فروش زمین در شمال


زمین پلاک دوم دریا سرخرود
سرخرود
مساحت:
158 متر
0 خواب
0 حمام

2.686 میلیارد

کد: 4477

نقد و اقساط

زمین ساحلی در سرخرود کد 5388
سرخرود
مساحت:
316 متر
0 خواب
0 حمام

6.350 میلیارد

کد: 5388

نقد و اقساط

زمین محمودآباد پلاک اول دریا شهرکی کد 445
محمودآباد
مساحت:
3,200 متر
0 خواب
0 حمام

160 میلیارد

کد: 445

نقدی

زمین سرخرود درویش آباد کد 5284
سرخرود
مساحت:
303 متر
0 خواب
0 حمام

3.350 میلیارد

کد: 5284

نقد و اقساط

زمین با پروانه ساخت در سرخرود کد 5513
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

1.650 میلیارد

کد: 5513

نقد و اقساط

زمین سند دار با پروانه مسکونی سرخرود کد 4955
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

4.450 میلیارد

کد: 4955

نقدی

زمین مسکونی سند دار سرخرود کد 4932
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
158 متر
0 خواب
0 حمام

1.200 میلیارد

کد: 4932

نقدی

زمین سرخرود ملا کلا کد 4930
سرخرود
مساحت:
3,200 متر
0 خواب
0 حمام

22 میلیارد

کد: 4930

نقدی

خرید زمین محمودآباد افراسرا
محمودآباد
مساحت:
970 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 4913

نقدی

زمین پلاک اول دریا محمودآباد کد 4907
محمودآباد
مساحت:
930 متر
0 خواب
0 حمام

41.850 میلیارد

کد: 4907

نقدی

زمین محمودآباد علمده شرقی  کد 4879
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
2,080 متر
0 خواب
0 حمام

16.700 میلیارد

کد: 4879

نقدی

زمین  سرخرود کد 5482
سرخرود
مساحت:
248 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 5482

نقدی

زمین شهرکی در محمودآباد کد 5269
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
290 متر
خواب
حمام

2.650 میلیارد

کد: 5269

نقدی

زمین مناسب برای ساخت در محمودآباد کد 4579
محمودآباد
مساحت:
1,800 متر
خواب
حمام

11 میلیارد

کد: 4579

نقدی

زمین تجاری مسکونی محمودآباد کد 4685
محمودآباد
مساحت:
30,000 متر
0 خواب
0 حمام

360 میلیارد

کد: 4685

نقدی

خرید زمین تجاری محمودآباد افراسرا
محمودآباد
مساحت:
3,000 متر
0 خواب
0 حمام

30 میلیارد

کد: 4612

نقد و اقساط

زمین ساحلی سرخرود کد 3791
سرخرود
مساحت:
5,000 متر
0 خواب
0 حمام

50 میلیارد

کد: 3791

نقد و اقساط

زمین سرخرود خط دریا کد 5363
سرخرود
مساحت:
151 متر
0 خواب
0 حمام

4.550 میلیارد

کد: 5363

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0