ساحلی سرخرود


زمین جنگلی در شمال – زمین جنگلی در سرخرود – ملک شمال
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
1,200 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1449

نقد و اقساط

خرید آپارتمان ساحلی در شمال – آپارتمان شمال – سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1438

نقد و اقساط

خرید آپارتمان ساحلی در شمال – آپارتمان ساحلی در شمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
155 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1436

نقد و اقساط

ویلا زیر قیمت در شمال – ویلا در شمال
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
220 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1434

نقد و اقساط

زمین در شمال – زمین در فرزاد شهر – زمین در شمال
آمل
فروخته شد
مساحت:
505 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1420

نقد و اقساط

زمین در شمال – زمین جنگلی در سرخرود – زمین شهرکی در سرخرود
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
252 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: R1418

نقد و اقساط

زمین در شمال – زمین شهرکی در سرخرود
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
269 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: R1413

نقد و اقساط

زمین در سرخرود – زمین شهرکی در سرخرود – زمین ساحلی در سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
852 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1411

نقد و اقساط

ویلا پلاک اول دریا – ویلا درشمال
آمل
فروخته شد
مساحت:
1,000 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1385

نقد و اقساط

ویلا در فریدونکنار – ویلا در فرزاد شهر – ویلا در شمال
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
175 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1366

نقد و اقساط

ویلا در فرزاد شهر – ویلا در فریدونکنار – ویلا در شمال
آمل
فروخته شد
مساحت:
515 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1365

نقد و اقساط

ویلا در شمال – ویلا در محمودآباد – ویلا در قصر دریا
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
400 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1326

نقد و اقساط

ویلا در شمال – املاک یوسفی در شمال
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
220 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1325

نقد و اقساط

فروش ویلا خانه دریا
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
600 متر
3 خواب
2 حمام

توافقی

کد: R1322

نقد و اقساط

فروش زمین در دریا کنار – خرید و فروش زمین در شمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
600 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: R1321

نقد و اقساط

ویلا در شمال – ویلا در خانه دریا – ویلا در محمودآباد
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
750 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1320

نقد و اقساط

زمین خوب در شمال – زمین در شمال – زمین زیر قیمت در شمال
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1317

نقد و اقساط

ویلا ساحلی در محمودآباد – ویلا خانه دریا در محمودآباد – ویلا شمال
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
630 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1309

نقد و اقساط

ویلا شهرکی در محمودآباد – ویلا ساحلی در محمودآباد – ویلا خانه دریا
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
550 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1308

نقد و اقساط

ویلا پلاک اول دریا – ویلا لوکس در خانه دریا – ویلا در محمودآباد
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
750 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1307

نقد و اقساط

ویلا باغ در محمودآباد – پلاک اول دریا با متراژ بالا – ویلا شمال
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
9,367 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1305

نقد و اقساط

ویلا در شمال – ویلا زیر قیمت در شمال – ویلا شمال
نور
فروخته شد
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R904

نقد و اقساط

ویلا در رویان – ویلا شمال – ویلا در شمال
نور
فروخته شد
مساحت:
500 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R899

نقد و اقساط

فروش آپارتمان در شمال – خرید آپارتمان در شمال – سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
80 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R871

نقد و اقساط

خرید آپارتمان زیر قیمت در شمال – آپارتمان در شمال – سرخ رود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
95 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R868

نقد و اقساط

آپارتمان در شمال – آپارتمان ساحلی سرخرود – آپارتمان شمال
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
0 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R867

نقد و اقساط

آپارتمان در شمال – آپارتمان شمال – آپارتمان سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
700 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R866

نقد و اقساط

ویلا شهرکی سرخرود – ویلا ساحلی سرخرود – ویلا شمال
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
170 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R860

نقد و اقساط

آپارتمان ساحلی در شمال – آپارتمان ساحلی در سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
170 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R858

نقد و اقساط

ویلا ساحلی سرخرود – ویلا با قیمت مناسب در شمال
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R848

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0