
4,000 متر
0 خواب
0 حمام

40 میلیارد

کد: 5709

نقدی

زمین  کد 7304
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2.100 میلیارد

کد: 7304

نقدی

ویلا در محموداباد کد 7031
محمودآباد
مساحت:
261 متر
2 خواب
1 حمام

3.500 میلیارد

کد: 7031

نقدی

زمین محمودآباد علمده شرقی کد 7590
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 7590

نقدی

زمین در محموآباد کد 7008
محمودآباد
مساحت:
410 متر
0 خواب
0 حمام

4.800 میلیارد

کد: 7008

نقدی

زمین مسکونی در محمودآباد کد 7084
محمودآباد
مساحت:
257 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 7084

نقدی

زمین در  محموداباد کد 7007
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 7007

نقدی

زمین محمودآباد علمده شرقی  کد 7009
محمودآباد
مساحت:
160 متر
0 خواب
0 حمام

1.400 میلیارد

کد: 7009

نقدی

ویلا کد 7496
محمودآباد
مساحت:
232 متر
3 خواب
3 حمام

5.100 میلیارد

کد: 7496

نقدی

زمین کد 7307
محمودآباد
مساحت:
1,000 متر
0 خواب
0 حمام

7 میلیارد

کد: 7307

نقد و اقساط

زمین تجاری محمودآباد علمده کد 7277
محمودآباد
مساحت:
2,000 متر
0 خواب
0 حمام

20 میلیارد

کد: 7277

نقد و اقساط

زمین محمودآباد علمده غربی
محمودآباد
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

4.500 میلیارد

کد: 7687

نقدی

زمین مناسب برای ساخت در محمودآباد کد 4579
محمودآباد
مساحت:
1,800 متر
خواب
حمام

11 میلیارد

کد: 4579

نقدی

زمین محمودآباد کد 7281
محمودآباد
مساحت:
240 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 7281

نقدی

زمین محمودآباد علمده کد 5556
محمودآباد
مساحت:
205 متر
0 خواب
0 حمام

1.900 میلیارد

کد: 5556

نقدی

زمین محمودآباد علمده کد 7289
محمودآباد
مساحت:
5,100 متر
0 خواب
0 حمام

51 میلیارد

کد: 7289

نقدی

زمین محمودآباد علمده کد 5022
محمودآباد
مساحت:
741 متر
0 خواب
0 حمام

3.500 میلیارد

کد: 5022

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد علمده کد4596
محمودآباد
مساحت:
250 متر
2 خواب
2 حمام

5.700 میلیارد

کد: 4596

نقد و اقساط

زمین محمودآباد علمده غربی کد 4557
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 4557

نقدی

زمین محمودآباد علمده شرقی  کد 5707
محمودآباد
مساحت:
1,000 متر
0 خواب
0 حمام

7 میلیارد

کد: 5707

نقد و اقساط

زمین محمودآباد علمده شرقی  کد 5305
محمودآباد
مساحت:
240 متر
0 خواب
0 حمام

1.800 میلیارد

کد: 5305

نقدی

زمین محمودآباد علمده شرقی  کد 4879
محمودآباد
مساحت:
2,080 متر
0 خواب
0 حمام

16.700 میلیارد

کد: 4879

نقدی

زمین محمودآباد  علمده کد 3560
محمودآباد
مساحت:
6,100 متر
0 خواب
0 حمام

73.200 میلیارد

کد: 3560

نقدی

ویلا محمودآباد علمده شرقی  کد 5399
محمودآباد
مساحت:
400 متر
4 خواب
2 حمام

6.550 میلیارد

کد: 5399

نقد و اقساط

زمین محمودآباد علمده کد5247
محمودآباد
مساحت:
234 متر
0 خواب
0 حمام

1.404 میلیارد

کد: 5247

نقدی

زمین سند دار محمود آباد کد 5098
محمودآباد
مساحت:
530 متر
0 خواب
0 حمام

3.800 میلیارد

کد: 5098

نقدی

زمین محمودآبادکد
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.200 میلیارد

کد: 7551

نقدی

زمین محمودآباد علمده کد 4262
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.450 میلیارد

کد: 4262

نقدی

زمین محمودآباد کد 4164
محمودآباد
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

1.875 میلیارد

کد: 4164

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0