شمالی


خرید ویلا شهرک خزرشهر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
560 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: R825

نقد و اقساط

ویلا ساحلی در شهرک مهندسین – ویلا ساحلی شمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
960 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: R824

نقد و اقساط

ویلا شمال شهرکی – ویلا در شمال – ویلا شهرکی در شمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: R781

نقد و اقساط

ویلا در شمال – ویلا شهرکی شمال – ویلاشمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
150 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: R752

نقد و اقساط

ویلا پلاک اول دریا – ویلا ساحلی سرخرود – ویلا در شمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
180 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: R749

نقد و اقساط

ویلا ساحلی در شمال – ویلا در شمال – ویلا ساحلی سرخرود
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
380 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: R748

نقد و اقساط

زمین در شمال – زمین در سرخرود
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
340 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: R747

نقد و اقساط

لوکس ترین ویلا در ایران – ویلا شمال – برند ترین شهرک ها در ایران
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
850 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: R195

نقد و اقساط

ویلا اجاره – شهرک دریاکنار – ویلا در بابلسر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
640 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: R174

نقد و اقساط

فروش ویلا شهرکی – ویلا خرزشهر – ویلا بابلسر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
280 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: R145

نقد و اقساط

ویلا در شهرک خزرشهر – ویلا بابلسر – خرید ویلا شمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
912 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: R133

نقد و اقساط

ویلا معاوضه با زمین – ویلا شهرک خزرشهر – خرید ویلا شهرکی بابلسر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
912 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: R132

نقد و اقساط

اجاره ویلا بابلسر – اجاره ویلا استخردار- اجاره ویلا شهرک خزرشهر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
1,000 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: R130

نقد و اقساط

ویلا در بابلسر – خرید ویلا شمال – ویلا شهرک خزرشهر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
900 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: R129

نقد و اقساط

خرید زمین بابلسر – زمین شهرک خزرشهر – زمین شمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
750 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: R128

نقد و اقساط

خرید زمین در شهرک خزرشهر – زمین در شمال – زمین بابلسر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
1,000 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: R127

نقد و اقساط

معاوضه ویلا با زمین خزرشهر – ویلاشهرک خزرشهر – خرید ویلا شمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
922 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: R126

نقد و اقساط

معاوضه ویلا با زمین – خرید ویلا در بابلسر – ویلا شهرک خزرشهر شمالی
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
850 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: R122

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0