خرید و فروش بهترین املاک ویلایی در شمال کشور

ویلا ساحلی


ویلا سرخرود کد ۵۷۳۱
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

7 میلیارد

کد: 5731

نقد و اقساط

ویلا در سرخرود کد ۳۴۴
سرخرود
مساحت:
450 متر
3 خواب
3 حمام

توافقی

کد: 344

نقد و اقساط

ویلا استخردار تریبلکس خط دریا سرخرود کد ۲۴۰
سرخرود
مساحت:
1,300 متر
5 خواب
4 حمام

توافقی

کد: 240

نقد و اقساط

ویلا خط دریا سرخرود کد 2199
سرخرود
مساحت:
225 متر
2 خواب
2 حمام

4 میلیارد

کد: 2199

نقد و اقساط

ویلا خانه دریا کد 7336
سرخرود
مساحت:
600 متر
3 خواب
2 حمام

30 میلیارد

کد: 7336

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد 2989
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
2 حمام

7 میلیارد

کد: 2989

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد 4847
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

2.700 میلیارد

کد: 4847

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد 5746
سرخرود
مساحت:
320 متر
4 خواب
3 حمام

8.500 میلیارد

کد: 5746

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد 5735
سرخرود
مساحت:
185 متر
3 خواب
2 حمام

5.500 میلیارد

کد: 5735

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد ۳۶۳۷
سرخرود
مساحت:
403 متر
4 خواب
4 حمام

6 میلیارد

کد: 3637

نقد و اقساط

ویلا ساحلی سرخرود کد ۵۴۹۱
سرخرود
مساحت:
320 متر
4 خواب
4 حمام

8.500 میلیارد

کد: 5491

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد 7323
سرخرود
مساحت:
401 متر
3 خواب
3 حمام

10.500 میلیارد

کد: 7323

نقد و اقساط

ویلا خط دریا سرخرود کد 4255
سرخرود
مساحت:
112 متر
3 خواب
1 حمام

6.500 میلیارد

کد: 4255

نقد و اقساط

ویلا سرخرود خط دریا کد 4469
سرخرود
مساحت:
200 متر
4 خواب
2 حمام

12.500 میلیارد

کد: 4469

نقد و اقساط

ویلا باغ سرخرود کد 7316
سرخرود
مساحت:
454 متر
2 خواب
2 حمام

4.600 میلیارد

کد: 7316

نقد و اقساط

خرید ویلا سرخرود کد 3537
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

2 میلیارد

کد: 3537

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد ۲۴۸۵
سرخرود
مساحت:
210 متر
2 خواب
2 حمام

توافقی

کد: 2485

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد ۱۸۰۱
سرخرود
مساحت:
240 متر
3 خواب
3 حمام

توافقی

کد: 1801

نقد و اقساط

ویلا ساحلی سرخرود کد 7221
سرخرود
مساحت:
210 متر
3 خواب
2 حمام

3.200 میلیارد

کد: 7221

نقد و اقساط

ویلا درویش آباد در سرخرود کد ۷۲۱۴
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

14 میلیارد

کد: 7214

نقد و اقساط

ویلا ساحلی در سرخرود کد ۷۰۷۶
سرخرود
مساحت:
190 متر
3 خواب
3 حمام

3.700 میلیارد

کد: 7076

نقدی

ویلا ساحلی در سرخرود کد ۷۰۷۵
سرخرود
مساحت:
120 متر
2 خواب
1 حمام

1.300 میلیارد

کد: 7075

نقد و اقساط

ویلا در سرخرود خط دریا کد 7074
سرخرود
مساحت:
425 متر
3 خواب
3 حمام

10 میلیارد

کد: 7074

نقد و اقساط

ویلا شهرکی در محمودآباد کد ۵۵۶۲
محمودآباد
مساحت:
300 متر
3 خواب
2 حمام

5 میلیارد

کد: 5562

نقد و اقساط

ویلا استخردار خط دریا سرخرود کد ۵۶۰۳
سرخرود
مساحت:
135 متر
3 خواب
3 حمام

7 میلیارد

کد: 5603

نقد و اقساط

ویلا در سرخرود ساحلی کد ۷۰۵۶
سرخرود
مساحت:
105 متر
2 خواب
1 حمام

1.700 میلیارد

کد: 7056

نقد و اقساط

ویلا ساحلی در سرخرود کد 4943
سرخرود
مساحت:
160 متر
3 خواب
3 حمام

4 میلیارد

کد: 4943

نقد و اقساط

ویلا ساحلی در سرخرود  کد 4951
سرخرود
مساحت:
340 متر
3 خواب
3 حمام

7.500 میلیارد

کد: 4951

نقد و اقساط

ویلا ساحلی سرخرود کد 3053
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

6.800 میلیارد

کد: 3053

نقد و اقساط

ویلا درویش اباد در سرخرود کد ۴۶۵۸
سرخرود
مساحت:
216 متر
3 خواب
3 حمام

توافقی

کد: 4658

نقد و اقساط