خرید رودپشت محمودآباد

رود پشت یکی از مناطق سرسبز در شهر ساحلی محمودآباد و در ضلع جنوبی این شهر قرار دارد . شهر منطقه رودپشت یکی از مناطق ویلایی می باشد شهرک های زیادی در این منطقه ساخته شده است منطقه رودپشت رشد خیلی ویژه ای در زمینه ساخت و ساز داشته است .


زمین محمودآباد چهارافرا کد7600
محمودآباد
مساحت:
201 متر
0 خواب
0 حمام

1.200 میلیارد

کد: 7600

نقدی

ویلا محمودآباد رودپشت  کد 5517
محمودآباد
مساحت:
402 متر
4 خواب
3 حمام

12.500 میلیارد

کد: 5517

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد رودپشت  کد 4940
محمودآباد
مساحت:
430 متر
4 خواب
4 حمام

16 میلیارد

کد: 4940

نقد و اقساط

ویلامحمودآباد رودپشت کد2162
محمودآباد
مساحت:
323 متر
3 خواب
1 حمام

5.600 میلیارد

کد: 2162

نقدی

ویلا محمودآباد رودپشت کد 5508
محمودآباد
مساحت:
300 متر
3 خواب
3 حمام

7 میلیارد

کد: 5508

نقد و اقساط

زمین محمودآباد 5644
محمودآباد
مساحت:
223 متر
0 خواب
0 حمام

1.200 میلیارد

کد: 5644

نقدی

زمین محمودآباد کد 5358
محمودآباد
مساحت:
550 متر
0 خواب
0 حمام

4.450 میلیارد

کد: 5358

نقد و اقساط

زمین محمودآباد رودپشت کد 7597
محمودآباد
مساحت:
255 متر
0 خواب
0 حمام

2.116 میلیارد

کد: 7597

نقدی

زمین محمودآباد رودپشت کد 4986
محمودآباد
مساحت:
230 متر
0 خواب
0 حمام

1.265 میلیارد

کد: 4986

نقدی

زمین محمودآباد چهار افرا کد 7531
محمودآباد
مساحت:
3,000 متر
0 خواب
0 حمام

8.500 میلیارد

کد: 7531

نقدی

زمین در محمودآباد کد 5509
محمودآباد
مساحت:
1,500 متر
0 خواب
0 حمام

7.500 میلیارد

کد: 5509

نقدی

زمین محمودآباد کد 5612
محمودآباد
مساحت:
223 متر
0 خواب
0 حمام

1.227 میلیارد

کد: 5612

نقدی

زمین مسکونی محمودآباد کد 5273
محمودآباد
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

2.100 میلیارد

کد: 5273

نقدی

ویلا محمودآباد رودپشت کد 7596
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
251 متر
3 خواب
2 حمام

2.800 میلیارد

کد: 7596

نقدی

خانه محمودآباد رودپشت کد 7595
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
280 متر
2 خواب
1 حمام

2.700 میلیارد

کد: 7595

نقدی

زمین محمود آباد کد 5177
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

2.100 میلیارد

کد: 5177

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد همکف کد 1393
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
450 متر
2 خواب
1 حمام

2.800 میلیارد

کد: 1393

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0