خرید جنگلی

املاک و مستغلات جنگلی با سند تک برگ و نگهبانی دارای قیمت مناسب و ابعاد متفاوت و مورد نیاز همه میباشد


زمین محمودآباد  علمده کد 3560
محمودآباد
مساحت:
6,100 متر
0 خواب
0 حمام

73.200 میلیارد

کد: 3560

نقدی

زمین سرخرود ملا کلا کد 3101
سرخرود
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

1.875 میلیارد

کد: 3101

نقدی

ویلامحمودآباد رودپشت کد2162
محمودآباد
مساحت:
323 متر
3 خواب
1 حمام

4.300 میلیارد

کد: 2162

نقدی

زمین در  محموداباد کد 7007
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 7007

نقدی

ویلا محمودآباد علمده شرقی  کد 5399
محمودآباد
مساحت:
400 متر
4 خواب
2 حمام

6.550 میلیارد

کد: 5399

نقد و اقساط

زمین در محموداباد کد 4455
محمودآباد
مساحت:
295 متر
0 خواب
0 حمام

1.200 میلیارد

کد: 4455

نقد و اقساط

زمین محمودآباد میانکلمرز کد 7605
محمودآباد
مساحت:
500 متر
0 خواب
0 حمام

2.550 میلیارد

کد: 7605

نقدی

زمین محمودآباد علمده کد5247
محمودآباد
مساحت:
234 متر
0 خواب
0 حمام

1.404 میلیارد

کد: 5247

نقدی

ویلا سرخرود احمدآباد کلیچ کد 4328
سرخرود
مساحت:
110 متر
2 خواب
1 حمام

3.600 میلیارد

کد: 4328

نقدی

ویلا شهرکی فرزادشهر فریدونکنار کد 7443
فریدونکنار
مساحت:
480 متر
2 خواب
2 حمام

10.300 میلیارد

کد: 7443

نقد و اقساط

زمین محمودآباد میانکلمرز کد 7070
محمودآباد
مساحت:
5,000 متر
0 خواب
0 حمام

30 میلیارد

کد: 7070

نقد و اقساط

زمین در محمودآباد کد 7061
محمودآباد
مساحت:
240 متر
0 خواب
0 حمام

1.800 میلیارد

کد: 7061

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد 4472
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
250 متر
2 خواب
1 حمام

1.300 میلیارد

کد: 4472

نقد و اقساط

ویلا در محموداباد کد 7031
محمودآباد
مساحت:
261 متر
2 خواب
1 حمام

2.700 میلیارد

کد: 7031

نقدی

ویلا محمود آباد حربده کد 4172
محمودآباد
مساحت:
200 متر
1 خواب
1 حمام

1.600 میلیارد

کد: 4172

نقدی

ویلا محمودآباد کد 5431
محمودآباد
مساحت:
220 متر
2 خواب
1 حمام

1.800 میلیارد

کد: 5431

نقد و اقساط

ویلا استخر دار با سند سرخرود کد 4516
سرخرود
مساحت:
180 متر
3 خواب
1 حمام

5 میلیارد

کد: 4516

نقد و اقساط

ویلا شهرکی محمودآباد کد 7485
محمودآباد
مساحت:
170 متر
1 خواب
1 حمام

1.700 میلیارد

کد: 7485

نقدی

زمین در محمودآباد کد 1487
محمودآباد
مساحت:
2,000 متر
0 خواب
0 حمام

4 میلیارد

کد: 1487

نقد و اقساط

زمین در محمودآباد کد 5416
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2.050 میلیارد

کد: 5416

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 5410
محمودآباد
مساحت:
315 متر
0 خواب
0 حمام

1.900 میلیارد

کد: 5410

نقد و اقساط

زمین محمودآباد 5644
محمودآباد
مساحت:
223 متر
0 خواب
0 حمام

1.200 میلیارد

کد: 5644

نقدی

ویلا باغ سرخرود افراسرا کد 4980
سرخرود
مساحت:
1,150 متر
2 خواب
1 حمام

3.100 میلیارد

کد: 4980

نقدی

زمین محمودآباد عبدالله آباد کد 2136
محمودآباد
مساحت:
280 متر
0 خواب
0 حمام

900 میلیون

کد: 2136

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد ابوالحسن آباد کد 1820
محمودآباد
مساحت:
212 متر
3 خواب
1 حمام

2.800 میلیارد

کد: 1820

نقدی

ویلا محمودآباد ابولحسن آباد کد 7567
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

2.500 میلیارد

کد: 7567

نقدی

ویلا در سرخرود کد 4714
سرخرود
مساحت:
125 متر
2 خواب
1 حمام

2.150 میلیارد

کد: 4714

نقد و اقساط

زمین سرخرود احمدآباد کلیج کد 2288
سرخرود
مساحت:
210 متر
0 خواب
0 حمام

1.200 میلیارد

کد: 2288

نقد و اقساط

زمین در محموآباد کد 7008
محمودآباد
مساحت:
410 متر
0 خواب
0 حمام

4.800 میلیارد

کد: 7008

نقدی

زمین سند دار محمود آباد کد 5098
محمودآباد
مساحت:
530 متر
0 خواب
0 حمام

3.800 میلیارد

کد: 5098

نقدی

قرعه کشی
پشتیبانی آنلاین 0