خرید ساحلی

ویلاهای ساحلی در کنار آپارتمان های ساحلی و زمین های همجوار با قیمت مناسب و سند تک برگ بسیار نردیک به ساحل و بعضا دید به دریا را دارند


آپارتمان کد 7325
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
3 خواب
2 حمام

14.500 میلیارد

کد: 7325

نقدی

بهترین زمین ساحلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
1,700 متر
0 خواب
0 حمام

120 میلیارد

کد: 7732

نقدی

زمین کد 7678
سرخرود
مساحت:
1,700 متر
0 خواب
0 حمام

110.500 میلیارد

کد: 7678

نقدی

ویلا 7651
سرخرود
مساحت:
400 متر
4 خواب
4 حمام

14.500 میلیارد

کد: 7651

نقدی

زمین کد 7661
محمودآباد
مساحت:
830 متر
0 خواب
0 حمام

29 میلیارد

کد: 7661

نقدی

ویلا استخردار فریدونکنار کد 7454
فریدونکنار
مساحت:
350 متر
2 خواب
2 حمام

2.500 میلیارد

کد: 7454

نقدی

آپارتمان کد 7654
فریدونکنار
مساحت:
85 متر
2 خواب
2 حمام

1.500 میلیارد

کد: 7654

نقدی

آپارتمان سرخرود کد  3882
سرخرود
مساحت:
115 متر
2 خواب
2 حمام

4.400 میلیارد

کد: 3882

نقد و اقساط

آپارتمان کد 7082
سرخرود
مساحت:
150 متر
2 خواب
3 حمام

5.450 میلیارد

کد: 7082

نقد و اقساط

ویلا  کد 236
سرخرود
مساحت:
160 متر
2 خواب
2 حمام

3.750 میلیارد

کد: 236

نقدی

ویلا کد 2485
سرخرود
مساحت:
210 متر
3 خواب
2 حمام

6.100 میلیارد

کد: 2485

نقد و اقساط

ویلا کد 5211
سرخرود
مساحت:
96 متر
3 خواب
1 حمام

4.350 میلیارد

کد: 5211

نقد و اقساط

آپارتمان کد 603
سرخرود
مساحت:
168 متر
3 خواب
3 حمام

4 میلیارد

کد: 603

نقد و اقساط

آپارتمان کد7747
سرخرود
مساحت:
1,000 متر
2 خواب
2 حمام

6 میلیارد

کد: 7747

نقدی

آپارتمان کد 7755
سرخرود
مساحت:
1,000 متر
3 خواب
2 حمام

14 میلیارد

کد: 7755

نقدی

آپارتمان کد 1648
سرخرود
مساحت:
115 متر
2 خواب
2 حمام

4.700 میلیارد

کد: 16488

نقدی

آپارتمان  کد 7498
سرخرود
مساحت:
120 متر
2 خواب
1 حمام

7.300 میلیارد

کد: 7498

نقدی

آپارتمان کدR330
سرخرود
ویژه
مساحت:
3,400 متر
3 خواب
2 حمام

توافقی

کد: R330

نقد و اقساط

آپارتمان کد 7751
سرخرود
مساحت:
700 متر
2 خواب
2 حمام

5.200 میلیارد

کد: 7751

نقدی

آپارتمان کد r316
سرخرود
ویژه
مساحت:
460 متر
3 خواب
2 حمام

30 میلیارد

کد: R316

نقد و اقساط

ویلا کد 7750
سرخرود
مساحت:
300 متر
3 خواب
1 حمام

5 میلیارد

کد: 7750

نقدی

زمین کد 7749
محمودآباد
مساحت:
115 متر
0 خواب
0 حمام

1.650 میلیارد

کد: 7749

نقدی

آپارتمان کد 7743
سرخرود
مساحت:
300 متر
2 خواب
1 حمام

2.600 میلیارد

کد: 7743

نقدی

آپارتمان ساحلی بلواردریا سرخرود
سرخرود
مساحت:
125 متر
2 خواب
2 حمام

5.750 میلیارد

کد: 7574

نقدی

آپارتمان پلاک اول محمودآباد کد 3965
محمودآباد
مساحت:
135 متر
2 خواب
2 حمام

6.100 میلیارد

کد: 3965

نقد و اقساط

آپارتمان کد 7636
سرخرود
مساحت:
700 متر
2 خواب
2 حمام

5.400 میلیارد

کد: 7636

نقدی

ویلا کد 5731
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

8.100 میلیارد

کد: 5731

نقد و اقساط

آپارتمان 7745
سرخرود
مساحت:
83 متر
2 خواب
1 حمام

3 میلیارد

کد: 7745

نقدی

زمین کد 5663
سرخرود
مساحت:
230 متر
0 خواب
0 حمام

3.500 میلیارد

کد: 5663

نقدی

آپارتمان  کد 3989
سرخرود
مساحت:
80 متر
1 خواب
1 حمام

توافقی

کد: 3989

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0