خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

ویلا شهرکی


ویلا محمودآباد کد884
محمودآباد
مساحت:
287 متر
3 خواب
2 حمام

3.600 میلیارد

کد: 884

نقد و اقساط

ویلا در سرخرود کد ۳۴۴
سرخرود
مساحت:
450 متر
3 خواب
3 حمام

توافقی

کد: 344

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد ۲۴۴۰
محمودآباد
مساحت:
300 متر
3 خواب
4 حمام

توافقی

کد: 2440

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد ۳۵۷۵
سرخرود
مساحت:
400 متر
3 خواب
4 حمام

توافقی

کد: 3575

نقد و اقساط

ویلا شهرکی محمودآباد کد 3034
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

2.800 میلیارد

کد: 3034

نقد و اقساط

شهرک ساحلی سرخرود کد 2909
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
6 خواب
3 حمام

210 میلیارد

کد: 2909

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد 5599
محمودآباد
مساحت:
390 متر
3 خواب
2 حمام

5.300 میلیارد

کد: 5599

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد 5746
سرخرود
مساحت:
320 متر
4 خواب
3 حمام

8.500 میلیارد

کد: 5746

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد ۴۳۵۵
سرخرود
مساحت:
228 متر
3 خواب
3 حمام

4.800 میلیارد

کد: 4355

نقدی

ویلا سرخرود کد ۴۴۲۱
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
3 حمام

3.200 میلیارد

کد: 4421

نقد و اقساط

ویلا شهرکی سرخرود کد 5322
سرخرود
مساحت:
153 متر
3 خواب
3 حمام

1.600 میلیارد

کد: 5322

نقدی

ویلا محمودآباد کد ۵۳۰۸
محمودآباد
مساحت:
300 متر
3 خواب
3 حمام

6.500 میلیارد

کد: 5308

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد ۷۳۳۲
سرخرود
مساحت:
350 متر
3 خواب
3 حمام

توافقی

کد: 7332

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد ۲۷۹۲
سرخرود
مساحت:
350 متر
3 خواب
3 حمام

4.300 میلیارد

کد: 2792

نقدی

ویلا شهرکی محمودآباد کد 5552
محمودآباد
مساحت:
307 متر
3 خواب
3 حمام

2.700 میلیارد

کد: 5552

نقدی

ویلا محمودآباد کد ۲۱۴۶
محمودآباد
مساحت:
400 متر
3 خواب
3 حمام

6.500 میلیارد

کد: 2146

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد کد 1293
محمودآباد
مساحت:
250 متر
3 خواب
3 حمام

3.700 میلیارد

کد: 1293

نقدی

ویلا امیر سالار سرخرود کد 7321
سرخرود
مساحت:
200 متر
4 خواب
4 حمام

7 میلیارد

کد: 7321

نقدی

ویلا باغ سرخرود کد ۵۶۳۸
سرخرود
مساحت:
425 متر
2 خواب
1 حمام

4.500 میلیارد

کد: 5638

نقد و اقساط

ویلا شهرکی ساحلی سرخرود کد ۷۳۲۰
سرخرود
مساحت:
425 متر
5 خواب
4 حمام

20 میلیارد

کد: 7320

نقدی

ویلا سرخرود کد ۲۴۸۵
سرخرود
مساحت:
210 متر
2 خواب
2 حمام

توافقی

کد: 2485

نقد و اقساط

ویلا درویش آباد در سرخرود کد ۴۸۸۰
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
3 حمام

4.500 میلیارد

کد: 4880

نقد و اقساط

ویلا ساحلی در محمودآباد کد ۴۹۱۸
محمودآباد
مساحت:
250 متر
3 خواب
3 حمام

4.800 میلیارد

کد: 4918

نقد و اقساط

ویلا محمودآباد  کد ۴۹۳۶
محمودآباد
مساحت:
330 متر
3 خواب
3 حمام

4.500 میلیارد

کد: 4936

نقد و اقساط

ویلا سرخرود ساحلی کد ۴۸۶۱
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
4 حمام

7 میلیارد

کد: 4861

نقد و اقساط

ویلا در سرخرود کد ۵۶۴۰
سرخرود
مساحت:
305 متر
3 خواب
3 حمام

5 میلیارد

کد: 5640

نقد و اقساط

ویلا استخردار محمودآباد کد ۲۳۴۰
محمودآباد
مساحت:
420 متر
3 خواب
3 حمام

7 میلیارد

کد: 2340

نقد و اقساط

ویلا پلاک اول دریا شهرک دریاکنار کد ۷۰۴۲
بابلسر
مساحت:
408 متر
5 خواب
5 حمام

80 میلیارد

کد: 7042

نقدی

ویلا شهرکی در سرخرود کد ۷۰۴۰
سرخرود
مساحت:
208 متر
3 خواب
3 حمام

4.500 میلیارد

کد: 7040

نقدی

ویلا استخردار شهرکی در سرخرود کد ۷۰۲۸
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
3 حمام

4.500 میلیارد

کد: 7028

نقد و اقساط