ویلا در سرخرود - ویلا در محمودآباد - قیمت ویلا در شمال

ویلا درویش آباد سرخرود


ویلا درویش آباد سرخرود کد 7502
سرخرود
مساحت:
265 متر
3 خواب
3 حمام

4.500 میلیارد

کد: 7502

نقدی

ویلا درویش آباد سرخرود کد 7441
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
4 حمام

6.500 میلیارد

کد: 7441

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد 4847
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

2.700 میلیارد

کد: 4847

نقد و اقساط

ویلا ساحلی در سرخرود کد 4943
سرخرود
مساحت:
160 متر
3 خواب
3 حمام

4 میلیارد

کد: 4943

نقد و اقساط

ویلا ساحلی در سرخرود  کد 4951
سرخرود
مساحت:
340 متر
3 خواب
3 حمام

7.500 میلیارد

کد: 4951

نقد و اقساط

ویلا شهرکی ساحلی سرخرود کد5030
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

توافقی

کد: 5030

نقد و اقساط

ویلا ساحلي سرخرود کد ۵۶۵۶
سرخرود
مساحت:
200 متر
2 خواب
3 حمام

13 میلیارد

کد: 5656

نقد و اقساط

ویلا ساحلی سرخرود کد 4942
سرخرود
مساحت:
160 متر
3 خواب
3 حمام

4 میلیارد

کد: 4942

نقدی

ویلا ساحلی سرخرود کد2920
سرخرود
مساحت:
350 متر
3 خواب
3 حمام

4.500 میلیارد

کد: 2920

نقد و اقساط

ویلا استخردار در سرخرود کد 5687
سرخرود
مساحت:
215 متر
3 خواب
3 حمام

6 میلیارد

کد: 5687

نقدی

ویلا ساحلی درویش آباد سرخرود کد 4837
سرخرود
مساحت:
150 متر
3 خواب
3 حمام

5.500 میلیارد

کد: 4837

نقد و اقساط

ویلا ساحلی در سرخرود کد 5637
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

5 میلیارد

کد: 5637

نقد و اقساط

ویلا ساحلی سرخرود کد 5008
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
3 حمام

4.500 میلیارد

کد: 5008

نقد و اقساط

پشتیبانی آنلاین 0