خرید چهارمحل آهی محمودآباد

منطقه چهار محل آهی در قسمت جنوبی شهر ساحلی محمودآباد قرار دارد . این منطقه دارای بناهای ویلایی استخردار میباشد که به صورت شهرکی و مستقل می باشد . این منطقه دارای شهرک های ساخته شده و د حال ساخت میباشد .


خرید زمین در محمودآباد کد ۷۰۷۹
محمودآباد
مساحت:
230 متر
خواب
حمام

1.380 میلیارد

کد: 7079

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کلمرز علیا کد 4565
محمودآباد
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

2.100 میلیارد

کد: 4565

نقد و اقساط

زمین محمودآباد چهارمحل آهی  کد 5262
محمودآباد
مساحت:
270 متر
0 خواب
0 حمام

2.160 میلیارد

کد: 5262

نقدی

زمین محمودآبادمتوریچ کد7524
محمودآباد
مساحت:
900 متر
0 خواب
0 حمام

4.700 میلیارد

کد: 7524

نقدی

زمین محمودآباد چهارمحل آهی کد 3914
محمودآباد
مساحت:
600 متر
0 خواب
0 حمام

2.280 میلیارد

کد: 3914

نقدی

زمین محمودآباد یمچی کد7535
محمودآباد
مساحت:
306 متر
0 خواب
0 حمام

2.200 میلیارد

کد: 7535

نقدی

ویلا محمودآباد کد5340
محمودآباد
مساحت:
1,700 متر
2 خواب
1 حمام

12.750 میلیارد

کد: 5340

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد 1293
محمودآباد
مساحت:
250 متر
3 خواب
3 حمام

5.800 میلیارد

کد: 1293

نقدی

ویلا محمودآباد میانکلمرز کد 3568
محمودآباد
مساحت:
250 متر
3 خواب
1 حمام

5.800 میلیارد

کد: 3568

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد  جوراکلا کد 7333
محمودآباد
مساحت:
220 متر
3 خواب
3 حمام

3.100 میلیارد

کد: 7333

نقدی

زمین محمودآباد کد 5105
محمودآباد
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

375 میلیون

کد: 5105

نقدی

ویلا  محمودآباد چهار محل آهی  کد 4884
محمودآباد
مساحت:
450 متر
2 خواب
1 حمام

4.500 میلیارد

کد: 4884

نقدی

زمین محمودآباد چهار محل آهی کد 7283
محمودآباد
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

1.100 میلیارد

کد: 7283

نقدی

زمین محمودآباد چهارمحل آهی کد 7264
محمودآباد
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

1.500 میلیارد

کد: 7264

نقدی

زمین محمودآباد میانکلمرز  کد 3834
محمودآباد
مساحت:
230 متر
0 خواب
0 حمام

1.700 میلیارد

کد: 3834

نقد و اقساط

زمین محمودآباد چهارمحل آهی کد 7633
محمودآباد
مساحت:
930 متر
0 خواب
0 حمام

2.150 میلیارد

کد: 7633

نقدی

زمین محمودآباد میانکلمرز  کد 5302
محمودآباد
مساحت:
160 متر
0 خواب
0 حمام

1.500 میلیارد

کد: 5302

نقد و اقساط

زمین در محموداباد کد 4455
محمودآباد
مساحت:
295 متر
0 خواب
0 حمام

1.200 میلیارد

کد: 4455

نقد و اقساط

ویلا سند دار محموداباد کد 4601
محمودآباد
مساحت:
200 متر
4 خواب
2 حمام

15 میلیارد

کد: 4601

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد7542
محمودآباد
مساحت:
220 متر
2 خواب
2 حمام

1.850 میلیارد

کد: 7542

نقدی

زمین محمودآباد کد 5424
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.050 میلیارد

کد: 5424

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد 4456
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

6.050 میلیارد

کد: 4456

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 5580
محمودآباد
مساحت:
202 متر
0 خواب
0 حمام

1.750 میلیارد

کد: 5580

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 3555
محمودآباد
مساحت:
280 متر
0 خواب
0 حمام

2.100 میلیارد

کد: 3555

نقدی

زمین محمودآباد چهار محل آهی کد 7555
محمودآباد
مساحت:
2,400 متر
0 خواب
0 حمام

10.800 میلیارد

کد: 7555

نقدی

ویلا محمودآباد کد 4621
محمودآباد
مساحت:
400 متر
2 خواب
2 حمام

4.500 میلیارد

کد: 4621

نقدی

ویلا محمودآباد یم چی کد 7528
محمودآباد
مساحت:
280 متر
3 خواب
4 حمام

8 میلیارد

کد: 7528

نقدی

زمین محمودآباد کد 7513
محمودآباد
مساحت:
318 متر
0 خواب
0 حمام

2.438 میلیارد

کد: 7513

نقدی

ویلا شهرکی محمودآباد کد 3567
محمودآباد
مساحت:
1,000 متر
3 خواب
1 حمام

7.500 میلیارد

کد: 3567

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 4902
محمودآباد
مساحت:
295 متر
0 خواب
0 حمام

1.121 میلیارد

کد: 4902

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0