خرید درویش آباد سرخرود

دهکده توریستی درویش آباد سرخرود از توابع شهر محمودآباد می باشد. درویش آباد ساحل شنی و بینظیری دارد که ضلع غربی آن شهرک بزرگ خانه دریا قرار دارد. 80 درصد بناهای درویش آباد سرخرود ویلا و 20 درصد آن آپارتمانی می باشد. در دهکده توریستی درویش آباد سرخرود بیشتر پلاک ها از 200 متر شروع و تا 4000 هزار متر می رسد. در منطقه درویش آباد برج برند ققنوس قرار دارد که پلاک یک دریا محسوب می شود. درویش آباد سرخرود در نوار ساحلی قرار دارد و جز مناطق برند در استان مازندران می باشد. ارزشمندی ملک های درویش آباد سرخرود در چند سال اخیر بسیار رشد خوبی داشته است. جهت خرید و سرمایه گذاری در درویش آباد سرخرود از فایل مرتبط در سایت املاک یوسفی دیدن کنید.


ویلا باغ ساحلی سرخرود کد 2490
سرخرود
مساحت:
500 متر
3 خواب
1 حمام

30 میلیارد

کد: 2490

نقد و اقساط

آپارتمان پلاک اول دریا سرخرود کد 4577
سرخرود
مساحت:
200 متر
2 خواب
2 حمام

6 میلیارد

کد: 4577

نقد و اقساط

خرید زمین در سرخرود  کد 5693
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2.600 میلیارد

کد: 5693

نقد و اقساط

آپارتمان ساحلی سرخرود کد 1860
سرخرود
مساحت:
185 متر
2 خواب
2 حمام

9 میلیارد

کد: 1860

نقدی

ویلا  کد 236
سرخرود
مساحت:
160 متر
2 خواب
2 حمام

3.750 میلیارد

کد: 236

نقدی

ویلا کد 2485
سرخرود
مساحت:
210 متر
3 خواب
2 حمام

6.100 میلیارد

کد: 2485

نقد و اقساط

ویلا کد 5211
سرخرود
مساحت:
96 متر
3 خواب
1 حمام

4.350 میلیارد

کد: 5211

نقد و اقساط

ویلا کد 7750
سرخرود
مساحت:
300 متر
3 خواب
1 حمام

5 میلیارد

کد: 7750

نقدی

زمین کد 7416
سرخرود
مساحت:
188 متر
0 خواب
0 حمام

1.900 میلیارد

کد: 7416

نقدی

زمین کد 5663
سرخرود
مساحت:
230 متر
0 خواب
0 حمام

3.500 میلیارد

کد: 5663

نقدی

ویلا درویش آباد در سرخرود کد 7214
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

15.100 میلیارد

کد: 7214

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 7046
سرخرود
مساحت:
144 متر
0 خواب
0 حمام

1.700 میلیارد

کد: 7046

نقدی

زمین سرخرود درویش آباد کد 7312
سرخرود
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

4 میلیارد

کد: 7312

نقد و اقساط

زمین سرخرود درویش آباد کد5577
سرخرود
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

3.800 میلیارد

کد: 5577

نقد و اقساط

زمین سرخرود درویش آباد کد 7309
سرخرود
مساحت:
227 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 7309

نقد و اقساط

زمین سرخرود درویش آباد کد 7324
سرخرود
مساحت:
268 متر
0 خواب
0 حمام

4 میلیارد

کد: 7324

نقد و اقساط

زمین درویش آباد سرخرود کد 7311
سرخرود
مساحت:
235 متر
0 خواب
0 حمام

3.685 میلیارد

کد: 7311

نقد و اقساط

زمین درویش اباد سرخرود کد 7310
سرخرود
مساحت:
205 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 7310

نقدی

زمین سرخرود درویش آباد کد 7313
سرخرود
مساحت:
320 متر
0 خواب
0 حمام

2.720 میلیارد

کد: 7313

نقدی

ویلا  کد 7056
سرخرود
مساحت:
103 متر
3 خواب
1 حمام

2.600 میلیارد

کد: 7056

نقد و اقساط

زمین ساحلی در سرخرود کد 7045
سرخرود
مساحت:
157 متر
0 خواب
0 حمام

1.850 میلیارد

کد: 7045

نقدی

ویلا کد7737
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

7.500 میلیارد

کد: 7737

نقدی

ویلا کد 7032
سرخرود
مساحت:
230 متر
2 خواب
2 حمام

7.100 میلیارد

کد: 7032

نقدی

ویلا 7733
سرخرود
مساحت:
170 متر
3 خواب
3 حمام

5.100 میلیارد

کد: 7733

نقدی

زمین کد 7286
سرخرود
مساحت:
365 متر
0 خواب
0 حمام

5.200 میلیارد

کد: 7286

نقد و اقساط

ویلا کد 4861
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
4 حمام

7.600 میلیارد

کد: 4861

نقد و اقساط

ویلا  کد 5184
سرخرود
مساحت:
270 متر
4 خواب
3 حمام

16 میلیارد

کد: 5184

نقدی

ویلا کد 7484
سرخرود
مساحت:
500 متر
3 خواب
3 حمام

20.500 میلیارد

کد: 7484

نقدی

زمین سرخرود درویش آباد کد 4838
سرخرود
مساحت:
202 متر
0 خواب
0 حمام

2.700 میلیارد

کد: 4838

نقدی

زمین  سرخرود درویش آباد کد 5099
سرخرود
مساحت:
350 متر
0 خواب
0 حمام

5 میلیارد

کد: 5099

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0