زمین ساحلی محمودآباد


خرید زمین شهرک اشکان محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
280 متر
0 خواب
0 حمام

16.500 میلیارد

کد: 7911

نقدی

خرید زمین محمودآباد ملاکلا
محمودآباد
مساحت:
2,900 متر
0 خواب
0 حمام

29 میلیارد

کد: 7848

نقد و اقساط

خرید زمین شهرکی بیشه کلا شمالی
محمودآباد
مساحت:
355 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: 7845

نقد و اقساط

خرید زمین در ساحلی محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
115 متر
0 خواب
0 حمام

1.650 میلیارد

کد: 7749

نقدی

زمین تجاری در نوار ساحلی محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
6,000 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: 7723

نقد و اقساط

زمین شهرک خانه دریا
محمودآباد
مساحت:
608 متر
0 خواب
0 حمام

24 میلیارد

کد: 7705

نقدی

زمین کد 7666
محمودآباد
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

1.500 میلیارد

کد: 7666

نقدی

خرید زمین شهرک خانه دریا کد 7661
محمودآباد
مساحت:
830 متر
0 خواب
0 حمام

29 میلیارد

کد: 7661

نقدی

زمین محمودآباد بیشه کلا کد 7634
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 7634

نقدی

زمین احمد اباد محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
387 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 7618

نقدی

خرید زمین احمد اباد محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
228 متر
0 خواب
0 حمام

2.280 میلیارد

کد: 7616

نقدی

زمین محمودآباد معلم کلا کد 4605
محمودآباد
مساحت:
221 متر
0 خواب
0 حمام

1.326 میلیارد

کد: 4605

نقدی

زمین محمودآباد کد 2795
محمودآباد
مساحت:
125 متر
0 خواب
0 حمام

1.500 میلیارد

کد: 2795

نقدی

خرید زمین میانکلمرز محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 7533

نقد و اقساط

زمین سنددار مسکونی محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
324 متر
0 خواب
0 حمام

2.430 میلیارد

کد: 7523

نقدی

خرید زمین سنددار محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

3.100 میلیارد

کد: 4769

نقدی

خرید زمین در عزت آباد محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
3,311 متر
0 خواب
0 حمام

50 میلیارد

کد: 7516

نقدی

زمین سیاهرودسر محمودآباد کد 4668
محمودآباد
مساحت:
845 متر
0 خواب
0 حمام

21.125 میلیارد

کد: 4668

نقدی

خرید زمین محمودآباد عزت آباد
محمودآباد
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

3.600 میلیارد

کد: 4590

نقدی

زمین ساحلی محمودآباد کد 4820
محمودآباد
مساحت:
5,000 متر
0 خواب
0 حمام

250 میلیارد

کد: 4820

نقدی

فروش زمین محمودآباد بیشه کلا
محمودآباد
مساحت:
2,000 متر
0 خواب
0 حمام

6.100 میلیارد

کد: 5616

نقدی

زمین کشاورزی در محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
7,000 متر
0 خواب
0 حمام

8.400 میلیارد

کد: 5615

نقدی

زمین محمودآباد کد 7513
محمودآباد
مساحت:
318 متر
0 خواب
0 حمام

2.438 میلیارد

کد: 7513

نقدی

زمین ساحلی سرخرود عزت آباد کد 7508
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2.100 میلیارد

کد: 7508

نقدی

زمین  موقعیت تجاری سرخرود عزت آباد کد7507
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

2.700 میلیارد

کد: 7507

نقدی

فروش زمین مزروعی محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
600 متر
0 خواب
0 حمام

2.700 میلیارد

کد: 7506

نقدی

خرید زمین عزت آباد محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
204 متر
0 خواب
0 حمام

1.200 میلیارد

کد: 5306

نقدی

زمین محمودآباد عزت آباد
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 5355

نقدی

زمین سیاهرودسر  محمودآباد کد 1341
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
230 متر
0 خواب
0 حمام

2.300 میلیارد

کد: 1341

نقدی

زمین دریاسر محمودآباد کد 1741
محمودآباد
مساحت:
144 متر
0 خواب
0 حمام

1.440 میلیارد

کد: 1741

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0