خرید ساحلی

ویلاهای ساحلی در کنار آپارتمان های ساحلی و زمین های همجوار با قیمت مناسب و سند تک برگ بسیار نردیک به ساحل و بعضا دید به دریا را دارند


زمین احمد اباد سرخرود کد7617
سرخرود
مساحت:
387 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 7618

نقدی

زمین احمد اباد سرخرود 7617
سرخرود
مساحت:
202 متر
0 خواب
0 حمام

1 میلیارد

کد: 7617

نقدی

زمین احمد اباد سرخرود کد 7616
سرخرود
مساحت:
228 متر
0 خواب
0 حمام

2.280 میلیارد

کد: 7616

نقدی

آپارتمان در سرخرود خط دریا کد 5627
سرخرود
مساحت:
116 متر
2 خواب
1 حمام

3.150 میلیارد

کد: 5627

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد ۵۵۲۰
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
74 متر
2 خواب
1 حمام

1.450 میلیارد

کد: 5520

نقدی

زمین ساحلی سرخرود عزت آباد کد 7508
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.200 میلیارد

کد: 7508

نقدی

ویلا سرخرود عزت آباد کد7611
سرخرود
مساحت:
150 متر
3 خواب
1 حمام

2.800 میلیارد

کد: 7611

نقدی

زمین سرخرود خط دریا کد 4050
سرخرود
مساحت:
550 متر
0 خواب
0 حمام

13.800 میلیارد

کد: 4050

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد7612
سرخرود
مساحت:
194 متر
0 خواب
0 حمام

3.122 میلیارد

کد: 7612

نقدی

ویلا دریاکنار کد 2358
بابلسر
مساحت:
290 متر
3 خواب
5 حمام

توافقی

کد: 2358

نقدی

زمین سرخرود درویش آباد کد 7563
سرخرود
مساحت:
107 متر
0 خواب
0 حمام

1.284 میلیارد

کد: 7563

نقدی

آپارتمان پرنیان خزر سرخرود کد 7219
سرخرود
مساحت:
72 متر
2 خواب
2 حمام

توافقی

کد: 7219

نقد و اقساط

ویلا باغ سرخرود کد 7316
سرخرود
مساحت:
454 متر
2 خواب
2 حمام

5.600 میلیارد

کد: 7316

نقد و اقساط

ویلا در سرخرود خط دریا کد 7074
سرخرود
مساحت:
425 متر
3 خواب
3 حمام

10 میلیارد

کد: 7074

نقد و اقساط

زمین ساحلی در سرخرود کد 7045
سرخرود
مساحت:
157 متر
0 خواب
0 حمام

1.600 میلیارد

کد: 7045

نقدی

ویلا ساحلی سرخرود کد 5400
سرخرود
مساحت:
170 متر
3 خواب
2 حمام

3 میلیارد

کد: 5400

نقد و اقساط

زمین سرخرود درویش آباد کد 7562
سرخرود
مساحت:
151 متر
0 خواب
0 حمام

1.812 میلیارد

کد: 7562

نقدی

آپارتمان ساحلی محمودآباد کد 3854
محمودآباد
مساحت:
120 متر
2 خواب
1 حمام

3.150 میلیارد

کد: 3854

نقدی

ویلا ساحلی در سرخرود کد 7076
سرخرود
مساحت:
190 متر
3 خواب
3 حمام

3.700 میلیارد

کد: 7076

نقدی

زمین ساحلی سرخرود کد 4528
سرخرود
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

2.100 میلیارد

کد: 4528

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 5726
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

2.500 میلیارد

کد: 5726

نقدی

ویلا سرخرود درویش آباد کد 2738
سرخرود
مساحت:
270 متر
4 خواب
1 حمام

11 میلیارد

کد: 2738

نقدی

آپارتمان خط دریا سرخرود کد 5641
سرخرود
مساحت:
140 متر
2 خواب
2 حمام

5.350 میلیارد

کد: 5641

نقد و اقساط

زمین سرخرود درویش آباد کد 5464
سرخرود
مساحت:
2,315 متر
0 خواب
0 حمام

92.600 میلیارد

کد: 5464

نقد و اقساط

پنت هاوس خط دریا سرخرود کد 5404
سرخرود
مساحت:
160 متر
2 خواب
2 حمام

5.550 میلیارد

کد: 5404

نقد و اقساط

زمین درویش آباد سرخرود کد 7241
سرخرود
مساحت:
231 متر
0 خواب
0 حمام

3.500 میلیارد

کد: 7241

نقدی

زمین ساحلی درویش آباد سرخرود 3460
سرخرود
مساحت:
211 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 3460

نقد و اقساط

زمین سرخرود خط دریا کد 5363
سرخرود
مساحت:
151 متر
0 خواب
0 حمام

4.550 میلیارد

کد: 5363

نقد و اقساط

زمین ساحلی سرخرود کد 5285
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2.850 میلیارد

کد: 5285

اقساط بلندمدت

زمین خط دریا سرخرود کد 5366
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
320 متر
0 خواب
0 حمام

8 میلیارد

کد: 5366

نقد و اقساط

قرعه کشی
پشتیبانی آنلاین 0