خرید آمل سرخرود

مسیر آمل به سرخرود یکی از مناطق مناسب برای شهرک سازی و ویلا سازی می باشد تمام روستاهایی که د این منطقه قرار دارد ویلاسازی های زیادی در این منطقه انجام شده است .و افراد زیادی در منطقه به خرید زمین و ساخت و ساز در این منطقه پرداخته اند .


زمین سرخرود معلم کلا  کد 4415
سرخرود
مساحت:
380 متر
0 خواب
0 حمام

2.300 میلیارد

کد: 4415

نقد و اقساط

ویلا کد4714
سرخرود
مساحت:
125 متر
2 خواب
1 حمام

2.150 میلیارد

کد: 4714

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد 7453
سرخرود
مساحت:
300 متر
3 خواب
3 حمام

6.200 میلیارد

کد: 7453

نقدی

ویلا سرخرود شهرک  گلایل کد 4480
سرخرود
مساحت:
125 متر
2 خواب
1 حمام

3 میلیارد

کد: 4480

نقد و اقساط

ویلا سرخرود فرامده کد 5525
سرخرود
مساحت:
205 متر
2 خواب
2 حمام

2.200 میلیارد

کد: 5525

نقد و اقساط

زمین کشاورزی سرخرود کد 4181
سرخرود
مساحت:
17,000 متر
0 خواب
0 حمام

10.250 میلیارد

کد: 4181

نقد و اقساط

زمین سرخرود احمدآباد کلیچ کد 7368
سرخرود
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

1.100 میلیارد

کد: 7368

نقدی

زمین سرخرود کد 7269
سرخرود
مساحت:
6,000 متر
0 خواب
0 حمام

18 میلیارد

کد: 7269

نقد و اقساط

زمین سرخرود میرده
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

1.300 میلیارد

کد: 7656

نقدی

زمین تجاری سرخرود کد 1717
سرخرود
مساحت:
2,050 متر
0 خواب
0 حمام

24.700 میلیارد

کد: 1717

نقدی

زمین سرخرود عبدالله آباد کد 4444
سرخرود
مساحت:
205 متر
0 خواب
0 حمام

800 میلیون

کد: 4444

نقدی

زمین ابوالحسن آباد سرخرود  کد 2032
سرخرود
مساحت:
226 متر
0 خواب
0 حمام

1.300 میلیارد

کد: 2032

نقدی

زمین در سرخرود کد 5446
سرخرود
مساحت:
520 متر
0 خواب
0 حمام

2.650 میلیارد

کد: 5446

نقد و اقساط

زمین سرخرود افراسرا کد4100
سرخرود
مساحت:
490 متر
0 خواب
0 حمام

1.960 میلیارد

کد: 4100

نقدی

زمین سرخرود زرداب کد4161
سرخرود
مساحت:
194 متر
0 خواب
0 حمام

873 میلیون

کد: 4161

نقدی

سوله جاده آمل سرخرود کد 7547
سرخرود
مساحت:
6,800 متر
1 خواب
1 حمام

9 میلیارد

کد: 7547

نقدی

زمین سرخرودکد 2242
سرخرود
مساحت:
700 متر
0 خواب
0 حمام

2.100 میلیارد

کد: 2242

نقدی

زمین سرخرود کد 4764
سرخرود
مساحت:
270 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: 4764

نقدی

زمین سرخرودکد 1118
سرخرود
مساحت:
900 متر
0 خواب
0 حمام

3.150 میلیارد

کد: 1118

نقدی

آپارتمان سرخرودکد2157
سرخرود
مساحت:
550 متر
2 خواب
1 حمام

2 میلیارد

کد: 2157

نقدی

زمین سرخرودکد2144
سرخرود
مساحت:
215 متر
0 خواب
0 حمام

645 میلیون

کد: 2144

نقدی

زمین سرخرود کد 7544
سرخرود
مساحت:
418 متر
0 خواب
0 حمام

1.546 میلیارد

کد: 7544

نقدی

زمین سرخرود کد 4641
سرخرود
مساحت:
480 متر
0 خواب
0 حمام

1.056 میلیارد

کد: 4641

نقدی

زمین سرخرود ابولحسن آباد کد 7512
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

814 میلیون

کد: 7512

نقدی

زمین سرخرود ابولحسن آباد کد 7520
سرخرود
مساحت:
2,500 متر
0 خواب
0 حمام

7.500 میلیارد

کد: 7520

نقدی

زمین سرخرود کد 1980
سرخرود
مساحت:
5,500 متر
0 خواب
0 حمام

13.750 میلیارد

کد: 1980

نقدی

زمین سرخرود کد 1696
سرخرود
مساحت:
1,000 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 1696

نقدی

زمین سرخرود کد 5010
سرخرود
مساحت:
8,150 متر
0 خواب
0 حمام

20.375 میلیارد

کد: 5010

نقدی

زمین شهرکی سرخرود کد 3171
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.600 میلیارد

کد: 3171

نقدی

زمین ابوالحسن آباد سرخرود کد 7459
سرخرود
مساحت:
270 متر
0 خواب
0 حمام

1.215 میلیارد

کد: 7459

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0