خرید احمدآباد محمودآباد

احمد آباد در ضلع شرقی خانه دریا قرار دارد و دارای ویلاهای متفاوت از نظر قیمتی و در متراژ های متنوع می باشد و دارای نگهبانی 24 ساعته برای امنیت شهرک می باشد شهرک احمد آباد یکی از شهرک هایی می باشد که از نظر موقعیت و لوکیشن شرایط مناسبی دارد و یک منطقه مناسب برای سرمایه گذاری در زمینه ملک می باشد .


زمین احمد اباد سرخرود کد7617
سرخرود
مساحت:
387 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 7618

نقدی

زمین احمد اباد سرخرود 7617
سرخرود
مساحت:
202 متر
0 خواب
0 حمام

1 میلیارد

کد: 7617

نقدی

زمین احمد اباد سرخرود کد 7616
سرخرود
مساحت:
228 متر
0 خواب
0 حمام

2.280 میلیارد

کد: 7616

نقدی

زمین ساحلی در سرخرود کد ۷۲۱۸
سرخرود
مساحت:
400 متر
خواب
حمام

3 میلیارد

کد: 7218

نقدی

ویلا 7651
سرخرود
مساحت:
400 متر
4 خواب
4 حمام

14.500 میلیارد

کد: 7651

نقدی

زمین سرخرود احمدآباد کد 7318
سرخرود
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 7318

نقدی

زمین محمودآباد احمدآباد کد 2729
سرخرود
مساحت:
568 متر
0 خواب
0 حمام

10.300 میلیارد

کد: 2927

نقدی

زمین سرخرود احمد آباد کد 4784
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.300 میلیارد

کد: 4784

نقدی

زمین سرخرود احمدآباد  4785
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.200 میلیارد

کد: 4785

نقدی

ویلا باغ سرخرود کد 7316
سرخرود
مساحت:
454 متر
2 خواب
2 حمام

5.600 میلیارد

کد: 7316

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 4537
سرخرود
مساحت:
387 متر
0 خواب
0 حمام

2.200 میلیارد

کد: 4537

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 5225
سرخرود
مساحت:
231 متر
0 خواب
0 حمام

2.200 میلیارد

کد: 5225

نقدی

زمین ساحلی در سرخرود کد ۷۰۰۵
سرخرود
مساحت:
267 متر
خواب
حمام

2.400 میلیارد

کد: 7005

نقد و اقساط

زمین احمدآباد سرخرود کد 7522
سرخرود
مساحت:
151 متر
0 خواب
0 حمام

1.400 میلیارد

کد: 7522

نقدی

زمین سرخرود احمدآباد کد 7521
سرخرود
مساحت:
153 متر
0 خواب
0 حمام

1.300 میلیارد

کد: 7521

نقدی

زمین ساحلی سرخرود کد 5234
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

1.760 میلیارد

کد: 5234

نقدی

فروش زمین ساحلی سرخرود کد 396
سرخرود
مساحت:
188 متر
خواب
حمام

1.400 میلیارد

کد: 396

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0