خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

ویلا محمودآباد


ویلا شهرک صنوبری محمودآباد کد 7452
محمودآباد
مساحت:
273 متر
3 خواب
3 حمام

7 میلیارد

کد: 7452

نقدی

ویلا شهرکی علمده شرقی محمودآباد کد 7447
محمودآباد
مساحت:
300 متر
3 خواب
3 حمام

7.500 میلیارد

کد: 7447

نقدی

ویلا محمودآباد کد 4032
محمودآباد
مساحت:
230 متر
3 خواب
3 حمام

5 میلیارد

کد: 4032

نقد و اقساط

ویلا شهرک آرین محمودآباد کد 4087
محمودآباد
مساحت:
285 متر
3 خواب
1 حمام

4.500 میلیارد

کد: 4087

نقدی

ویلا بیشه کلا محمودآباد کد 3664
محمودآباد
مساحت:
225 متر
3 خواب
2 حمام

5 میلیارد

کد: 3664

نقدی

ویلا شهرکی محمودآباد کد 4302
محمودآباد
مساحت:
200 متر
2 خواب
1 حمام

3.500 میلیارد

کد: 4302

نقد و اقساط

ویلا دریاسر محمودآباد کد 4348
محمودآباد
مساحت:
430 متر
4 خواب
2 حمام

12 میلیارد

کد: 4348

نقدی

ویلا سیاهرودسر محمودآباد کد 7398
محمودآباد
مساحت:
320 متر
3 خواب
3 حمام

6.700 میلیارد

کد: 7398

نقدی

ویلا دریاسر محمودآباد کد 4093
محمودآباد
مساحت:
283 متر
3 خواب
1 حمام

4.500 میلیارد

کد: 4093

نقد و اقساط

ویلا شهرک نارون محمودآباد کد 3134
محمودآباد
مساحت:
210 متر
3 خواب
2 حمام

3.500 میلیارد

کد: 3134

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد 3298
محمودآباد
مساحت:
250 متر
2 خواب
1 حمام

3.500 میلیارد

کد: 3298

نقد و اقساط

ویلا حربده محمودآباد کد 3662
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

2.500 میلیارد

کد: 3662

نقد و اقساط

ویلا سیاهرودسر محمودآباد کد 3675
محمودآباد
مساحت:
300 متر
3 خواب
1 حمام

5.800 میلیارد

کد: 3675

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد 3568
محمودآباد
مساحت:
250 متر
3 خواب
1 حمام

3.800 میلیارد

کد: 3568

نقد و اقساط

ویلا سیاهرودسر محمودآباد کد 3649
محمودآباد
مساحت:
470 متر
3 خواب
1 حمام

7 میلیارد

کد: 3649

نقد و اقساط

ویلا شهرکی محمودآباد کد 3567
محمودآباد
مساحت:
1,000 متر
3 خواب
1 حمام

7.500 میلیارد

کد: 3567

نقد و اقساط

ویلا حربده محمودآباد  کد 3036
محمودآباد
مساحت:
200 متر
4 خواب
2 حمام

4 میلیارد

کد: 3036

نقد و اقساط

ویلا شهرکی محمودآباد کد ۴۷۰۶
محمودآباد
مساحت:
250 متر
4 خواب
3 حمام

5.300 میلیارد

کد: 4706

نقدی

خرید ویلا محمودآباد کد ۴۷۷۲
محمودآباد
مساحت:
240 متر
3 خواب
3 حمام

3 میلیارد

کد: 4772

نقدی

ویلا حربده محمودآباد کد ۴۶۴۵
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

3 میلیارد

کد: 4645

نقد و اقساط

ویلا در محمودآباد کد 5314
محمودآباد
مساحت:
300 متر
3 خواب
1 حمام

4 میلیارد

کد: 5314

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد5340
محمودآباد
مساحت:
1,700 متر
2 خواب
1 حمام

10.200 میلیارد

کد: 5340

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد 5347
محمودآباد
مساحت:
360 متر
3 خواب
2 حمام

5 میلیارد

کد: 5347

نقد و اقساط

ویلا حربده محمودآباد کد 5565
محمودآباد
مساحت:
205 متر
3 خواب
1 حمام

3.500 میلیارد

کد: 5565

نقد و اقساط

ویلا دریاسر محمودآباد کد 5712
محمودآباد
مساحت:
320 متر
2 خواب
1 حمام

3.700 میلیارد

کد: 5712

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد ۱۲۷۸
محمودآباد
مساحت:
280 متر
5 خواب
3 حمام

4.700 میلیارد

کد: 1278

نقد و اقساط

ویلا دریاسر محمود آباد کد 1252
محمودآباد
مساحت:
185 متر
3 خواب
2 حمام

4.500 میلیارد

کد: 1252

نقد و اقساط

ویلا شهرکی محمودآباد کد ۲۱۶۸
محمودآباد
مساحت:
350 متر
3 خواب
4 حمام

4 میلیارد

کد: 2168

نقد و اقساط

ویلا استخر دار محمودآباد کد ۳۶۷۱
محمودآباد
مساحت:
225 متر
3 خواب
4 حمام

4.100 میلیارد

کد: 3671

نقد و اقساط

ویلا شهرک اکباتان محمودآباد کد 7364
محمودآباد
مساحت:
617 متر
3 خواب
2 حمام

15.500 میلیارد

کد: 7364

نقد و اقساط

پشتیبانی آنلاین 0