ویلا شمال


خرید ویلا باغ دابودشت
آمل
مساحت:
475 متر
2 خواب
1 حمام

3.200 میلیارد

کد: 7966

نقدی

خرید ویلا زردآب سرخرود
سرخرود
مساحت:
275 متر
3 خواب
1 حمام

5.100 میلیارد

کد: 7964

نقدی

خرید ویلا نوساز حربده محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
180 متر
2 خواب
1 حمام

4.500 میلیارد

کد: 7962

نقدی

فروش ویلا بلوار دریا سرخرود
سرخرود
مساحت:
280 متر
3 خواب
1 حمام

8.600 میلیارد

کد: 7960

نقدی

خرید ویلا بلوار دریا سرخرود
سرخرود
مساحت:
230 متر
4 خواب
1 حمام

9.300 میلیارد

کد: 7956

نقدی

خرید ویلا شهرک فرزادشهر
فریدونکنار
مساحت:
360 متر
3 خواب
2 حمام

12.500 میلیارد

کد: 7955

نقدی

خرید ویلا استخردار افراتخت
محمودآباد
مساحت:
260 متر
3 خواب
2 حمام

5.600 میلیارد

کد: 7954

نقدی

خرید ویلا افراتخت
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

4.100 میلیارد

کد: 7952

نقدی

خرید ویلا محمودآباد متوریج
محمودآباد
مساحت:
240 متر
3 خواب
2 حمام

7.200 میلیارد

کد: 7949

نقدی

خرید ویلا استخردار محمودآباد دریاسر
محمودآباد
مساحت:
163 متر
3 خواب
2 حمام

6.200 میلیارد

کد: 7948

نقدی

فروش ویلا قدیمی محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
370 متر
2 خواب
1 حمام

5.700 میلیارد

کد: 7945

نقدی

خرید ویلا شهرکی ملاکلا
محمودآباد
مساحت:
220 متر
3 خواب
2 حمام

6 میلیارد

کد: 7943

نقد و اقساط

خرید ویلا جنگلی محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
210 متر
4 خواب
3 حمام

5.700 میلیارد

کد: 7942

نقد و اقساط

خرید زمین شهرکی ابوالحسن آباد
محمودآباد
مساحت:
120 متر
3 خواب
2 حمام

2.500 میلیارد

کد: 7940

نقدی

خرید ویلا استخردار درویش آباد
سرخرود
مساحت:
260 متر
4 خواب
5 حمام

18 میلیارد

کد: 7938

نقدی

خرید ویلا خط دریا
سرخرود
مساحت:
110 متر
3 خواب
3 حمام

22.500 میلیارد

کد: 7937

نقدی

خرید ویلا شهرک مانیسا
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

6.500 میلیارد

کد: 7933

نقدی

خرید ویلا در عزت آباد
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
4 حمام

10.100 میلیارد

کد: 7932

نقدی

خرید ویلا دوبلکس حربده
محمودآباد
مساحت:
280 متر
3 خواب
2 حمام

83 میلیون

کد: 7927

نقدی

خرید ویلا شهرکی بیشه کلا
محمودآباد
مساحت:
300 متر
2 خواب
1 حمام

5.100 میلیارد

کد: 7926

نقدی

خرید ویلا شهرک رادمان
محمودآباد
مساحت:
300 متر
2 خواب
1 حمام

5.100 میلیارد

کد: 7925

نقدی

خرید ویلا علمده شرقی
محمودآباد
مساحت:
150 متر
2 خواب
1 حمام

8.500 میلیارد

کد: 7923

نقد و اقساط

خرید ویلا حاجی کلا
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

8.200 میلیارد

کد: 7921

نقدی

خرید ویلا زرداب سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
185 متر
2 خواب
1 حمام

3.300 میلیارد

کد: 7918

نقدی

خرید ویلا شهرک فردا 5
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
150 متر
3 خواب
1 حمام

7 میلیارد

کد: 7912

نقدی

خرید ویلا حاجی کلا شهرک دارا
سرخرود
مساحت:
200 متر
4 خواب
2 حمام

7.500 میلیارد

کد: 7908

نقدی

خرید ویلا اورطشت
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

3.400 میلیارد

کد: 7907

نقدی

خرید ویلا دوبلکس خط دریا
سرخرود
مساحت:
130 متر
2 خواب
2 حمام

5.200 میلیارد

کد: 7903

نقدی

خرید ویلا باغ شهرک برکه محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
320 متر
4 خواب
1 حمام

13.100 میلیارد

کد: 7902

نقدی

خرید ویلا سنددار درویش آباد
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

6.500 میلیارد

کد: 7901

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0