ویلا درویش آباد سرخرود در سرخرود

خرید ویلا درویش آباد سرخرود در سرخرود

دهکده توریستی درویش آباد چسبیده به شهر سرخرود است اما از توابع شهر محمودآباد می باشد . درویش اباد ساحل شنی و بینظیری دارد که ظلع غربی ان شهرک بزرگ خانه دریا قرار دارد 80 درصد ساخت ساز درویش اباد ویلا و 20 درصد ان اپارتمانی می باشد در دهکده توریستی درویش اباد بیشتر پلاک ها از 200 متر شروع و تا 4000 هزار متر میرسد


ویلا سرخرود درویش آباد  کد 5211
سرخرود
مساحت:
96 متر
3 خواب
1 حمام

4.250 میلیارد

کد: 5211

نقد و اقساط

ویلا  کد 4942
سرخرود
مساحت:
160 متر
3 خواب
3 حمام

5.100 میلیارد

کد: 4942

نقدی

ویلا درویش آباد در سرخرود کد 7214
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

15.100 میلیارد

کد: 7214

نقد و اقساط

ویلا  کد 7056
سرخرود
مساحت:
103 متر
3 خواب
1 حمام

2.600 میلیارد

کد: 7056

نقد و اقساط

ویلا کد7737
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

7.500 میلیارد

کد: 7737

نقدی

ویلا کد 7032
سرخرود
مساحت:
230 متر
2 خواب
2 حمام

7.100 میلیارد

کد: 7032

نقدی

ویلا 7733
سرخرود
مساحت:
170 متر
3 خواب
3 حمام

5.100 میلیارد

کد: 7733

نقدی

ویلا کد 4861
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
4 حمام

7.600 میلیارد

کد: 4861

نقد و اقساط

ویلا  کد 5184
سرخرود
مساحت:
270 متر
4 خواب
3 حمام

16 میلیارد

کد: 5184

نقدی

ویلا کد 7484
سرخرود
مساحت:
500 متر
3 خواب
3 حمام

20.500 میلیارد

کد: 7484

نقدی

ویلا کد 5570
سرخرود
مساحت:
140 متر
2 خواب
1 حمام

3 میلیارد

کد: 5570

نقد و اقساط

ویلا شمال سرخرود درویش آباد
سرخرود
ویژه
مساحت:
220 متر
3 خواب
2 حمام

12 میلیارد

کد: R261

نقد و اقساط

ویلا سرخرود درویش آباد کد 4951
سرخرود
مساحت:
340 متر
3 خواب
3 حمام

11.100 میلیارد

کد: 4951

نقد و اقساط

ویلا سرخرود درویش آباد کد 5666
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

7.100 میلیارد

کد: 5666

نقد و اقساط

ویلا سرخرود درویش آباد کد 2738
سرخرود
مساحت:
270 متر
4 خواب
1 حمام

12.100 میلیارد

کد: 2738

نقدی

ویلا سرخرود درویش آباد7642
سرخرود
مساحت:
200 متر
2 خواب
1 حمام

3.800 میلیارد

کد: 7642

نقدی

ویلا سرخرود درویش آباد  کد 4847
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

4.500 میلیارد

کد: 4847

نقد و اقساط

ویلا سرخرود درویش آباد  کد 4943
سرخرود
مساحت:
160 متر
3 خواب
3 حمام

4 میلیارد

کد: 4943

نقد و اقساط

ویلا سرخرود درویش آباد کد
سرخرود
مساحت:
200 متر
2 خواب
2 حمام

8 میلیارد

کد: 7659

نقد و اقساط

ویلا درویش آباد سرخرود کد 7502
سرخرود
مساحت:
265 متر
3 خواب
3 حمام

5.600 میلیارد

کد: 7502

نقدی

ویلا درویش اباد در سرخرود کد 4658
سرخرود
مساحت:
216 متر
3 خواب
3 حمام

6.600 میلیارد

کد: 4658

نقد و اقساط

ویلا سرخرود درویش آباد  کد 5637
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

5 میلیارد

کد: 5637

نقد و اقساط

ویلا سرخرود درویش آباد کد 5008
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
3 حمام

6.500 میلیارد

کد: 5008

نقد و اقساط

ویلا سرخرود درویش آباد کد 4837
سرخرود
مساحت:
150 متر
3 خواب
3 حمام

7 میلیارد

کد: 4837

نقد و اقساط

ویلا ساحلی سرخرود کد 5405
سرخرود
مساحت:
200 متر
4 خواب
2 حمام

9.050 میلیارد

کد: 5405

نقد و اقساط

ویلا سرخرود درویش آباد کد 2821
سرخرود
مساحت:
300 متر
3 خواب
2 حمام

5.600 میلیارد

کد: 2821

نقدی

ویلا سرخرود درویش آباد کد 7573
سرخرود
مساحت:
200 متر
4 خواب
2 حمام

5 میلیارد

کد: 7573

نقدی

عمارت لاکچری استخردار ساحلی سرخرود کد 2542
سرخرود
ویژه
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

12.500 میلیارد

کد: 2542

نقد و اقساط

ویلا ساحلی سرخرود کد 2539
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

5 میلیارد

کد: 2539

نقد و اقساط

ویلا باغ ساحلی سرخرود کد 2490
سرخرود
مساحت:
500 متر
3 خواب
1 حمام

4.500 میلیارد

کد: 2490

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0