خرید ساحلی

ویلاهای ساحلی در کنار آپارتمان های ساحلی و زمین های همجوار با قیمت مناسب و سند تک برگ بسیار نزدیک به ساحل و به معمولا دید به دریا دارند یا فاصله حداقل 5 دقیقه ای تا دریا دارند.


خریدآپارتمان90متری ساحلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
90 متر
2 خواب
1 حمام

4 میلیارد

کد: 7702

نقدی

واحد مبله 87متری سرخرود
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
2 خواب
1 حمام

6.600 میلیارد

کد: 8138

نقد و اقساط

آپارتمان ساحلی سرخرود برج ققنوس
سرخرود
مساحت:
185 متر
2 خواب
2 حمام

9 میلیارد

کد: 1860

نقدی

خرید آپارتمان در سرخرود
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
2 خواب
1 حمام

6.200 میلیارد

کد: 5627

نقد و اقساط

پیش فروش واحدهای آپارتمان
سرخرود
مساحت:
200 متر
2 خواب
2 حمام

4.150 میلیارد

کد: 8130

نقدی

یک واحد آپارتمان خط دریا
سرخرود
مساحت:
300 متر
2 خواب
1 حمام

11.800 میلیارد

کد: 8137

نقدی

خرید واحد 135متری خط دریا
سرخرود
مساحت:
135 متر
3 خواب
2 حمام

5.700 میلیارد

کد: 8114

نقدی

خرید آپارتمان سرخرود ساحلی بلواردریا
سرخرود
مساحت:
115 متر
2 خواب
2 حمام

7 میلیارد

کد: 1648

نقدی

آپارتمان محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
82 متر
2 خواب
1 حمام

4.250 میلیارد

کد: 3512

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود خط‌دریا
سرخرود
مساحت:
115 متر
2 خواب
2 حمام

6.400 میلیارد

کد: 1438

نقدی

خرید آپارتمان نقلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
140 متر
2 خواب
1 حمام

12.600 میلیارد

کد: 2675

نقدی

آپارتمان دید به دریا سرخرود خط دریا
سرخرود
مساحت:
160 متر
3 خواب
2 حمام

6.450 میلیارد

کد: 4633

نقد و اقساط

خرید آپارتمان سرخرود 120متری بلوار دریا
سرخرود
مساحت:
120 متر
2 خواب
2 حمام

10.250 میلیارد

کد: 2072

نقد و اقساط

فروش واحد 140متری نوساز سرخرود
سرخرود
مساحت:
350 متر
2 خواب
2 حمام

12.700 میلیارد

کد: 8125

نقدی

پنت هاوس 400 متری ساحلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
500 متر
4 خواب
3 حمام

44 میلیارد

کد: 8144

نقدی

فروش آپارتمان 90 متری سرخرود
سرخرود
مساحت:
200 متر
2 خواب
2 حمام

3.600 میلیارد

کد: 7829

نقدی

فروش آپارتمان مبله ساحلی در سرخرود
سرخرود
مساحت:
143 متر
3 خواب
3 حمام

10 میلیارد

کد: 5639

نقد و اقساط

آپارتمان ساحلی
سرخرود
مساحت:
700 متر
2 خواب
1 حمام

4.500 میلیارد

کد: 8136

نقد و اقساط

فروش واحد آپارتمان خط دریا
سرخرود
مساحت:
220 متر
3 خواب
2 حمام

15.700 میلیارد

کد: 8134

نقدی

فروش واحد 100متری خط دریا
سرخرود
مساحت:
500 متر
2 خواب
2 حمام

3.700 میلیارد

کد: 8123

نقد و اقساط

فروش واحد 85 متری ساحلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
200 متر
2 خواب
2 حمام

4.500 میلیارد

کد: 8146

نقدی

خرید آپارتمان 185متری سرخرود
سرخرود
مساحت:
2,000 متر
3 خواب
2 حمام

20 میلیارد

کد: 4290

نقد و اقساط

آپارتمان پیش فروش سرخرود خط دریا
سرخرود
مساحت:
700 متر
2 خواب
1 حمام

5 میلیارد

کد: 7499

نقدی

خرید آپارتمان ساحلی سرخرودبلوار دریا
سرخرود
مساحت:
118 متر
2 خواب
1 حمام

4.200 میلیارد

کد: 4609

نقد و اقساط

پیش فروش آپارتمان 130متری ساحلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
150 متر
2 خواب
2 حمام

3.500 میلیارد

کد: 8153

نقد و اقساط

خرید آپارتمان 131متری ساحلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
2,000 متر
2 خواب
1 حمام

6.600 میلیارد

کد: 3892

نقد و اقساط

فروش واحد100 متری ساحلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
400 متر
2 خواب
1 حمام

8 میلیارد

کد: 8152

نقدی

پیش فروش آپارتمان 180متری ساحلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
200 متر
2 خواب
1 حمام

5 میلیارد

کد: 8151

نقد و اقساط

آپارتمان ساحلی 125متری بلواردریا سرخرود
سرخرود
مساحت:
125 متر
2 خواب
2 حمام

13.850 میلیارد

کد: 7574

نقدی

خرید واحد آپارتمان شهرکی سرخرود
سرخرود
مساحت:
500 متر
3 خواب
3 حمام

7.400 میلیارد

کد: 8112

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0