ویلا باغ


زمین در سرخرود – زمین در شمال – خرید و فروش زمین شمال
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
1,200 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1451

نقد و اقساط

زمین جنگلی در شمال – زمین جنگلی در سرخرود – ملک شمال
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
1,200 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1449

نقد و اقساط

ویلا باغ در شمال – ویلا جنگلی در شمال -ویلا در محموداباد
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
520 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1448

نقد و اقساط

خرید آپارتمان ساحلی در شمال – آپارتمان شمال – سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1438

نقد و اقساط

خرید آپارتمان ساحلی در شمال – آپارتمان ساحلی در شمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
155 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1436

نقد و اقساط

ویلا زیر قیمت در شمال – ویلا در شمال
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
220 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1434

نقد و اقساط

زمین در شمال – زمین در فرزاد شهر – زمین در شمال
آمل
فروخته شد
مساحت:
505 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1420

نقد و اقساط

زمین در شمال – زمین جنگلی در سرخرود – زمین شهرکی در سرخرود
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
252 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: R1418

نقد و اقساط

زمین در شمال – زمین شهرکی در سرخرود
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
269 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: R1413

نقد و اقساط

زمین در سرخرود – زمین شهرکی در سرخرود – زمین ساحلی در سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
852 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1411

نقد و اقساط

ویلا باغ در شمال – ویلا باغ در فریدونکنار – ویلا در شمال
آمل
فروخته شد
مساحت:
50 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1409

نقد و اقساط

ویلا در نوشهر – ویلا در چالوس – ویلا در شمال
نوشهر
فروخته شد
مساحت:
400 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1406

نقد و اقساط

فروش ویلا در شمال – ویلا شهرکی – ویلا در محموداباد
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
250 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1397

نقد و اقساط

ویلا در شمال – ویلا در محموداباد – ویلا جنگلی
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1396

نقد و اقساط

فروش ویلا در شمال- ویلا شهرکی – در محموداباد
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
280 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1395

نقد و اقساط

ویلا باغ در فریدونکنار- ویلا در شمال – ویلا در سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
450 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1394

نقد و اقساط

اجاره ویلا باغ در شمال – اجاره ویلا برای عید – املاک یوسفی
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
1,200 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1392

نقد و اقساط

ویلا پلاک اول دریا – ویلا درشمال
آمل
فروخته شد
مساحت:
1,000 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1385

نقد و اقساط

فروش ویلا در شمال – ویلا شهرکی ویلا در محموداباد
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
290 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1382

نقد و اقساط

ویلا در شمال – ویلا در محموداباد – ویلا جنگلی
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
220 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1380

نقد و اقساط

ویلا در فریدونکنار – ویلا در فرزاد شهر – ویلا در شمال
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
175 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1366

نقد و اقساط

ویلا در فرزاد شهر – ویلا در فریدونکنار – ویلا در شمال
آمل
فروخته شد
مساحت:
515 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1365

نقد و اقساط

ویلا در فریدونکنار – ویلا در فرزادشهر – ویلا در شمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
515 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1364

نقد و اقساط

ویلا شهرکی – فروش ویلا در شمال – ویلا جنگلی
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1363

نقد و اقساط

ویلا در شمال – ویلا ویلاجنگلی در محموداباد –
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
240 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1360

نقد و اقساط

ویلا در شمال – ویلا در محمودآباد – ویلا در قصر دریا
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
400 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1326

نقد و اقساط

ویلا در شمال – املاک یوسفی در شمال
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
220 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1325

نقد و اقساط

ویلا شهرکی در محمودآباد – ویلا در شهرک خانه دریا – محمود آباد
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
600 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1323

نقد و اقساط

فروش ویلا خانه دریا
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
600 متر
3 خواب
2 حمام

توافقی

کد: R1322

نقد و اقساط

فروش زمین در دریا کنار – خرید و فروش زمین در شمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
600 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: R1321

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0