خرید ملا کلا محمودآباد

ملا کلا یکی از مناطق از توابع شهر محمودآباد می باشد که به دوبخش شمالی و جنوبی تقیم می شود شهرک برند خانه دریا در این منطقه قرار دارد . شهرک های ویلایی همچون سااو . یاس و ارغوان در این منطقه قرار دارند و همگی ویلایی هستند .


ویلا ملا کلا
سرخرود
مساحت:
210 متر
3 خواب
2 حمام

5.500 میلیارد

کد: 7587

نقدی

زمین در سرخرود کد 5354
سرخرود
مساحت:
180 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 5354

نقد و اقساط

زمین در  سرخرود کد 5236
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.900 میلیارد

کد: 5236

نقدی

زمین محمودآباد ملاکلا کد 4439
سرخرود
مساحت:
280 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 4439

نقدی

زمین محمودآباد ملاکلا کد 5620
سرخرود
مساحت:
251 متر
0 خواب
0 حمام

3.100 میلیارد

کد: 5620

نقدی

زمین تجاری مسکونی سرخرودکد 4195
سرخرود
مساحت:
800 متر
0 خواب
0 حمام

8.050 میلیارد

کد: 4195

نقد و اقساط

زمین سرخرود ملا کلا کد 4930
سرخرود
مساحت:
3,200 متر
0 خواب
0 حمام

22 میلیارد

کد: 4930

نقدی

ویلا نیمه کاره کد 7621
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

2.600 میلیارد

کد: 7621

نقدی

زمین محمودآباد ملاکلا کد 7624
سرخرود
مساحت:
370 متر
0 خواب
0 حمام

1.400 میلیارد

کد: 7624

نقدی

زمین محمودآباد ملاکلا کد 7623
سرخرود
مساحت:
226 متر
0 خواب
0 حمام

1.800 میلیارد

کد: 7623

نقدی

زمین محمودآباد ملاکلا کد 7280
سرخرود
مساحت:
4,000 متر
0 خواب
0 حمام

26 میلیارد

کد: 7280

نقد و اقساط

زمین سرخرود ملا کلا کد 3101
سرخرود
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

1.875 میلیارد

کد: 3101

نقدی

زمین سرخرود ملاکلا کد3107
سرخرود
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

1.125 میلیارد

کد: 3107

نقدی

زمین مشارکت در ساخت سرخرود کد 7412
سرخرود
مساحت:
10,000 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: 7412

نقد و اقساط

زمین شهرکی سرخرود 5239
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

1.210 میلیارد

کد: 5239

نقدی

زمین شهرکی سرخرود 5237
سرخرود
مساحت:
226 متر
0 خواب
0 حمام

1.808 میلیارد

کد: 5237

نقدی

زمین سرخرود کد 5227
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

600 میلیون

کد: 5227

نقدی

زمین ملا کلا سرخرود کد 5228
سرخرود
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

1.280 میلیارد

کد: 5228

نقدی

زمین سرخرود کد 7399
سرخرود
مساحت:
500 متر
0 خواب
0 حمام

1 میلیارد

کد: 7399

نقدی

زمین ساحلی سرخرود کد ۱۱۴۴
سرخرود
مساحت:
1,700 متر
خواب
حمام

13.800 میلیارد

کد: 1144

نقدی

ویلا سرخرود کد 5735
سرخرود
مساحت:
185 متر
3 خواب
2 حمام

5.500 میلیارد

کد: 5735

نقد و اقساط

زمین در سرخرود کد ۵۱۰۶
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
4,000 متر
خواب
حمام

24 میلیارد

کد: 5106

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0