زمین پلاک اول دریا در محمودآباد


زمین مسکونی محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
240 متر
0 خواب
0 حمام

12.050 میلیارد

کد: 5136

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 3633
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
1,417 متر
0 خواب
0 حمام

7.100 میلیارد

کد: 3633

نقدی

زمین محمودآباد پلاک اول دریا شهرکی کد 445
محمودآباد
مساحت:
3,200 متر
0 خواب
0 حمام

160 میلیارد

کد: 445

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0