خرید آمل سرخرود

مسیر آمل به سرخرود یکی از مناطق مناسب برای شهرک سازی و ویلا سازی می باشد تمام روستاهایی که د این منطقه قرار دارد ویلاسازی های زیادی در این منطقه انجام شده است .و افراد زیادی در منطقه به خرید زمین و ساخت و ساز در این منطقه پرداخته اند .


زمین سرخرود ابوالحسن آباد کد 7519
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

800 میلیون

کد: 7519

نقدی

زمین سرخرود‌ کد 2240
سرخرود
مساحت:
256 متر
0 خواب
0 حمام

768 میلیون

کد: 2240

نقدی

زمین در سرخرود کد 4640
سرخرود
مساحت:
2,000 متر
0 خواب
0 حمام

4 میلیارد

کد: 4640

نقدی

زمین سرخرود ابوالحسن آباد کد 7511
سرخرود
مساحت:
335 متر
0 خواب
0 حمام

1.240 میلیارد

کد: 7511

نقدی

زمین سرخرود ابوالحسن آبادکد7536
سرخرود
مساحت:
144 متر
0 خواب
0 حمام

700 میلیون

کد: 7536

نقدی

زمین سرخرود ابولحسن آباد کد7534
سرخرود
مساحت:
144 متر
0 خواب
0 حمام

700 میلیون

کد: 7534

نقدی

زمین سرخرودکد2139
سرخرود
مساحت:
340 متر
0 خواب
0 حمام

1.020 میلیارد

کد: 2139

نقدی

زمین سرخرود کد1111
سرخرود
مساحت:
470 متر
0 خواب
0 حمام

940 میلیون

کد: 1111

نقدی

زمین سرخرود افراسرا کد4913
سرخرود
مساحت:
970 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 4913

نقدی

ویلا سرخرود کد 7453
سرخرود
مساحت:
300 متر
3 خواب
3 حمام

6.200 میلیارد

کد: 7453

نقدی

ویلا سرخرود شهرک  گلایل کد 4480
سرخرود
مساحت:
125 متر
2 خواب
1 حمام

3 میلیارد

کد: 4480

نقد و اقساط

ویلا سرخرود فرامده کد 5525
سرخرود
مساحت:
205 متر
2 خواب
2 حمام

2.200 میلیارد

کد: 5525

نقد و اقساط

زمین سرخرود معلم کلا  کد 4415
سرخرود
مساحت:
380 متر
0 خواب
0 حمام

2.300 میلیارد

کد: 4415

نقد و اقساط

زمین کشاورزی سرخرود کد 4181
سرخرود
مساحت:
17,000 متر
0 خواب
0 حمام

10.250 میلیارد

کد: 4181

نقد و اقساط

زمین سرخرود احمدآباد کلیچ کد 7368
سرخرود
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

1.100 میلیارد

کد: 7368

نقدی

زمین سرخرود کد 7269
سرخرود
مساحت:
6,000 متر
0 خواب
0 حمام

18 میلیارد

کد: 7269

نقد و اقساط

زمین سرخرود میرده
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

1.300 میلیارد

کد: 7656

نقدی

زمین تجاری سرخرود کد 1717
سرخرود
مساحت:
2,050 متر
0 خواب
0 حمام

24.700 میلیارد

کد: 1717

نقدی

زمین سرخرود عبدالله آباد کد 4444
سرخرود
مساحت:
205 متر
0 خواب
0 حمام

800 میلیون

کد: 4444

نقدی

زمین ابوالحسن آباد سرخرود  کد 2032
سرخرود
مساحت:
226 متر
0 خواب
0 حمام

1.300 میلیارد

کد: 2032

نقدی

زمین در سرخرود کد 5446
سرخرود
مساحت:
520 متر
0 خواب
0 حمام

2.650 میلیارد

کد: 5446

نقد و اقساط

زمین سرخرود افراسرا کد4100
سرخرود
مساحت:
490 متر
0 خواب
0 حمام

1.960 میلیارد

کد: 4100

نقدی

زمین سرخرود زرداب کد4161
سرخرود
مساحت:
194 متر
0 خواب
0 حمام

873 میلیون

کد: 4161

نقدی

سوله جاده آمل سرخرود کد 7547
سرخرود
مساحت:
6,800 متر
1 خواب
1 حمام

9 میلیارد

کد: 7547

نقدی

زمین سرخرودکد 2242
سرخرود
مساحت:
700 متر
0 خواب
0 حمام

2.100 میلیارد

کد: 2242

نقدی

زمین سرخرود کد 4764
سرخرود
مساحت:
270 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: 4764

نقدی

زمین سرخرودکد 1118
سرخرود
مساحت:
900 متر
0 خواب
0 حمام

3.150 میلیارد

کد: 1118

نقدی

آپارتمان سرخرودکد2157
سرخرود
مساحت:
550 متر
2 خواب
1 حمام

2 میلیارد

کد: 2157

نقدی

زمین سرخرودکد2144
سرخرود
مساحت:
215 متر
0 خواب
0 حمام

645 میلیون

کد: 2144

نقدی

زمین سرخرود کد 7544
سرخرود
مساحت:
418 متر
0 خواب
0 حمام

1.546 میلیارد

کد: 7544

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0