خرید جنگلی

املاک و مستغلات جنگلی با سند تک برگ و نگهبانی دارای قیمت مناسب و ابعاد متفاوت و مورد نیاز همه میباشد


زمین کد 7652
محمودآباد
مساحت:
422 متر
0 خواب
0 حمام

1.500 میلیارد

کد: 7652

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد میانکلمرز کد 7217
محمودآباد
مساحت:
254 متر
3 خواب
2 حمام

5.600 میلیارد

کد: 7217

نقدی

زمین 176 متری کد 5218
سرخرود
مساحت:
167 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 5218

نقدی

زمین کد 5192
محمودآباد
مساحت:
320 متر
0 خواب
0 حمام

3.250 میلیارد

کد: 5192

نقدی

زمین  کد 4545
محمودآباد
مساحت:
1,750 متر
0 خواب
0 حمام

10.550 میلیارد

کد: 4545

نقد و اقساط

خرید زمین در محمودآباد کد ۷۰۷۹
محمودآباد
مساحت:
230 متر
خواب
حمام

1.380 میلیارد

کد: 7079

نقد و اقساط

ویلا در محموداباد کد 7031
محمودآباد
مساحت:
261 متر
2 خواب
1 حمام

3.500 میلیارد

کد: 7031

نقدی

زمین در محموآباد کد 7008
محمودآباد
مساحت:
410 متر
0 خواب
0 حمام

4.800 میلیارد

کد: 7008

نقدی

زمین محمودآباد میانکلمرز کد 7070
محمودآباد
مساحت:
5,000 متر
0 خواب
0 حمام

30 میلیارد

کد: 7070

نقد و اقساط

زمین در  محموداباد کد 7007
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 7007

نقدی

زمین محمودآباد علمده شرقی  کد 7009
محمودآباد
مساحت:
160 متر
0 خواب
0 حمام

1.400 میلیارد

کد: 7009

نقدی

زمین سرخرود معلم کلا  کد 4415
سرخرود
مساحت:
380 متر
0 خواب
0 حمام

2.300 میلیارد

کد: 4415

نقد و اقساط

زمین محمودآباد میان کلمرز کد 5301
محمودآباد
مساحت:
305 متر
0 خواب
0 حمام

2.100 میلیارد

کد: 5301

نقد و اقساط

ویلا کد7739
محمودآباد
مساحت:
400 متر
3 خواب
2 حمام

3.700 میلیارد

کد: 7739

نقدی

زمین کد 7742
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

600 میلیون

کد: 7742

نقدی

زمین کد 7740
محمودآباد
مساحت:
340 متر
0 خواب
0 حمام

1.550 میلیارد

کد: 7740

نقدی

ویلا کد 5191
محمودآباد
مساحت:
270 متر
3 خواب
2 حمام

7.100 میلیارد

کد: 5191

نقدی

زمین کد 5427
سرخرود
مساحت:
232 متر
0 خواب
0 حمام

2.550 میلیارد

کد: 5427

نقد و اقساط

زمین  کد 3894
محمودآباد
مساحت:
518 متر
0 خواب
0 حمام

5.500 میلیارد

کد: 3894

نقد و اقساط

ویلا در سرخرود کد 4207
سرخرود
مساحت:
170 متر
3 خواب
3 حمام

4.050 میلیارد

کد: 4207

نقدی

ویلا 5104
محمودآباد
مساحت:
750 متر
3 خواب
2 حمام

7.100 میلیارد

کد: 5104

نقد و اقساط

ویلا کد4714
سرخرود
مساحت:
125 متر
2 خواب
1 حمام

2.150 میلیارد

کد: 4714

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد5340
محمودآباد
مساحت:
1,700 متر
2 خواب
1 حمام

12.750 میلیارد

کد: 5340

نقد و اقساط

ویلا  فرزادشهر فریدونکنار کد 7443
فریدونکنار
مساحت:
480 متر
2 خواب
2 حمام

11 میلیارد

کد: 7443

نقد و اقساط

ویلا شهرکی محموآباد کد 4864
محمودآباد
مساحت:
358 متر
3 خواب
3 حمام

8.600 میلیارد

کد: 4864

نقدی

ویلا محمودآباد  میانکلمرزکد 5347
محمودآباد
مساحت:
360 متر
3 خواب
2 حمام

5.600 میلیارد

کد: 5347

نقد و اقساط

ویلا باغ سرخرود  علوی کلا کد 4797
سرخرود
مساحت:
1,200 متر
1 خواب
1 حمام

6.100 میلیارد

کد: 4797

نقد و اقساط

ویلامحمودآباد رودپشت کد2162
محمودآباد
مساحت:
323 متر
3 خواب
1 حمام

5.600 میلیارد

کد: 2162

نقدی

ویلا سرخرود عزت آباد  کد 1569
سرخرود
مساحت:
170 متر
3 خواب
1 حمام

4.100 میلیارد

کد: 1569

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد ابوالحسن آباد کد 519
محمودآباد
مساحت:
248 متر
2 خواب
1 حمام

4.400 میلیارد

کد: 519

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0