فروش زمین محمودآباد


زمین مسکونی علمده شرقی
محمودآباد
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

3.400 میلیارد

کد: 7973

نقدی

خرید زمین محمودآباد علمده غربی
محمودآباد
مساحت:
230 متر
0 خواب
0 حمام

3.300 میلیارد

کد: 7972

نقدی

خرید زمین علمده غربی محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
350 متر
0 خواب
0 حمام

5 میلیارد

کد: 7971

نقدی

خرید زمین الحاق به بافت محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
446 متر
0 خواب
0 حمام

2.900 میلیارد

کد: 7967

نقدی

زمین حربده محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.700 میلیارد

کد: 7963

نقدی

خرید زمین احمدآباد کلیج
محمودآباد
مساحت:
219 متر
0 خواب
0 حمام

1.600 میلیارد

کد: 7961

نقدی

خرید زمین افراتخت محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
240 متر
0 خواب
0 حمام

1.300 میلیارد

کد: 7953

نقدی

خرید زمین مزروعی محمودآباد حربده
محمودآباد
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

1.750 میلیارد

کد: 7951

نقدی

خرید زمین در حربده
محمودآباد
مساحت:
263 متر
0 خواب
0 حمام

3.700 میلیارد

کد: 7950

نقدی

زمین شهرکی سنددار
محمودآباد
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

15.100 میلیارد

کد: 7947

نقدی

خرید زمین شهرک یاس محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

15.100 میلیارد

کد: 7946

نقدی

خرید زمین مسکونی بیشه کلا
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

4 میلیارد

کد: 7944

نقد و اقساط

زمین تجاری محمودآباد معلم کلا
محمودآباد
مساحت:
570 متر
0 خواب
0 حمام

13.100 میلیارد

کد: 7936

نقدی

خرید زمین شهرکی ملاکلا
محمودآباد
مساحت:
263 متر
0 خواب
0 حمام

25.100 میلیارد

کد: 7934

نقدی

فروش زمین ملاکلا محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
263 متر
0 خواب
0 حمام

6.800 میلیارد

کد: 7931

نقدی

خرید زمین تجاری افراسرا
محمودآباد
مساحت:
1,000 متر
0 خواب
0 حمام

8.500 میلیارد

کد: 7930

نقد و اقساط

خرید زمین شهرک نیاوران
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.750 میلیارد

کد: 7917

نقد و اقساط

خرید زمین شهرک اشکان محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
280 متر
0 خواب
0 حمام

16.500 میلیارد

کد: 7911

نقدی

خرید زمین شهرک‌ ساحلی اسپیرال
محمودآباد
مساحت:
436 متر
0 خواب
0 حمام

13.100 میلیارد

کد: 7891

نقدی

خرید زمین در خانه دریا
محمودآباد
مساحت:
620 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: 7887

نقدی

خرید زمین سنددار عبدالله آباد
محمودآباد
مساحت:
272 متر
0 خواب
0 حمام

1.200 میلیارد

کد: 7881

نقدی

خرید زمین عبدالله آباد
محمودآباد
مساحت:
3,600 متر
0 خواب
0 حمام

18 میلیارد

کد: 7879

نقدی

خرید زمین سنددار حربده
محمودآباد
مساحت:
265 متر
0 خواب
0 حمام

1.800 میلیارد

کد: 7867

نقدی

خرید زمین تجاری در محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
1,200 متر
0 خواب
0 حمام

42 میلیارد

کد: 7866

نقدی

خرید زمین باغی دریاسر محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

5.200 میلیارد

کد: 7865

نقدی

خرید زمین باغی دریاسر
محمودآباد
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

5.200 میلیارد

کد: 7854

نقدی

خرید زمین محمودآباد ملاکلا
محمودآباد
مساحت:
2,900 متر
0 خواب
0 حمام

29 میلیارد

کد: 7848

نقد و اقساط

خرید زمین شهرکی بیشه کلا شمالی
محمودآباد
مساحت:
355 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: 7845

نقد و اقساط

خرید زمین شهرکی ساحلی سنددار
محمودآباد
مساحت:
355 متر
0 خواب
0 حمام

7.200 میلیارد

کد: 7844

نقد و اقساط

فروش زمین ابوالحسن آباد
محمودآباد
مساحت:
251 متر
0 خواب
0 حمام

1 میلیارد

کد: 7840

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0