زمین محمودآباد رودپشت


زمین محمودآباد رودپشت
محمودآباد
مساحت:
201 متر
0 خواب
0 حمام

1.200 میلیارد

کد: 7600

نقدی

زمین محمودآباد رودپشت کد 7597
محمودآباد
مساحت:
255 متر
0 خواب
0 حمام

2.116 میلیارد

کد: 7597

نقدی

زمین محمودآباد چهار افرا کد 7531
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
3,000 متر
0 خواب
0 حمام

15.500 میلیارد

کد: 7531

نقدی

زمین محمودآباد رودپشت کد 4986
محمودآباد
مساحت:
230 متر
0 خواب
0 حمام

1.265 میلیارد

کد: 4986

نقدی

زمین در محمودآباد کد 5509
محمودآباد
مساحت:
1,500 متر
0 خواب
0 حمام

7.500 میلیارد

کد: 5509

نقدی

زمین محمودآباد کد 5612
محمودآباد
مساحت:
223 متر
0 خواب
0 حمام

1.227 میلیارد

کد: 5612

نقدی

زمین محمودآباد 5644
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
223 متر
0 خواب
0 حمام

1.200 میلیارد

کد: 5644

نقدی

زمین محمودآباد پلاک اول دریا شهرکی کد 445
محمودآباد
مساحت:
3,200 متر
0 خواب
0 حمام

160 میلیارد

کد: 445

نقدی

زمین محمود آباد کد 5177
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

2.100 میلیارد

کد: 5177

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 5358
محمودآباد
مساحت:
550 متر
0 خواب
0 حمام

4.450 میلیارد

کد: 5358

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0