خرید جنگلی

املاک و مستغلات جنگلی با سند تک برگ و نگهبانی دارای قیمت مناسب و ابعاد متفاوت و مورد نیاز همه میباشد


ویلاسرخرود کد1116
سرخرود
مساحت:
440 متر
4 خواب
2 حمام

7.500 میلیارد

کد: 1116

نقدی

زمین سرخرودکد 1118
سرخرود
مساحت:
900 متر
0 خواب
0 حمام

3.150 میلیارد

کد: 1118

نقدی

آپارتمان سرخرودکد2157
سرخرود
مساحت:
550 متر
2 خواب
1 حمام

2 میلیارد

کد: 2157

نقدی

زمین سرخرود کد1111
سرخرود
مساحت:
470 متر
0 خواب
0 حمام

940 میلیون

کد: 1111

نقدی

زمین سرخرودکد2144
سرخرود
مساحت:
215 متر
0 خواب
0 حمام

645 میلیون

کد: 2144

نقدی

ویلا محمودآباد کد 4621
محمودآباد
مساحت:
400 متر
2 خواب
2 حمام

4.500 میلیارد

کد: 4621

نقدی

زمین محمودآبادکد2232
محمودآباد
مساحت:
130 متر
0 خواب
0 حمام

208 میلیون

کد: 2233

نقدی

زمین سرخرود سیاهکلا کد 4808
سرخرود
مساحت:
290 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: 4808

نقدی

ویلا سرخرود کد 4693
سرخرود
مساحت:
190 متر
3 خواب
1 حمام

3 میلیارد

کد: 4693

نقدی

ویلا محمودآباد کد 4303
محمودآباد
مساحت:
200 متر
4 خواب
2 حمام

3.500 میلیارد

کد: 4304

نقدی

زمین سرخرود کد 4641
سرخرود
مساحت:
480 متر
0 خواب
0 حمام

1.056 میلیارد

کد: 4641

نقدی

زمین محمودآباد کد 3025
محمودآباد
مساحت:
681 متر
0 خواب
0 حمام

8.513 میلیارد

کد: 3025

نقدی

زمین محمودآباد حربده کد 5613
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.160 میلیارد

کد: 5613

نقدی

زمین در سرخرود کد 4640
سرخرود
مساحت:
2,000 متر
0 خواب
0 حمام

4 میلیارد

کد: 4640

نقدی

زمین محمودآباد کد 3022
محمودآباد
مساحت:
807 متر
0 خواب
0 حمام

12.912 میلیارد

کد: 3022

نقدی

زمین محمودآباد دریاسر کد 4485
محمودآباد
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

6 میلیارد

کد: 4485

نقدی

فروش زمین سرخرود کد 4964
سرخرود
مساحت:
2,250 متر
0 خواب
0 حمام

4.950 میلیارد

کد: 4964

نقدی

زمین محمودآباد رودپشت کد 4986
محمودآباد
مساحت:
230 متر
0 خواب
0 حمام

1.265 میلیارد

کد: 4986

نقدی

ویلا شهرکی فرزادشهر فریدونکنار کد 7443
فریدونکنار
مساحت:
480 متر
2 خواب
2 حمام

10.300 میلیارد

کد: 7443

نقد و اقساط

ویلا تریبیجان فریدونکنار کد 7461
فریدونکنار
مساحت:
200 متر
2 خواب
2 حمام

1.500 میلیارد

کد: 7461

نقدی

ویلا شهرک صفاییه بابلسر کد 7501
بابلسر
مساحت:
171 متر
3 خواب
3 حمام

توافقی

کد: 7501

نقدی

زمین سیاهرودسر محمودآباد کد 4960
محمودآباد
مساحت:
276 متر
0 خواب
0 حمام

1.300 میلیارد

کد: 4960

نقدی

زمین حاجی کلا سرخرود کد 5219
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

3.200 میلیارد

کد: 5219

نقدی

زمین حاجی کلا سرخرود کد 5218
سرخرود
مساحت:
167 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: 5218

نقدی

زمین حاجی کلا سرخرود کد
سرخرود
مساحت:
280 متر
0 خواب
0 حمام

1.120 میلیارد

کد: 7515

نقدی

زمین محمودآباد کد 7513
محمودآباد
مساحت:
318 متر
0 خواب
0 حمام

2.438 میلیارد

کد: 7513

نقدی

زمین سیاهکلا سرخرود کد 4809
سرخرود
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

1.125 میلیارد

کد: 4809

نقدی

زمین سیاهکلا سرخرود کد 4708
سرخرود
مساحت:
290 متر
0 خواب
0 حمام

1.595 میلیارد

کد: 4708

نقدی

زمین چهارمحل آهی محمودآباد کد 5262
محمودآباد
مساحت:
270 متر
0 خواب
0 حمام

2.160 میلیارد

کد: 5262

نقدی

ویلا در سرخرود کد 4487
سرخرود
مساحت:
300 متر
3 خواب
1 حمام

3 میلیارد

کد: 4487

نقد و اقساط

پشتیبانی آنلاین 0