خرید ابولحسن آباد محمودآباد

ابولحسن آباد درجاده خانه دریا قرارگرفته که این جاده یک سمت به آمل منتهی میشود روستای ابولحسن آباد جز یکی از روستاهای محموداباد میباشد این منطقه به دلیل اینکه از نظر قیمت ملک در سطح متوسطی قرار دارد جز مناطق مناسب جهت یک سرمایه گذاری آینده دار برای شما می باشد .


زمین محمودآباد ابولحسن آباد کد 7078
محمودآباد
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

900 میلیون

کد: 7078

نقدی

زمین محمودآباد ابوالحسن آباد کد
محمودآباد
مساحت:
800 متر
0 خواب
0 حمام

4 میلیارد

کد: 7576

نقدی

زمین محمودآباد ابوالحسن آباد کد 4464
محمودآباد
مساحت:
1,200 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 4464

نقدی

زمین سرخرود ابوالحسن آباد کد 4402
محمودآباد
مساحت:
1,500 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 4402

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد ابوالحسن آباد کد 519
محمودآباد
مساحت:
248 متر
2 خواب
1 حمام

4.400 میلیارد

کد: 519

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد ابوالحسن آباد کد3228
محمودآباد
مساحت:
250 متر
2 خواب
1 حمام

3.600 میلیارد

کد: 3228

نقدی

ویلا محمودآباد ابولحسن آباد کد 7567
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

2.800 میلیارد

کد: 7567

نقدی

ویلا محمودآباد ابوالحسن آباد کد 1820
محمودآباد
مساحت:
212 متر
3 خواب
1 حمام

4.500 میلیارد

کد: 1820

نقدی

ویلا محمودآباد ابوالحسن آباد کد 7479
محمودآباد
مساحت:
185 متر
3 خواب
3 حمام

2.800 میلیارد

کد: 7479

نقدی

زمین محمودآباد ابوالحسن آباد  کد 4426
محمودآباد
مساحت:
340 متر
0 خواب
0 حمام

3.200 میلیارد

کد: 4426

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد 5431
محمودآباد
مساحت:
220 متر
2 خواب
1 حمام

1.800 میلیارد

کد: 5431

نقد و اقساط

زمین محمودآباد ابوالحسن آباد  کد 2107
محمودآباد
مساحت:
260 متر
0 خواب
0 حمام

858 میلیون

کد: 2107

نقد و اقساط

زمین شهرکی سرخرود کد 5452
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.050 میلیارد

کد: 5452

نقد و اقساط

زمین شهرکی در سرخرود کد 5448
محمودآباد
مساحت:
245 متر
0 خواب
0 حمام

1 میلیارد

کد: 5448

نقد و اقساط

زمین محمودآباد ابولحسن آباد کد 7598
محمودآباد
مساحت:
210 متر
0 خواب
0 حمام

840 میلیون

کد: 7598

نقدی

زمین محمودآباد کد 3382
محمودآباد
مساحت:
2,000 متر
0 خواب
0 حمام

10 میلیارد

کد: 3382

نقدی

ویلا شهرکی محمودآباد کد 3572
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
470 متر
3 خواب
2 حمام

8.500 میلیارد

کد: 3572

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0