زمین ساحلی


خرید زمین وزرا محله سرخرود
سرخرود
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

3.100 میلیارد

کد: 7974

نقدی

خرید زمین مسکونی چاکسر
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

4.600 میلیارد

کد: 7965

نقدی

خرید زمین شهرک اشکان محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
280 متر
0 خواب
0 حمام

16.500 میلیارد

کد: 7911

نقدی

خرید زمین سرخرود خط دریا
سرخرود
مساحت:
906 متر
0 خواب
0 حمام

90.600 میلیارد

کد: 7882

نقدی

خرید زمین ساحلی خط دریا
سرخرود
مساحت:
565 متر
0 خواب
0 حمام

56.500 میلیارد

کد: 7853

نقدی

خرید زمین خط دریا در سرخرود
سرخرود
مساحت:
225 متر
0 خواب
0 حمام

16 میلیارد

کد: 7851

نقدی

خرید زمین خط دریا
سرخرود
مساحت:
1,000 متر
0 خواب
0 حمام

60 میلیارد

کد: 7850

نقدی

خرید زمین محمودآباد ملاکلا
محمودآباد
مساحت:
2,900 متر
0 خواب
0 حمام

29 میلیارد

کد: 7848

نقد و اقساط

خرید زمین شهرکی بیشه کلا شمالی
محمودآباد
مساحت:
355 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: 7845

نقد و اقساط

خرید ویلا نیمه کاره در سرخرود
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

9.100 میلیارد

کد: 7823

نقدی

زمین در سرخرود خط دریا
سرخرود
مساحت:
566 متر
0 خواب
0 حمام

21 میلیارد

کد: 7788

نقدی

زمین در سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
218 متر
0 خواب
0 حمام

6.100 میلیارد

کد: 7787

نقدی

زمین در چاکسر سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

3.100 میلیارد

کد: 7765

نقدی

فروش زمین پلاک اول دریا سرخرود
سرخرود
مساحت:
1,134 متر
0 خواب
0 حمام

114 میلیارد

کد: 7762

نقدی

زمین مسکونی سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
1,700 متر
0 خواب
0 حمام

77 میلیارد

کد: 7759

نقدی

فروش زمین سنددار سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
3,980 متر
0 خواب
0 حمام

260 میلیارد

کد: 7757

نقدی

خرید زمین در ساحلی محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
115 متر
0 خواب
0 حمام

1.650 میلیارد

کد: 7749

نقدی

خرید زمین ساحلی در سرخرود
سرخرود
مساحت:
1,700 متر
0 خواب
0 حمام

120 میلیارد

کد: 7732

نقدی

خرید زمین چاکسر سرخرود
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
180 متر
0 خواب
0 حمام

2.160 میلیارد

کد: 7730

نقدی

زمین تجاری در نوار ساحلی محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
6,000 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: 7723

نقد و اقساط

زمین شهرک خانه دریا
محمودآباد
مساحت:
608 متر
0 خواب
0 حمام

24 میلیارد

کد: 7705

نقدی

زمین سرخرود خط دریا
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
532 متر
0 خواب
0 حمام

37 میلیارد

کد: 7696

نقدی

خرید زمین در سرخرود کد 7678
سرخرود
مساحت:
1,700 متر
0 خواب
0 حمام

110.500 میلیارد

کد: 7678

نقدی

زمین کد 7666
محمودآباد
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

1.500 میلیارد

کد: 7666

نقدی

خرید زمین شهرک خانه دریا کد 7661
محمودآباد
مساحت:
830 متر
0 خواب
0 حمام

29 میلیارد

کد: 7661

نقدی

زمین سرخرود بلوار دریا کد7640
سرخرود
مساحت:
700 متر
0 خواب
0 حمام

14 میلیارد

کد: 7640

نقدی

زمین محمودآباد بیشه کلا کد 7634
محمودآباد
فروخته شد
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 7634

نقدی

زمین سرخرود درویش آباد کد 7625
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
206 متر
0 خواب
0 حمام

2.800 میلیارد

کد: 7625

نقدی

ویلا نیمه کاره کد 7621
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

2.600 میلیارد

کد: 7621

نقدی

زمین احمد اباد محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
387 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 7618

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0