خرید اوجی آباد شهرستان امل

این منطقه به دوراهی اوجی آباد معروف می باشد که در مسیر محمودآباد به سمت آمل می باشد که یک راه آن به سمت خانه دریا می رسد .در این منطقه شهرک های ویلایی زیادی در حال ساخت می باشد و این برای افرادیکه به دنبال یک سرمایه گذاری پر سود هستند مناسب می باشد .


ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0