خرید علمده محمودآباد

منطقه علمده یکی از مناق جنوبی در شهر محمودآباد می باشد که فاصله 1 کیلومتری تا ساحل دارد و یکی از مناطق دنج و ویلای نشین در شهر محمودآباد می باشد که بخش عمده این منطقه علمده را شهرک های ویلایی تشکیل داده است .


زمین سند دار محمود آباد
محمودآباد
مساحت:
530 متر
0 خواب
0 حمام

3.800 میلیارد

کد: 5098

نقدی

خرید زمین محمودآباد در علمده
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2.450 میلیارد

کد: 4262

نقدی

فروش زمین مسکونی محمودآباد علمده
محمودآباد
مساحت:
234 متر
0 خواب
0 حمام

2.300 میلیارد

کد: 5247

نقدی

خرید زمین محمودآباد شهرک آسمان
محمودآباد
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

2.550 میلیارد

کد: 4164

نقدی

زمین محمودآباد علمده شرقی  کد 7009
محمودآباد
مساحت:
160 متر
0 خواب
0 حمام

1.400 میلیارد

کد: 7009

نقدی

خرید زمین علمده در محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
640 متر
0 خواب
0 حمام

7.680 میلیارد

کد: 1655

نقدی

زمین علمده در محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

2.250 میلیارد

کد: 1592

نقدی

ویلا استخردار محمودآباد علمده
محمودآباد
مساحت:
420 متر
3 خواب
3 حمام

7 میلیارد

کد: 2340

نقد و اقساط

زمین مسکونی علمده محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
4,000 متر
0 خواب
0 حمام

40 میلیارد

کد: 5709

نقدی

فروش زمین مسکونی علمده محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
3,750 متر
0 خواب
0 حمام

17 میلیارد

کد: 5096

نقد و اقساط

خرید زمین کشاورزی محمود آباد
محمودآباد
مساحت:
2,080 متر
0 خواب
0 حمام

8.320 میلیارد

کد: 5097

نقد و اقساط

زمین محمودآباد علمده کد 5556
محمودآباد
مساحت:
205 متر
0 خواب
0 حمام

1.900 میلیارد

کد: 5556

نقدی

زمین علمده مسکونی محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
410 متر
0 خواب
0 حمام

3.700 میلیارد

کد: 5555

نقدی

خرید زمین مسکونی در محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

1.350 میلیارد

کد: 4179

نقد و اقساط

عمارت فول لاکچری محمودآباد کد 4581
محمودآباد
ویژه
مساحت:
700 متر
6 خواب
3 حمام

20 میلیارد

کد: 4581

نقد و اقساط

خرید زمین محمودآباد علمده
محمودآباد
مساحت:
238 متر
0 خواب
0 حمام

2.400 میلیارد

کد: 3872

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد علمده کد4596
محمودآباد
مساحت:
250 متر
2 خواب
2 حمام

5.700 میلیارد

کد: 4596

نقد و اقساط

فروش زمین علمده محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
1,800 متر
0 خواب
0 حمام

13.550 میلیارد

کد: 4436

نقدی

زمین محمودآباد علمده غربی کد 4557
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 4557

نقدی

زمین محمودآباد علمده شرقی  کد 5305
محمودآباد
مساحت:
240 متر
0 خواب
0 حمام

1.800 میلیارد

کد: 5305

نقدی

زمین علمده شرقی محمودآباد کد 4816
محمودآباد
مساحت:
3,000 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 4816

نقدی

زمین محمودآباد کد 4751
محمودآباد
مساحت:
4,800 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: 4751

نقدی

زمین محمودآباد علمده شرقی
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 7590

نقدی

زمین مسکونی در محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
257 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 7084

نقدی

زمین در محموداباد علمده شرقی
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 7007

نقدی

زمین در محموآباد علمده شرقی
محمودآباد
مساحت:
410 متر
0 خواب
0 حمام

4.800 میلیارد

کد: 7008

نقدی

خرید ویلا در محموداباد
محمودآباد
مساحت:
261 متر
2 خواب
1 حمام

3.500 میلیارد

کد: 7031

نقدی

فروش زمین محمودآباد علمده شرقی
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 5704

نقد و اقساط

فروش زمین محمودآباد علمده
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.600 میلیارد

کد: 5706

نقد و اقساط

خرید زمین محمودآباد علمده شرقی
محمودآباد
مساحت:
410 متر
0 خواب
0 حمام

3.300 میلیارد

کد: 5705

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0