زمین در بابلسر

خرید زمین در بابلسر

شهر ساحلی بابلسر در مجاورت شهر فریدونکنار دارای شهرک دریا کنار و خزرشهر شمالی و جنوبی و منطقه صفاییه می باشد که داخل حوزه شهری بابلسر در مناطق مختلف نخست وزیری آپارتمانهای بلند مرتبه و نوساز و شیک وجود دارد


زمین شهرکی – زمین در بابلسر – زمین فروشی شمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
500 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R95

نقد و اقساط

خریدو فروش زمین دربابلسر – زمین بابلسر – زمین شمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
180 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R141

نقد و اقساط

زمین شمال – زمین در شمال – زمین بابلسر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
265 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R147

نقد و اقساط

فروش زمین شمال – زمین بابلسر – املاک یوسفی
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
240 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R140

نقد و اقساط

زمین در بابلسر – فروش زمین شمال – زمین شمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
7 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R137

نقد و اقساط

فروش زمین بابلسر – زمین در شمال – زمین شمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R150

نقد و اقساط

فروش زمین شمال – زمین شمال – زمین بابلسر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
500 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R148

نقد و اقساط

فروش زمین مسکونی – زمین شمال – زمین در بابلسر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
235 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R152

نقد و اقساط

فروش زمین دریاکنار – شهرک دریاکنار – زمین قواره اول
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
1,150 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R107

نقد و اقساط

زمین در شمال – خرید و فروش زمین در شمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
1,150 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R202

نقد و اقساط

فروش زمین شمال – زمین شمال – زمین در بابلسر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
210 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R151

نقد و اقساط

فروش زمین در بابلسر – زمین شمال – زمین در شمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
210 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R149

نقد و اقساط

خرید زمین در بابلسر – زمین شمال – زمین شهرک خزرشهر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
1,170 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R121

نقد و اقساط

خرید زمین در شهرک خزرشهر – زمین در شمال – زمین بابلسر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
1,000 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R127

نقد و اقساط

خرید زمین بابلسر – زمین شهرک خزرشهر – زمین شمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
750 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R128

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0