خرید ساحلی

ویلاهای ساحلی در کنار آپارتمان های ساحلی و زمین های همجوار با قیمت مناسب و سند تک برگ بسیار نردیک به ساحل و بعضا دید به دریا را دارند


پیش فروش برج ساحلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
2 خواب
3 حمام

توافقی

کد: 7832

پیش پرداخت

خرید زمین ساحلی در سرخرود
سرخرود
مساحت:
1,700 متر
0 خواب
0 حمام

120 میلیارد

کد: 7732

نقدی

خرید زمین شهرک خانه دریا کد 7661
محمودآباد
مساحت:
830 متر
0 خواب
0 حمام

29 میلیارد

کد: 7661

نقدی

خرید زمین در سرخرود کد 7678
سرخرود
مساحت:
1,700 متر
0 خواب
0 حمام

110.500 میلیارد

کد: 7678

نقدی

خرید آپارتمان سرخرود کد 7325
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
3 خواب
2 حمام

14.500 میلیارد

کد: 7325

نقدی

خرید ویلا در محمودآباد کد7651
محمودآباد
مساحت:
400 متر
4 خواب
4 حمام

16 میلیارد

کد: 7651

نقدی

فروش ویلا دوبلکس در سرخرود
سرخرود
مساحت:
128 متر
4 خواب
2 حمام

8.500 میلیارد

کد: 5245

نقد و اقساط

خرید ویلا سرخرودبلوار دریا
سرخرود
مساحت:
380 متر
3 خواب
1 حمام

6.800 میلیارد

کد: 7643

نقدی

فروش ویلا شهرکی خط دریا
سرخرود
مساحت:
561 متر
3 خواب
2 حمام

35 میلیارد

کد: 3032

نقد و اقساط

ویلا خط دریا شهرکی سرخرود
سرخرود
مساحت:
225 متر
2 خواب
1 حمام

10 میلیارد

کد: 2198

نقد و اقساط

خرید ویلا در خط دریا سرخرود
سرخرود
مساحت:
360 متر
4 خواب
2 حمام

15 میلیارد

کد: 5240

نقد و اقساط

ویلا سرخرود خط دریا کد 4469
سرخرود
مساحت:
200 متر
4 خواب
5 حمام

20 میلیارد

کد: 4469

نقد و اقساط

ویلا بلوار دریا سرخرود کد 7568
سرخرود
مساحت:
187 متر
2 خواب
2 حمام

20 میلیارد

کد: 7568

نقدی

ویلا باغ سرخرود چاکسر
سرخرود
مساحت:
2,200 متر
2 خواب
1 حمام

50.650 میلیارد

کد: 5186

نقد و اقساط

خرید زمین خط ساحلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
2,600 متر
0 خواب
0 حمام

30 میلیارد

کد: 7763

پیش پرداخت

ویلا ساحلی سرخرود کد 5187
سرخرود
مساحت:
590 متر
3 خواب
2 حمام

17.700 میلیارد

کد: 5187

نقد و اقساط

خرید زمین سرخرود درویش آباد
سرخرود
مساحت:
975 متر
0 خواب
0 حمام

35 میلیارد

کد: 7328

نقد و اقساط

زمین سرخرود چاکسر کد 7602
سرخرود
مساحت:
266 متر
0 خواب
0 حمام

15 میلیارد

کد: 7602

نقدی

خرید ویلا سرخرود شهرک باران
سرخرود
مساحت:
150 متر
3 خواب
2 حمام

8.100 میلیارد

کد: 7813

نقدی

واحد 75 متری ساحلی در چاکسر
سرخرود
مساحت:
500 متر
2 خواب
1 حمام

2.500 میلیارد

کد: 7789

نقدی

ویلا سرخرود  چاکسر کد 5524
سرخرود
مساحت:
440 متر
4 خواب
4 حمام

17 میلیارد

کد: 5524

نقد و اقساط

ویلا ساحلی سرخرود کد 1273
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

9 میلیارد

کد: 1273

نقد و اقساط

ویلا در سرخرود درویش آباد
سرخرود
مساحت:
400 متر
4 خواب
2 حمام

17 میلیارد

کد: 5752

نقد و اقساط

خرید ویلا در شهر ساحلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

9 میلیارد

کد: 7737

نقدی

ویلا درویش آباد در سرخرود
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

22 میلیارد

کد: 7214

نقد و اقساط

ویلا سرخرود درویش آباد کد 4837
سرخرود
مساحت:
150 متر
3 خواب
3 حمام

8.500 میلیارد

کد: 4837

نقد و اقساط

فروش ویلا در درویش آباد سرخرود
سرخرود
مساحت:
200 متر
2 خواب
1 حمام

7.500 میلیارد

کد: 4824

نقد و اقساط

فروش ویلا دوبلکس درویش آباد سرخرود
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
2 حمام

10 میلیارد

کد: 2989

نقد و اقساط

خرید ویلا سرخرود در درویش آباد
سرخرود
مساحت:
270 متر
4 خواب
1 حمام

18.500 میلیارد

کد: 2738

نقدی

خرید ویلا درویش آباد سرخرود
سرخرود
مساحت:
500 متر
3 خواب
3 حمام

30 میلیارد

کد: 7484

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0