خرید ویلا شمال

خرید ویلا شمال


ویلا باغ ساحلی سرخرود کد 2490
سرخرود
مساحت:
500 متر
3 خواب
1 حمام

30 میلیارد

کد: 2490

نقد و اقساط

آپارتمان ساحلی در سرخرود
سرخرود
مساحت:
98 متر
2 خواب
2 حمام

2.850 میلیارد

کد: 1775

نقدی

ویلا در سرخرود
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

2.600 میلیارد

کد: 7734

نقدی

آپارتمان ساحلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
87 متر
3 خواب
2 حمام

2.850 میلیارد

کد: 3453

نقد و اقساط

ویلا در محمودآباد  کد 4541
محمودآباد
مساحت:
248 متر
3 خواب
2 حمام

4 میلیارد

کد: 4541

نقدی

خرید زمین ساحلی در سرخرود
سرخرود
مساحت:
1,700 متر
0 خواب
0 حمام

120 میلیارد

کد: 7732

نقدی

خرید زمین در سرخرود کد 7678
سرخرود
مساحت:
1,700 متر
0 خواب
0 حمام

110.500 میلیارد

کد: 7678

نقدی

خرید ویلا در محمودآباد 7651
محمودآباد
مساحت:
400 متر
4 خواب
4 حمام

14.500 میلیارد

کد: 7651

نقدی

خرید زمین شهرک خانه دریا کد 7661
محمودآباد
مساحت:
830 متر
0 خواب
0 حمام

29 میلیارد

کد: 7661

نقدی

خرید زمین در شهرک خانه دریا
محمودآباد
مساحت:
830 متر
0 خواب
0 حمام

29 میلیارد

کد: 7660

نقدی

پیش فروش آپارتمان در سرخرود کد7727
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
3 حمام

4.300 میلیارد

کد: 7727

نقد و اقساط

خرید ویلا شهرکی محمودآباد   کد 7681
محمودآباد
مساحت:
240 متر
4 خواب
5 حمام

7.400 میلیارد

کد: 7681

نقدی

زمین در محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
6,000 متر
0 خواب
0 حمام

120 میلیارد

کد: 7723

نقد و اقساط

خرید زمین شهرک خانه دریا کد 7677
محمودآباد
مساحت:
830 متر
0 خواب
0 حمام

29 میلیارد

کد: 7677

نقد و اقساط

خرید آپارتمان سرخرود کد 7325
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
3 خواب
2 حمام

14.500 میلیارد

کد: 7325

نقدی

پیش فروش آپارتمان در سرخرود کد 7726
سرخرود
مساحت:
400 متر
3 خواب
3 حمام

6.250 میلیارد

کد: 7726

نقد و اقساط

زمین محمودآباد  دریاسر  کد 5596
محمودآباد
مساحت:
230 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 5596

نقدی

زمین محمودآبادمتوریچ کد7524
محمودآباد
مساحت:
900 متر
0 خواب
0 حمام

4.700 میلیارد

کد: 7524

نقدی

ویلا حاجی کلا شهرک دارا
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

7.100 میلیارد

کد: 7713

نقدی

ویلا کد7756
سرخرود
مساحت:
584 متر
5 خواب
3 حمام

22.500 میلیارد

کد: 7756

نقدی

خرید ویلا در سرخرود کد7744
سرخرود
مساحت:
132 متر
4 خواب
2 حمام

10 میلیارد

کد: 7744

نقدی

آپارتمان در محمودآباد کد 7334
محمودآباد
مساحت:
300 متر
2 خواب
3 حمام

5 میلیارد

کد: 7334

نقدی

خرید آپارتمان سرخرود کد 7751
سرخرود
مساحت:
700 متر
2 خواب
2 حمام

5.200 میلیارد

کد: 7751

نقدی

خرید برج ساحلی در سرخرود
سرخرود
مساحت:
1,100 متر
2 خواب
3 حمام

10 میلیارد

کد: 7728

نقدی

خریدآپارتمان پلاک اول دریا سرخرود کد7758
سرخرود
مساحت:
1,000 متر
3 خواب
2 حمام

15 میلیارد

کد: 7758

نقدی

خرید آپارتمان درسرخرود کد7760
سرخرود
مساحت:
700 متر
2 خواب
2 حمام

6.500 میلیارد

کد: 7760

نقدی

خرید ویلا در سرخرود کد 7685
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
4 حمام

8.600 میلیارد

کد: 7685

نقدی

خرید ویلا شهرکی محمودآباد کد 7712
محمودآباد
مساحت:
320 متر
4 خواب
4 حمام

6.700 میلیارد

کد: 7712

نقدی

خرید زمین در محمودآباد کد 7274
محمودآباد
مساحت:
1,417 متر
0 خواب
0 حمام

7.700 میلیارد

کد: 7274

نقد و اقساط

ویلا شهرکی در محمودآبادکد 295
محمودآباد
مساحت:
250 متر
3 خواب
1 حمام

4.500 میلیارد

کد: 295

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0