خرید سیاهکلا محمودآباد

سیاهکلا روبروی شهرک خانه دریا می باشد که در زمینه ساخت و ساز و شهرک سازی در حال پیشرفت و توسعه می باشد . منطقه سیاهکلا برای افرادیکه به دنبال منطقه دنج برای خرید ملک و سرمایه گذاری هستند گزینه عالی می باشد .


خرید زمین محمودآباد در سیاهکلا
محمودآباد
مساحت:
4,000 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 7446

نقد و اقساط

زمین کد 7666
محمودآباد
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

1.500 میلیارد

کد: 7666

نقدی

ویلا محمودآباد سیاهکلا
محمودآباد
مساحت:
300 متر
2 خواب
1 حمام

2.300 میلیارد

کد: 7404

نقدی

ویلا شهرکی سنددار محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
375 متر
3 خواب
2 حمام

3.800 میلیارد

کد: 7216

نقدی

ویلا شهرک کنج محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
357 متر
4 خواب
2 حمام

10 میلیارد

کد: 8069

نقد و اقساط

ویلا تریبلکس سیاهکلا محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
325 متر
3 خواب
2 حمام

8 میلیارد

کد: 7986

نقد و اقساط

خرید ویلا محمودآباد سیاهکلا
محمودآباد
مساحت:
270 متر
3 خواب
2 حمام

6.550 میلیارد

کد: 2897

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 7487
سرخرود
مساحت:
195,226 متر
خواب
حمام

585.678 میلیارد

کد: 4787

نقد و اقساط

زمین محمودآباد سیاهکلا کد 4112
سرخرود
مساحت:
16,200 متر
0 خواب
0 حمام

24.350 میلیارد

کد: 4112

نقدی

خرید ویلا مدرن شهرکی سرخرود
محمودآباد
مساحت:
250 متر
3 خواب
2 حمام

5.500 میلیارد

کد: 5511

نقد و اقساط

فروش زمین سرخرود کد 4964
سرخرود
مساحت:
2,250 متر
0 خواب
0 حمام

4.950 میلیارد

کد: 4964

نقدی

خرید زمین معلم کلا محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
800 متر
0 خواب
0 حمام

7.200 میلیارد

کد: 4592

نقدی

زمین سرخرود کد 4749
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

1.826 میلیارد

کد: 4749

نقدی

زمین سرخرود کد 4768
سرخرود
مساحت:
365 متر
0 خواب
0 حمام

2.008 میلیون

کد: 4768

نقدی

زمین سیاهکلا سرخرود کد 4708
سرخرود
مساحت:
290 متر
0 خواب
0 حمام

1.595 میلیارد

کد: 4708

نقدی

زمین سیاهکلا سرخرود کد 4809
سرخرود
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

1.125 میلیارد

کد: 4809

نقدی

زمین محمودآباد سیاهکلا
محمودآباد
مساحت:
290 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: 4808

نقدی

خرید زمین سیاهکلا محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
1,900 متر
0 خواب
0 حمام

9.500 میلیارد

کد: 5499

نقد و اقساط

خرید ویلا سیاهکلا محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
200 متر
2 خواب
1 حمام

5.500 میلیارد

کد: 7215

نقد و اقساط

زمین سیاهکلا محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
252 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 5643

نقد و اقساط

زمین سرخرود زرداب 4474
سرخرود
مساحت:
3,000 متر
0 خواب
0 حمام

4.800 میلیارد

کد: 4474

نقد و اقساط

خرید زمین مزروعی محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
10,000,000 متر
0 خواب
0 حمام

15.050 میلیارد

کد: 4081

نقدی

خرید ویلا باغ محمودآباد سیاهکلا
محمودآباد
مساحت:
425 متر
2 خواب
1 حمام

4.500 میلیارد

کد: 5638

نقد و اقساط

خرید پمپ بنزین با مجوز سرخرود
محمودآباد
مساحت:
5,800 متر
0 خواب
0 حمام

23 میلیارد

کد: 4713

نقد و اقساط

فروش زمین محمودآباد سیاهکلا
محمودآباد
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

2.800 میلیارد

کد: 3325

نقدی

خرید ویلا سنددار در محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
440 متر
4 خواب
2 حمام

10 میلیارد

کد: 1116

نقدی

فروش زمین‌‌ در سرخرود  کد 2393
سرخرود
مساحت:
205 متر
0 خواب
0 حمام

850 میلیون

کد: 2383

نقد و اقساط

خرید ویلا محمودآباد در سیاهکلا
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
250 متر
3 خواب
3 حمام

3.500 میلیارد

کد: 4421

نقد و اقساط

زمین سرخرود سیاه‌کلا کد 5055
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
900 متر
0 خواب
0 حمام

1.800 میلیارد

کد: 5055

نقد و اقساط

خرید زمین محمودآباد سیاهکلا
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
164 متر
0 خواب
0 حمام

825 میلیون

کد: 5124

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0