خرید مغازه


مغازه محمودآباد کد3357
محمودآباد
مساحت:
70 متر
1 خواب
1 حمام

2.450 میلیارد

کد: 3357

نقدی

مغازه محمودآباد کد 5591
محمودآباد
مساحت:
53 متر
0 خواب
0 حمام

4.200 میلیارد

کد: 5591

نقدی

مغازه سرخرود کد 5676
سرخرود
مساحت:
80 متر
0 خواب
0 حمام

2.800 میلیارد

کد: 5676

نقدی

مغازه سرخرود کد4159
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

7 میلیارد

کد: 4159

نقدی

سوله جاده آمل سرخرود کد 7547
سرخرود
مساحت:
6,800 متر
1 خواب
1 حمام

9 میلیارد

کد: 7547

نقدی

مغازه سرخرود کد 7383
سرخرود
مساحت:
40 متر
0 خواب
0 حمام

2.800 میلیارد

کد: 7383

نقدی

قرعه کشی
پشتیبانی آنلاین 0