خرید سیاهکلا محمودآباد

سیاهکلا روبروی شهرک خانه دریا می باشد که در زمینه ساخت و ساز و شهرک سازی در حال پیشرفت و توسعه می باشد . منطقه سیاهکلا برای افرادیکه به دنبال منطقه دنج برای خرید ملک و سرمایه گذاری هستند گزینه عالی می باشد .


ویلا کد 7216
محمودآباد
مساحت:
375 متر
3 خواب
2 حمام

3.800 میلیارد

کد: 7216

نقدی

زمین سرخرود سیاهکلا  کد 5643
سرخرود
مساحت:
252 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 5643

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 4592
سرخرود
مساحت:
800 متر
0 خواب
0 حمام

7.200 میلیارد

کد: 4592

نقدی

زمین سرخرود سیاهکلا کد 4808
سرخرود
مساحت:
290 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: 4808

نقدی

زمین محمودآباد سیاهکلا کد 3325
سرخرود
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

2.800 میلیارد

کد: 3325

نقدی

ویلا سرخرود سیاهکلا کد1116
سرخرود
مساحت:
440 متر
4 خواب
2 حمام

10 میلیارد

کد: 1116

نقدی

زمین سیاهکلا سرخرود کد 5499
سرخرود
مساحت:
1,900 متر
0 خواب
0 حمام

9.500 میلیارد

کد: 5499

نقد و اقساط

زمین سرخرود زرداب 4474
سرخرود
مساحت:
3,000 متر
0 خواب
0 حمام

4.800 میلیارد

کد: 4474

نقد و اقساط

زمین محمودآباد سیاهکلا کد 4112
سرخرود
مساحت:
16,200 متر
0 خواب
0 حمام

24.350 میلیارد

کد: 4112

نقدی

خرید پمپ بنزین با مجوز سرخرود کد 4713
سرخرود
مساحت:
5,800 متر
0 خواب
0 حمام

19 میلیارد

کد: 4713

نقد و اقساط

فروش زمین‌‌ در سرخرود  کد 2393
سرخرود
مساحت:
205 متر
0 خواب
0 حمام

850 میلیون

کد: 2383

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 4768
سرخرود
مساحت:
365 متر
0 خواب
0 حمام

2.008 میلیون

کد: 4768

نقدی

زمین سرخرود کد 4749
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

1.826 میلیارد

کد: 4749

نقدی

فروش زمین سرخرود کد 4964
سرخرود
مساحت:
2,250 متر
0 خواب
0 حمام

4.950 میلیارد

کد: 4964

نقدی

زمین سیاهکلا سرخرود کد 4809
سرخرود
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

1.125 میلیارد

کد: 4809

نقدی

زمین سیاهکلا سرخرود کد 4708
سرخرود
مساحت:
290 متر
0 خواب
0 حمام

1.595 میلیارد

کد: 4708

نقدی

زمین سیاهکلا سرخرود کد 4810
سرخرود
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

1.125 میلیارد

کد: 4810

نقدی

زمین در سرخرود کد ۲۳۹۴
سرخرود
مساحت:
250 متر
خواب
حمام

625 میلیون

کد: 2394

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 2391
سرخرود
مساحت:
6,600 متر
خواب
حمام

9.900 میلیارد

کد: 2391

نقد و اقساط

ویلا مدرن شهرکی سرخرود کد 5511
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
2 حمام

5.500 میلیارد

کد: 5511

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 7487
سرخرود
مساحت:
195,226 متر
خواب
حمام

585.678 میلیارد

کد: 4787

نقد و اقساط

زمین سند دار سرخرود کد ۳۷۴۱
سرخرود
مساحت:
230 متر
خواب
حمام

805 میلیون

کد: 3741

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد 2414
سرخرود
مساحت:
226 متر
3 خواب
1 حمام

4.600 میلیارد

کد: 2414

نقد و اقساط

زمین سرخرود سیاهکلا کد 5331
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
210 متر
0 خواب
0 حمام

1.500 میلیارد

کد: 5331

نقد و اقساط

ویلا سرخرود سیاهکلا کد 4421
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
250 متر
3 خواب
3 حمام

3.500 میلیارد

کد: 4421

نقد و اقساط

زمین سرخرود سیاه‌کلا کد 5055
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
900 متر
0 خواب
0 حمام

1.800 میلیارد

کد: 5055

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 1496
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
420 متر
0 خواب
0 حمام

3.100 میلیارد

کد: 1496

نقد و اقساط

ویلا سرخرود شهرکی کد 1484
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

3 میلیارد

کد: 1484

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0