زمین مسکونی در محمودآباد


خرید زمین در محمودآباد حربده
محمودآباد
مساحت:
577 متر
0 خواب
0 حمام

3.462 میلیارد

کد: 3918

نقدی

زمین محمودآباد کد 5407
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
450 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 5407

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 5415
محمودآباد
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

2.550 میلیارد

کد: 5415

نقد و اقساط

خرید محمودآباد زمین شهرکی
محمودآباد
مساحت:
410 متر
0 خواب
0 حمام

3.500 میلیارد

کد: 5131

نقد و اقساط

زمین محمودآباد شهرک پردیس  کد 5422
محمودآباد
مساحت:
285 متر
0 خواب
0 حمام

3.500 میلیارد

کد: 5422

نقد و اقساط

خرید ویلا محمودآباد شهرک صدف
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
240 متر
3 خواب
3 حمام

4 میلیارد

کد: 5600

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 3633
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
1,417 متر
0 خواب
0 حمام

7.100 میلیارد

کد: 3633

نقدی

زمین محمودآباد پلاک اول دریا شهرکی کد 445
محمودآباد
مساحت:
3,200 متر
0 خواب
0 حمام

160 میلیارد

کد: 445

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0